Suoraan sisältöön

Järjestöyhteistyö ja avustukset

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakeminen vuodelle 2022

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia Helsingissä toimiville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimialan palveluja. Hakuaika on 1.–30.9.2021 klo 16.00.

Avustusten jakoperusteet sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 3.9.2013 (§ 288) mukaan ovat seuraavat:

 1. Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteita.
 2. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Tällä tarkoitetaan muun muassa seuraavia asioita:
  • terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen
  • sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen
  • omatoimisuuden ja itsehoidon lisääminen
  • eri-ikäisten syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevin ja/tai korjaavin toimin
  • maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen
  • haavoittuviin ryhmiin kuuluvien auttaminen ja vertaistuki sekä kriisiapu, jolloin kohderyhminä ovat lapset, nuoret, pienituloiset perheet, ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, eri tavoin vammaiset, päihde- tai mielenterveyspalveluja tarvitsevat, asunnottomat, toimeentulovaikeuksissa olevat ja terveyden edistämisen kannalta merkitykselliset, vaikkakin pienet väestöryhmät, joihin kuuluvien hoito- tai tukisuhde vaatii erityistä asiantuntemusta ja luottamuksellisuutta
  • vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta.
 1. Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole ulkopuolisen tuen varassa.
 2. Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut), eikä sellaisia
  ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esimerkiksi luentopalkkiot, juhlat ja retket).
 3. Kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.
 4. Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä avustusten yleisohjeita (pdf). Avustuksia myönnetään, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan.

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, jos yhteisö on merkitty yhdistys-/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön rekisteröimiseksi. Yhteisön toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta. Kukin hakija tekee vain yhden hakemuksen. Se voi sisältää useampia eri käyttötarkoituksia, jotka tulee kuvata erillisellä liitteellä.

Hakuohjeet

Ensisijaisesti avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa https://asiointi.hel.fi. Sivulla on linkki sähköisen asioinnin yleisohjeisiin, ja käytön tuki on avoinna ma–pe klo 8.00–18.00, puh.09 310 88800.

Hakulomakkeen yksityiskohtaiset suomenkieliset täyttöohjeet löytyvät täältä: Soten ohje sähköisen avustushakemuksen tekoon 2021 (pdf).

Asiointipalveluun voi kirjautua

 1. hakemuksen tekijän pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla
 2. yhdistyksen Katso-tunnisteilla tai Suomi.fi-valtuuksilla (yhdistyksen pankkitunnuksia ei voi käyttää).

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksista

Asiointipalvelun ”Hae palveluja” –sivulla on valikko, josta kohderyhmäksi valitaan ”Yhdistykset”. Alapuolelle aukeaa lista, jossa ”Sosiaali- ja terveystoimi, yleisavustushakemus” -kohdasta valitaan ”Siirry palveluun”.

Sähköinen lomake avataan 1.9.2021 klo 00.00 ja suljetaan 30.9.2021 klo 16.00.

Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella lomakkeella Lv 290:

Lomakkeen voi myös noutaa kirjaamosta. Paperinen hakemus ja sen liitteet toimitetaan kirjaamoon.

Postiosoite:

Helsingin kaupungin kirjaamo
Sosiaali- ja terveystoimiala
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite:

Kaupungintalo
Pohjoisesplanadi 11–13
00170 Helsinki

Avoinna arkisin klo 8.15–16.00.

Kirjaamon ajantasaiset yhteystiedot löytyvät myös osoitteesta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo

Avustushakemuksen mukana tulee toimittaa seuraavat pakolliset liitteet (sähköisesti toimitetun liitteen maksimikoko on 20 Mt):

 • alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2022
 • alustava talousarvio vuodelle 2022
 • vahvistettu (= allekirjoitettu) tuloslaskelma ja tase vuodelta 2020
 • toimintakertomus vuodelta 2020
 • tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020
 • vuonna 2021 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2020 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen (= allekirjoitettu)
 • kopio tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen
 • yhteisön säännöt, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Lisäksi on toimitettava selvitys vuoden 2020 avustuksen käytöstä kirjanpitotietoineen, mikäli sitä ei ole toimitettu aikaisemmin tai käyttö ei selvästi ilmene toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Mikäli avustusta on jäänyt Covid-19-pandemian vuoksi käyttämättä, sekin tulee selvittää, ja tämän vuoksi käyttämättä jäänyttä avustusta saa käyttää vuonna 2021.

Hakemus liitteineen tulee tallentaa sähköiseen järjestelmään tai toimittaa kirjaamoon 30.9.2021 klo 16.00 mennessä. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Lisätietoja: