Suoraan sisältöön

Järjestöyhteistyö ja avustukset

Avustus iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseksi

Hakuaika alkaa 1.2.2021 ja päättyy 26.2.2021 klo 16.00.

Avustusta voivat hakea Helsingissä toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt. Avustettavaksi haettava toiminta voidaan toteuttaa yhteistyössä rekisteröimättömien yhteisöjen, toimintaryhmien ja ei-helsinkiläisten toimijoiden sekä esimerkiksi yritysten kanssa, mutta avustuksen käytöstä ja käytön raportoinnista vastaa hakijayhteisö.

Avustuksia voidaan myöntää myös uusille toimijoille, jos yhteisö on merkitty yhdistys-/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön rekisteröimiseksi.

Vuonna 2021 avustuksiin käytettävä määräraha on yhteensä 550 000 euroa. Rahoitettavista hankkeista päätetään huhtikuun 2021 aikana.

Avustusten käyttöaika on 1.5.2021–31.03.2022.

Katso Helsinki-kanavalta tallenne avustuksen infotilaisuudesta 25.1.2021

Haun kohdentaminen

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää mahdollisuuksia liikkumiseen. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita. Ennaltaehkäisevillä ja hyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä vastataan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Jakoperusteina painotetaan erityisesti saavutettavuutta ja toimintaa, jolla vahvistetaan iäkkään ihmisen osallisuutta ja toimijuutta.

Avustettavien hankkeiden tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

 • lähiympäristön ja alueellisten liikkumismahdollisuuksien kehittäminen
 • digitaalisten ja etänä toteutettavien liikkumiseen aktivoivien ratkaisujen kehittäminen
 • vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen

Vertailussa ja arvioinnissa painotetaan hankkeita, jota edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Useamman eri toimijan yhteishankkeet luetaan arvioinnissa eduksi. Avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jotka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuus. Avustukset ovat harkinnanvaraisia

Avustushaku on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä. Vuonna 2021 avustukset kohdennetaan iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää mahdollisuuksia osallistua liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan. Sosiaali- ja terveystoimialan avustukset kohdennetaan liikkumisen edistämiseen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustukset kulttuuritoiminnan edistämiseen.

Ilmoitus halukkuudesta hankeyhteistyöhön

Ikääntyneiden liikkumista ja kulttuuritoimintaa edistävässä avustushaussa kannustetaan hakijoita luomaan uudenlaisia yhteistoiminnan muotoja. Varsinkin näin koronatilanteessa uusia kumppaneita voi olla vaikea löytää. Voit jättää yhteystietosi ja ajatuksesi mahdollisesta hankkeesta tai roolistanne alla olevan lomakkeen kautta. Lomakkeen kautta tulleet tiedot julkaistaan toimialojen avustusnettisivuilla. Näin kaikki pääsevät näkemään yhteisöt/toimijat, jotka ovat kiinnostuneita hankeyhteistyöstä. Taulukko päivitetään muutaman päivän välein. Lomake poistetaan nettisivuilta ja hävitetään viimeistään 15.3.2021.

Lisätietoja: jenni.rasanen@hel.fi

Pääset lomakkeeseen tästä linkistä

Yhteenveto ilmoituksista halukkuudesta hankeyhteistyöhön (pdf)

Avustuksen hakeminen

 1. Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja hanki tarvittavat taustatiedot sekä liitteet hakemuksen jättämistä varten.
 2. Hae avustuksia Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi -palvelussa (asiointi.hel.fi). Asiointipalveluun tulee kirjautua Suomi.fi-valtuuksilla (yhdistyksen pankkitunnuksia ei voi käyttää). Sähköiseen asiointiin kirjautumiseen jälkeen pääset oikealle hakulomakkeelle klikkaamaalla alla olevaa linkkiä:

  Linkki avustuslomakkeeseen asiointi.hel.fi-palvelussa

  HUOM! linkki ei vie oikealle lomakkeelle ellei sähköiseen asiointiin ole ensin kirjauduttu onnistuneesti.

  Avustushakemuksen täyttöohje (pdf)

  Hakemuksessa tarvittavat liitteet toimitetaan myös sähköisen asiointipalvelun kautta. Päähakija toimittaa liitteet. Hakemuksen lisätietoihin kirjataan maininta, jos vaaditut liitteet tai osa niistä on toimitettu jo aiemmin – samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa useaan otteeseen.

