Suoraan sisältöön

Kohti Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskusta

Myllypuron tulevan terveys- ja hyvinvointikeskuksen on tarkoitus aueta v. 2021.

Uusi terveys- ja hyvinvointikeskus tulee toimimaan nykyisissä Myllypuron ja Kontulan terveysasemien tiloissa.

Tulevaan keskukseen siirtyvät Myllypuron, Kontulan ja Kivikon terveysasemien palvelut. Terveys- ja hyvinvointikeskus tulee tarjoamaan myös aikuisten ja nuorten sosiaalipalveluja, hammashoidon palveluja, psykiatri- ja päihdepalveluja, fysioterapiaa ja toimintaterapiaa, ikääntyneiden palveluneuvontaa, vammaisten palveluja ja laboratoriopalveluja. 

Kysymyksiä ja vastauksia

Koska ja missä? Miten pääsen perille?

Koska uusi terveys- ja hyvinvointikeskus avataan?

Terveys- ja hyvinvointikeskus aukeaa arviolta v. 2021.

Missä uusi keskus sijaitsee?

Uusi keskus tulee toimimaan nykyisillä Myllypuron ja Kontulan terveysasemilla.

Miten pääsen perille bussilla tai metrolla?

Sekä Myllypuron että Kontulan terveysasemat sijaitsevat lähellä metroasemia.

Myllypuron terveysaseman osoite on Jauhokuja 4.

 • Myllypuron metroasemalta on noin 150 metrin kävelymatka terveysasemalle.
 • Liityntälinjalla 92 pääsee Myllypuron alueelta terveyskeskukseen. Liityntälinjan 92 reitti kulkee Itäkeskuksesta Myllypuroon.
 • Lähibussilinjat 805 ja 812 ajavat Myllypuron terveysaseman oven eteen.
  • Linjalla 805 pääsee terveysasemalle Puotinharjusta, Vartiokylästä, eteläisestä Kontulasta ja Myllypurosta.
  • Linjalla 812 pääsee terveysasemalle Mellunmäestä, Vesalasta, Kontulasta ja Myllypurosta.

Kontulan terveysaseman osoite on Ostoskuja 3.

 • Kontulan metroasemalta on noin 300 metrin kävelymatka terveysasemalle.
 • Lähibussilinjat 811 ja 812 ajavat  Kontulan terveysaseman oven eteen. 
  • Linjalla 812 pääsee terveysasemalle Mellunmäestä, Vesalasta, Kontulasta ja Myllypurosta.
  • Linjalle 811 pääsee terveysasemalle Kivikosta, Kontulasta, Kurkimäestä ja Vesalasta.
 • Liityntälinjoilla 94 ja 95 pääsee Kontulan metroasemalle, josta on lyhyehkö kävelymatka terveysasemalle.
  • Linja 94 tarjoaa yhteyksiä Itäkeskuksesta ja Kontulasta.
  • Linja 95 tarjoaa yhteyksiä täkeskuksesta, Vartiokylästä, Mellunmäestä, Vesalan eteläosista ja Kontulasta
  • Liityntälinja 94A tarjoaa yhteyksiä Kurkimäestä ja Kivikosta.
 • Linjalla 57 pääsee Kivikosta Kontulaan.
 • Runkolinjalla 560 pääsee Mellunmäestä Kontulan metroasemalle.

Östersundomista yhteys sekä Myllypuron että Kontulan terveysasemille on vaihdollinen.

Myös Vartiokylän peruspiiristä, Itäväylän eteläpuolella sijaitsevilta alueilta, yhteydet molemmmille terveysasemille ovat vaihdollisia.

Mistä löydän parkkipaikkoja?

Myllypurossa on Liikuntamyllyn ja terveysaseman välissä on muutamia 2  h maksuttomia parkkipaikkoja. Maksullisia parkkipaikkoja on terveysaseman parkkihallissa ja Liikuntamyllyn edustalla.

Kontulassa muutaman tunnin ilmaisia paikkoja on Ostoskujan puolella ihan terveysaseman vieressä. Näitä paikkoja käyttävät myös muut ostarilla asioivat. Kadunvarressa on myös muutama paikka. Metron / ostarin uumenissa on ilmaisia parkkipaikkoja. Sieltä on pieni kävely matka terveysasemalle.

Tarkennamme näitä tietoja.

Onko kulku tulevaan terveys- ja hyvinvointikeskukseen esteetön?

