Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösasiakirjat

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Lue lisää »

Päätöstiedotteet

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedotteet

Lue lisää »