  Mikäli et ole yrityksenä tai yhteisönä vielä ottanut käyttöön Suomi.fi-valtuuksia, kannattaa asia hoitaa kuntoon pikaisesti. Linkki lisätietoihin Suomi.fi-valtuuksista

  HUOM! Katso-tunnisteet ovat poistuneet käytöstä 31.12.2020.

  Sähköisen asioinnin neuvonta auttaa asiointi.hel.fi-sivujen käytössä puh. 09 310 88800 (ma-pe klo 8-18).

 3. Täytä questback-lomake hankkeesta.

  Linkki Questback-lomakkeelle

  Lomakkeessa kuvataan hankkeen sisältöä, tavoitetta ja toteutusta. Kaikki Questback lomakkeen kysymykset koskevat itse hanketta, jolle avustusta haetaan, ei hakijaorganisaation toimintaa yleensä​.

  Tutustu kysymyksiin etukäteen. Suosittelemme, että kirjoitat vastaukset etukäteen esim. Word-tiedostoksi ja kopiot valmiit vastaukset sen jälkeen vastauslomakkeelle​. Vastaa lyhyesti ja napakasti. 

  Questback-lomakkeen täyttöohje (pdf)

  HUOM! Chrome-selainta käytettäessä voi esiintyä vaikeuksia kaupungin sähköisessä järjestelmässä. Myös asioidessa ulkomailta käsin voi kaupungin sähköisessä järjestelmässä olla ongelmia, jotka estävät hakemuksen täytön.

 4. Molemmat lomakkeet (avustuslomake ja questback-lomake) tulee täyttää 26.2.2021 klo 16.00 mennessä. Vastaathan ajoissa, sillä myöhästyneet hakemukset esitetään hylättäviksi. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, sillä viimeisenä hakupäivänä palvelussa saattaa olla ruuhkaa.

Avustuksen arvioinnista

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää mahdollisuuksia liikkumiseen. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita. Vertailussa ja arvioinnissa painotetaan saavutettavuutta ja toimintaa, jolla vahvistetaan iäkkään ihmisen osallisuutta ja toimijuutta. Avustuskriteereissä korostetaan myös iäkkäiden ihmisten osallisuutta hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. 

Avustettavien hankkeiden tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

 • lähiympäristön ja alueellisten liikkumismahdollisuuksien kehittäminen
 • digitaalisten ja etänä toteutettavien liikkumiseen aktivoivien ratkaisujen kehittäminen
 • vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen

Lisäksi avustusten myöntämisessä noudatetaan:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntäminen avustusten jakoperusteita

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

Avustuksen käytön raportointi

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään 1.5.2022 mennessä. Ohjeet raportointia varten ilmoitetaan myöhemmin.

Avustushakemuksen tekeminen paperilomakkeella

Avustushakemus, yhteisöt (docx)
Ansökan om understöd, Samfund (docx)
Allowance Application, Communities (docx)

Avustushakemuksen Questback-lomake (pdf)

Paperinen hakemus ja sen liitteet toimitetaan kirjaamoon:​

Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
Sosiaali- ja terveystoimiala
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite:
Kaupungintalo
Pohjoisesplanadi 11–13

Kirjaamon asiakaspalvelu on koronaepidemian vuoksi toistaiseksi suljettu, mutta postia voi jättää kaupungintalon ala-aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon.

Kirjaamon asiakaspalvelu p. 09 310 13700

Pakolliset liitteet

Avustushakemuksen mukana tulee toimittaa seuraavat pakolliset liitteet (sähköisesti toimitetun liitteen maksimikoko on 20 Mt):

 • alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2021
 • alustava talousarvio vuodelle 2021
 • vahvistettu (= allekirjoitettu) tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019
 • toimintakertomus vuodelta 2019
 • tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2019
 • vuonna 2020 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2019 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen (= allekirjoitettu)
 • kopio tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen
 • yhteisön säännöt, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen

Lisätietoja

Minna Nummi, p. 09 310 15853.
9.2. klo 10-12
12.2. klo 10-12

Mari Riila, mari.riila@hel.fi, p. 09 310 46595
helmikuussa tiistaisin klo 9-11  p. 09 310 46595

Usein kysytyt kysymykset (pdf)
Tukimateriaali (pdf)