Tuleva terveys- ja hyvinvointikeskus tulee toimimaan nykyisissä Kontulan ja Myllypuron terveysaseman tiloissa. Näihin tiloihin pääsee esteettömästi.

Myös Kontulan ja Myllypuron metroasemat ovat esteettömiä.

Palveluja juuri sinulle

Tarvitseeko minun asiakkaana tehdä jotain kun palveluni siirtyvät?

Ei, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Asiakastiedot ovat sähköisessä asiakas- tai potilastietojärjestelmässä, ja siis katsottavissa myös tulevassa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksessa.

Kenelle terveys- ja hyvinvointikeskus on tarkoitettu?

Palvelut tarkoitettu kaikenikäisille helsinkiläisille. Suurin käyttäjäryhmä on aikuiset.

Mitä palveluja keskuksesta saa?

Terveys- ja hyvinvointikeskus tulee tarjoamaan terveysasemapalveluja, aikuisten ja nuorten sosiaalipalveluja, hammashoidon palveluja, psykiatri- ja päihdepalveluja, fysioterapiaa ja toimintaterapiaa, ikääntyneiden palveluneuvontaa, vammaisten palveluja ja laboratoriopalveluja. 

Mitkä terveysasemat siirtyvät terveys- ja hyvinvointikeskukseen?

Tulevaan keskukseen siirtyvät Myllypuron, Kontulan ja Kivikon terveysasemien palvelut.

Millaisia mielenterveyspalveluja tulevasta keskuksesta saa?

Idän psykiatria ja päihdepalvelujen tiimi jalkautuu tarpeen mukaan Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Lisäksi terveysasemapalveluja tuetaan mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajilla.

Myllypuron matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin on tulossa jo tulevana syksynä lisää työntekijöitä. Näiden palvelujen pariin pääsee ilman ajanvarausta. Tiedotamme tästä hyvissä ajoin. 

Jatkuuko omalääkäritoiminta terveys- ja hyvinvointikeskuksessa? 

Pyritään siihen, ettei toimivia hoitosuhteita katkaista. Aina ei voida kuitenkaan taata, että sama ammattilainen antaa palvelun (muun muassa laajemmasta aukioloajasta johtuen). Potilaan tukena on kuitenkin tiimi. 

Onhan tehty suunnitelmat hoitajien vastaanottojen suhteen esimerkiksi astman,  diabeteksen ja muiden sairauksien hoidon osalta.

On. Terveydenhoitajien vastaanotot on terveysasemilla suunniteltu tarkkaan. Näin on myös jatkossa.   

Lopetetaanko Myllypuron ruotsinkieliset terveysasemapalvelut? 

Ei lopeteta. Uudistukseen liity suunnitelmia ruotsinkielisten palvelujen suhteen. Myllypurossa saa myös jatkossa hoitaja- ja lääkäripalveluja ruotsiksi.

Tuleeko terveys- ja hyvinvointikeskukseen erikoislääkärien palveluja?

Ajan kanssa myös erikoislääkärien palvelut tulevat Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskuksissa lisääntymään. Tehostamme yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa.

Tuleeko uuteen keskukseen laboratorio? Säilyykö laboratorio Myllypurossa?

Kyllä, tulevasta keskuksesta saa myös laboratoriopalveluja. Laboratorio säilyy näillä näkymin Myllypurossa. 

Tuleeko Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskukseen röntgeniä?

Röntgeniä ei ole tällä hetkellä tulossa Myllypuroon.

Tuleeko terveys- ja hyvinvointikeskukseen neuvola?

Ei tule. Äitiys- ja lastenneuvolapalveluja, lastensuojelun palveluja ja muita lapsiperheiden palveluja saa esimerkiksi Itäkadun perhekeskuksesta. 

Saako terveys- ja hyvinvointikeskuksesta ikääntyneiden palveluja?

Esimerkiksi ikääntyneiden terveysasemapalvelut ja psykiatria- ja päihdepalvelut ovat terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Keskuksesta saa myös ikääntyneiden palveluneuvontaa.

Keskuksesta ei saa lähinnä ikääntyneille tarkoitettuja monipuolisten palvelukeskusten palveluja. Palvelukeskusten ja muiden ikääntyneiden palvelujen osalta neuvoo esimerkiksi Seniori-info (arkisin klo 9 -15, p. 09 310 44556, seniori-info@hel.fi).

Miten saan jatkossa yhteyden palveluihin?

