Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
04 / 21.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 118 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 119 Asia/2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 120 Asia/3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 121 Asia/4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 122 Asia/5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 123 Asia/6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 124 Asia/7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 125 Asia/8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 126 Asia/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 127 Asia/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 128 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 129 Asia/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 130 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 131 Asia/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 132 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 133 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 134 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 135 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 136 Asia/19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 137 Asia/20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 138 Asia/21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 139 Asia/22

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 140 Asia/23

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 141 Asia/24

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 142 Asia/25

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 143 Asia/26

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 144 Asia/27

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 145 Asia/28

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 146 Asia/29

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 147 Asia/30

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 148 Asia/31

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 149 Asia/32

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 150 Asia/33

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 151 Asia/34

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 152 Asia/35

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 153 Asia/36

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 154 Asia/37

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 155 Asia/38

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.