Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto huolehtii eräistä sosiaali- ja terveystoimialan muutoksenhakuasioista ja muista viranomaisasioista.


Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Jaoston esityslista ja pöytäkirjat

Jäsenet

Jaoston puheenjohtaja on Kati Juva. Varapuheenjohtaja on Pia Hytönen.

Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Pia Hytönen (Kok.)
varapuheenjohtaja
piahytonen@hotmail.com
Mukhtar Abib
Mikko Savelius  (Kok.)
mikko.savelius@gmail.com
Emilia Knaapi
emilia.knaapi@gmail.com
Kati Juva (Vihr.)
puheenjohtaja
juva.kati@gmail.com
Leena Riittinen
leena.riittinen@vihreat.fi
Jari J. Marjanen (Vihr.)
jj.marjanen@vihreat.fi
Sonja Alanko
sonja.alanko@vihreat.fi
Marko Lindfors (SDP)
marko1lindfors@hotmail.com
Katariina Styrman
katariina.styrman@gmail.com
Mira-Veera Auer (Vas.)
auermir@gmail.com
Reko Ravela
rekoravela@gmail.com
Edina Bilajac (Vas.)
edina.bilajac@gmail.com
Seppo Paakkinen
sp@subbuteopeli.fi
Aleksi Niskanen (PS)
aleksi.niskanen@eduskunta.fi
Anne-Mari Säteri
am.sateri@gmail.com
Tuulikki Vuorinen (KD)
tuulikki.vuorinen@kotikone.fi
Elie El-Khouri
info@elie.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää

1. niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista kunnan määräämän monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta

2. päihdehuoltolaissa tarkoitetun esityksen tekemisestä hallinto-oikeudelle henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta väkivaltaisuuden perusteella.

Kokousajat

Jaoston kokoukset pidetään Kallion virastotalon neuvotteluhuoneessa 1, os. Toinen linja 4 A, 3. krs, 00530 Helsinki, torstaisin kello 16.30 alkaen.

2021

Kevätkausi:
14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 27.5., 17.6., 1.7., 29.7.

Syyskausi:
19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 16.12.

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston sihteerit:

Birgitta Kimari puh. 09 310 60208
Kitta Peura puh. 09 310 58384