Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto huolehtii eräistä sosiaali- ja terveystoimialan muutoksenhakuasioista ja muista viranomaisasioista.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Jaoston esityslista ja pöytäkirjat

Jäsenet

Jaoston puheenjohtaja on Laura Varjokari. Varapuheenjohtaja on Sinikka Vepsä.

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Mukhtar Abib (Kok.) Marit Hohtokari (Kok.)
marit.hohtokari@hohtokari.fi
Laura Varjokari (Kok.)
puheenjohtaja
laura.varjokari@gmail.com
Jouni Nevalainen (Kok.)
jouni.nevalainen1@gmail.com
Kirsi Majander (Vihr.)
kirsimajander2021@gmail.com
Okko-Pekka Karvonen (Vihr.)
okkopekkakarvonen@gmail.com
Ilmo Jokinen (Vihr.)
ilmo.jokinen@gmail.com
Pirkko Telaranta (Vihr.)
telaranta.pirkko@gmail.com
Sinikka Vepsä (SDP)
varapuheenjohtaja
sinikka.vepsa@elisanet.fi
Eero Kiuru (SDP)
eero.jarmonpoika@hotmail.com
Esa Lehtopuro (SDP)
elehtopuro@gmail.com
Peppi Tervo-Hiltula (SDP)
peppi@peppitervo-hiltula.fi
Maija Karhunen (Vas.)
maijakarhunen@yahoo.com
Seppo Koskinen (Vas.)
Marko Ekqvist (PS)
marko.ekqvist@ekqvist.fi
Tanja Heiskanen (PS)
heiskasentanja@gmail.com
Mia Laine (Kesk.)
lainemia2021@gmail.com
Risto Airikkala (Kesk.)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää

  1. niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut oikaisua kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevaan päätökseen taikka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa tai asetuksessa tarkoitettua maksua koskevaan päätökseen tai laskuun
  2. päihdehuoltolaissa tarkoitetun esityksen tekemisestä hallinto-oikeudelle henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta väkivaltaisuuden perusteella.

Kokousajat

Jaoston kokoukset pidetään Kallion virastotalon neuvotteluhuoneessa 1, os. Toinen linja 4 A, 3. krs, 00530 Helsinki, torstaisin kello 16.30 alkaen.

2022

Kevätkausi:
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 9.6., 30.6.

Syyskausi:
4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 15.12.

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston sihteerit:

Birgitta Kimari puh. 09 310 60208
Sara Ollikainen puh. 09 310 58384