Suoraan sisältöön

Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa

Digisuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvirastossa on tehty digisuunnitelma, joka linjaa sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä. Suunnitelman pohjaksi kuntalaisille ja viraston työntekijöille tehtiin kysely ja haastatteluja toukokuussa 2016. Tulosten perusteella suunnitelmaa täydennettiin ja kiteytettiin.

Kyselyn henkilöstövastaajia oli yhteensä 1203 ja asiakasvastaajia 127. Haastattelut tehtiin Malmin virastotalolla ja Vuosaaren hammashoitolassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi digisuunnitelman syyskuussa 2016.

Lue lisää digikyselystä

Palveluverkkosuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvirasto pyysi helsinkiläisiltä näkemyksiä palveluverkkosuunnitelmasta. Palautetta kerättiin seuraavasti:

Palautetta onkin saatu runsaasti. Palveluverkkosuunnitelmaa koskevaan verkkokyselyyn vastasi yli 1 200 helsinkiläistä ja heistä yli 800 täsmensi näkemyksiään kyselyn lopun avovastaukseen. Lapsiperheiden verkkopaneeliin osallistui 345 perhettä. Lisäksi helsinkiläiset ovat olleet aktiivisia ja lähettäneet näkemyksiä suunnitelmasta myös sähköpostilla ja palautejärjestelmän kautta. 

Kuntalaisten kuuleminen palveluverkkosuunnitelmasta