Suoraan sisältöön

Perhekeskukset - kysymyksiä ja vastauksia

K: Kenelle perhekeskuksen palvelut on suunnattu?
V: Suurin osa helsinkiläisistä lapsista voi hyvin ja on terveitä. Heille perhekeskus tarjoaa hyvät peruspalvelut. Yhä suurempi osa lapsista ja nuorista tarvitsee kuitenkin erityispalveluita. Tutkimusten mukaan myös monet vanhemmat ovat huolissaan omasta jaksamisestaan.

K: Miten palvelut ovat saavutettavissa?
V: Perhekeskusten tulee sijaita hyvien ja monipuolisten liikenneyhteyksien äärellä, jotta myös ne asiakkaat, joiden liikkuminen on esimerkiksi lastenvaunujen vuoksi hankalaa, saavuttavat palvelut helposti. Palveluja myös jalkautetaan asuinalueille (päiväkodit) ja tuodaan kotiin. Verkkopalveluita kehitetään täydentämään fyysistä palveluverkkoa.

K: Miten määritellään, mikä on ”oikea” sijainti perhekeskukselle? Onko ratkaisevaa alueella asuvien lasten määrä vai muut seikat?
V: Lasten määrä on kasvava ja erityisesti keskustassa lasten osuus on kasvanut viime vuosina. Kasvu on jakautunut eri asuinalueilla eri tavoin. Epätasainen väestörakenne jatkuu. Uusien asuinalueiden rakentumisen myötä erityisesti lapsiperheet liikehtivät kaupungin sisällä. Palvelukeskukset eivät ole niin haavoittuvia väestömuutosten suhteen kuin hajautetut palvelut.

K: Miksi perhekeskus ei voi olla lähineuvolassa kävelymatkan päässä kotoa?
V: Erityispalveluiden ammattilaisten resurssi on vähäinen koko kaupunkitasolla, heitä ei ole mahdollista hajauttaa 24 neuvolaan. Erityisosaamisen kokoaminen saman katon alle tarkoittaa palveluiden keskittämistä harvempiin palvelukeskuksiin. Nyt useat neuvolat toimivat pienemmillä työvoimaresursseilla ja ovat siksi haavoittuvia esimerkiksi työntekijöiden sairastapauksissa.

K: Onko niin, että kaikki palvelut keskitetään ja asiakas liikkuu?
V: Perhekeskuksista on tarkoitus jalkautua myös asuinalueille asiakkaiden luokse. Tämä voisi tarkoittaa tiettyjen ikäryhmien terveystarkastusten toteuttamista päiväkodissa sekä kotikäyntejä tietyille asiakasryhmille. Päivähoidossa toteutettavien terveystarkastusten mallia tutkitaan ja suunnitellaan yhdessä päivähoidon kanssa.

K: Voisiko alle kouluikäisten akuutti avosairaanhoito toteutua perhekeskuksessa?
V: Tätä tutkitaan ja selvitetään yhdessä avosairaanhoidon kanssa. Kuntalaisista 54 % toivoo perhekeskuksista ”pöpövapaata” aluetta, siellä ei olisi sairaudenhoitoa. 55 % toivoo, että lääkärin vastaanotto olisi hyvinvointi- ja terveyskeskuksessa, jossa on kattavammin terveyspalveluja lapselle ja myös koko perheelle (Perhekeskus-kysely 16.5.2014. N = 300).

JAA