Palveluihin saa jatkossa yhteyden samalla tavalla kuin aiemminkin. Esimerkiksi terveysasemapalveluihin saa yhteyden sähköisesti, puhelimella tai tulemalla paikanpäälle.  

Miten asiakkaat hyötyvät? Paraneeko palvelu?

Miksi uudistus toteutetaan?

Uudistus on osa Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista. Uudistamisella halutaan sekä turvata helsinkiläisille laadukkaat sote-palvelut että kehittää niitä eteenpäin.   

Mitä asiakkaana hyödyn uudistuksesta?

Saat tarvitsemasi palvelut mahdollisuuksien mukaan entistä enemmän yhteen sovitettuna yhdestä paikasta.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteensovitetut palvelut ovat asiakkaan etu monella tapaa. Tukenasi toimii laaja joukko sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisia.

Terveys- ja hyvionvointikeskuksen aukioloajat ovat laajemmat kuin esimerkiksi nykyisillä terveysasemalla. Voit asioida keskuksessa arkisin klo 7 - 20. Monelle juuri ilta-ajat sopivat esimerkiksi töitten takia paremmin. 

Pienenevätkö sote-palvelujen resurssit uudistuksen myötä?

Helsingin sote-palvelujen resurssit eivät pienene uudistuksessa.

Huononevatko palvelut? Saanko enää yhtä hyvää palvelua?

Uudistuksella halutaan parantaa palvelua. Haluamme taata sinulle hyvät ja tarkoituksenmukaiset sote-palvelut myös tulevaisuudessa.  

Tuleeko Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskukseen lisää henkilökuntaa? Miten paljon?

Lähtökohta on, että hyödynnetään niitä resursseja, joita tällä hetkellä on.

Tarkoitus on, että keskittämällä henkilökuntaa kahteen toimipisteeseen voimme tarjota parempaa palvelua ja laajempaa aukioloaikaa.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen matalan kynnyksen palvelut saavat muutaman uuden työntekijän.

Miten palvelu voi parantua, jos ei tule lisää virkoja?

Palvelut kohdennetaan paremmin. Esimerkiksi digitaalisia palveluja tarjotaan niille, jotka pystyvät niitä käyttämään.

Kun palveluja keskitetään, ammattilaiset pystyvät paremmin jakamaan osaamistaan. Tämä on nähty esimerkiksi, kun psykiatrian päivystykset yhdistyivät yleispäivystyksiin.

Jos lääkärien määrä ei kasva ja väestö lisääntyy, syntyykö ongelmia? Kalasatamassa palvelu ei ole parantunut.

Tunnistamme kipupisteet ja haluamme puuttua niihin. Meillä on huonojen kokemusten lisäksi myös onnistumisen tarinoita. Hyödynnämme laajemmin henkilöstömme osaamista. Aina ei tarvita lääkäriä asian ratkaisemiseksi.

Helsingissä rakennetaan paljon, väestö kasvaa. Miten tämä huomioidaan?

Väestön kasvu iäkkäiden kasvava osuus huomioidaan palvelujen suunnittelussa.

Kivikon ja Kontulan palvelut

Miksi Kivikon terveysaseman toiminta lopetetaan?

Hiukan isommassa yksikössä pystymme tarjoamaan sinulle monipuolisemmat palvelut kuin aiemmin. Tukenasi on laajemmin eri sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisia.

Saat terveys- ja hyvinvointikeskuksessa sekä terveys- että sosiaalipalveluja, jotka on sovitettu yhteen tarpeittesi mukaan. Sote-ammattilaisten välisestä lisääntyvästä yhteistyötä hyötyvät ennen kaikkea asiakkaat.

Yhdistämällä palvelupisteitä Kontulaan ja Myllypuroon voimme laajentaa aukioloaukoja. 

Vaikka toiminta Kivikon terveysasemalla lakkaa, Kivikon asiakkaiden palveluja ei silti heikennetä tai vähennetä.

Kun Kivikon toiminta siirtyy, mihin siirtyvät lääkäripalvelut?

Kun palvelut siirtyvät, asiakkailta kysytään, mistä he jatkossa haluaisivat terveyspalvelunsa.

Voivatko Kivikon terveysaseman asiakkaat valita Myllypuron ja Kontulan palvelupisteiden välillä?

Terveysasemapalveluja tullaan tuottamaan sekä Myllypuron että Kontulan pisteissä. Asiakas voi valita mistä hakea palvelunsa.

Säilyykö Kontulan terveysasema?

