Suoraan sisältöön

Helsingin sote-palvelut uudistuvat


Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Palvelut kootaan kolmenlaisiin keskuksiin, jotka tarjoavat palveluja kattavasti saman katon alta.

1. Perhekeskuksista
löytyvät lapsiperheiden peruspalvelut sekä varhaisen ja erityisen tuen palvelut. Palveluihin kuuluvat neuvola, kotipalvelu, puheterapia, perheneuvola, fysioterapia ja lastensuojelu.

Itäkadun perhekeskus
Kallion perhekeskus
Vuosaaren perhekeskus


2. Terveys- ja hyvinvointikeskuksista löytyvät työikäisten terveys- ja sosiaalipalvelut. Palveluihin kuuluu terveysaseman, hammashoidon, psykiatrian ja päihdehoidon palveluja, nuorten ja aikuisten sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palveluja, kuntoutus- ja vammaispalveluja sekä laboratorio.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskus

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus aukeaa arviolta loppukeväästä 2020. 

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen tulevaan Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskukseen

3. Seniorikeskuksista (ent. monipuolinen palvelukeskus) löytyvät ikäihmisten ja monisairaiden palvelut. Keskukset ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joista asiakkaat saavat toimintakykynsä heikentyessä apua erilaisiin tarpeisiin ja ongelmiin.

Tulevaa uutta tietojärjestelmää Apottia hyödynnetään palvelujen uudistamisen välineenä. 

Uudistuksen aikataulu
 

Miksi uudistamme palveluja?

Haluamme uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja rohkeasti. Lähtökohtana on, että asiakkaan tarpeet tunnistetaan aiempaa paremmin ja  palvelut kohdennetaan täsmällisemmin. Tavoitteenamme on parantaa palvelujen saatavuutta, asiakaskokemusta, vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Tarkoituksena on, että palvelujen käyttäminen on helppoa ja vaivatonta.

Pia Panhelaisen videohaastattelu: Helsinki uudistaa sote-palvelujaan
Juha Jolkkosen videohaastattelu: Missä mennään sote-palveluissa?


Lue lisää


Terveys- ja hyvinvointikeskukset


Perhekeskukset


Seniorikeskukset