Peruspalvelut säilyvät Kontulassa. Kivikon palvelut ja ammattilaiset siirtyvät Myllypuron terveys ja hyvinvointikeskukseen eli fyysisesti Kontulaan ja/tai Myllypuroon.

Sähköiset palvelut

Eihän kaikki sote-palvelut siirry internettiin? 

Eivät siirry, esimerkiksi terveysasemalle saa yhteyden myös puhelimella, asiakas voi asioida myös paikan päällä. Digitaalisten palvelujen rinnalla tarjoamme myös perinteisiä palveluja.

Missä mennään sähköisen asioinnin, Omaolon ja chatin osalta?

Sosiaalineuvonnalla on oma Chat, jossa voi asioida anonyymisti ja tunnistautuneena.

Töölön terveysasemalla on alkanut chat, joka laajenee myöhemmin kaikille terveysasemille. Hammashoidolla on jo oma chat.

Omaolo ohjaa hyvin asiakkaita oikean suuntaan, ei aina terveysasemalle. Palvelusta saa esimerkiksi itsehoito-ohjeita.

Mistä saan tietoa?

Mistä saan lisätietoa uudistuksesta?

Lisätietoa löytyy muun muassa Myllypuron, Kontulan ja Kivikon terveysasemien sivuilta ja sosiaali- ja terveystoimen sivulta osoitteesta www.hel.fi/sote. Viestimme myös esimerkiksi Facebookissa ja paikallislehdissä. Järjestämme tarvittaessa asukastilaisuuksia. 

Kuinka voin antaa palautetta keskukseen liittyen?

Palautetta voi antaa kätevästi verkossa osoitteessa www.hel.fi/palaute

Voit jättää palautetta myös palautepostilaatikoihin esimerkiksi hammashoitoloissa tai terveysasemilla tai antaa palautetta vastaanotolla.

Jokaiseen kotiin tulisi postittaa vihkonen, jossa kerrotaan muutoksista.

Joka kotiin jaettava esite tehtiin Kalasatamassa ja Vuosaaressa. Näin tullaan toimimaan myös Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen asukasalueella.

Viestintä ja osallisuus. Miten toteutetaan?

Teemme omat viestinnän ja asiakasosallisuuden suunnitelmat, joiden pohjalta lähdemme liikkeelle.

Missä lehdissä oli ilmoitus tästä 28.5.2019 järjestetystä asukastilaisuudesta Kontulassa?

Meillä oli lehti-ilmoitukset Helsingin Uutisissa ja Hufvudstadsbladetissa. Viestimme tilaisuudesta lisäksi yksiköissämme sekä sähköisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Lähetimme tiedon tilaisuudesta myös kaupunginosayhdistyksille. 

Mellunmäki on iso kaupunginosa. Saimme tiedon tästä 28.5. tilaisuudesta liian myöhään.

Pahoittelut, tieto tavoitti teidät liian myöhään, viestimme kaupunginosayhdistyksille jatkossa aiemmin.

Palveluja uudistetaan

Ovatko suuret keskukset kannanotto lähipalveluja vastaan? Kalasatama osoittaa, että synkronointi ei ole helppoa. 

Vuonna 2014 tehtiin päätöksiä, että Helsinkiin tulee kuusi terveys- ja hyvinvointikeskusta. Terveys ja hyvinvointikeskukset voivat olla yhdessä rakennuksessa tai toimia verkostomaisesti. Myllypurossa keskus toteutetaan siten, että hyödynnetään kahta rakennusta jolloin palvelut ovat myös fyysisesti lähempää alueen asukkaita.

Kalasatamassa saatuja oppeja ja kokemuksia hyödynnetään Myllypuron terveys ja hyvinvointikeskuksen suunnittelussa.

Ensi vuonna meillä on uusi hallitus ja maakunnat. Toteutuuko tämä Myllypuron, Kontulan ja Kivikon ratkaisu? 

Helsinki jatkaa palvelujen uudistamista. Nykytiedon valossa mallimme sopivat tulevaan sote-maailmaan. Katsotaan ja seurataan mitä tapahtuu, me pärjäämme kyllä.

Tätä kysymysten ja vastausten listaa päivitetään matkan varrella kohti tulevaa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskusta, joka aukeaa arviolta v. 2021.  

Kysymysten ja vastausten listaa on päivitetty 15.6.2019

Voit kysyä Myllypurosta esimerkiksi osoitteessa www.hel.fi/ palaute.