Suoraan sisältöön

Järjestöt ja sote-uudistus

Järjestöillä on tärkeä rooli Helsingin sote-uudistuksen valmistelussa. Valmistelun alkuvaiheessa käynnistettiin yhteistyö Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan kanssa.

Kumajan toiminta päättyi alkuvuonna 2021 ja Helsinki aloitti vuoropuhelun Järjestöjen sote-muutostuen Uudenmaan järjestöasiantuntijoiden kanssa. Järjestöjen sote-muutostuki on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama hankekokonaisuus.

Valtakunnallinen Järjestöjen sote-muutostuki varmistaa järjestöjen huomioimisen sote-uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa. Järjestöasiantuntijat luovat kokonaiskuvaa alueellisesta järjestöyhteistyöstä, välittävät järjestöille tietoa sote-uudistuksen etenemisestä ja varmistavat oikeiden järjestöjen osallistumisen valmisteluun. Järjestöjen sote-muutostuki edustaa nyt sote-järjestöjä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ohjausryhmässä.

Osana sote-uudistusta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala selvittää yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan kanssa kaupungin ja kolmannen sektorin yhdyspinnoilla olevien palvelujen nykytilaa ja järjestämisvaihtoehtoja.

Webinaari sosiaali- ja terveystoimialan järjestöavustuksista 10.5.2022 

Helsingin kaupunki järjesti 10.5.2022 webinaarin sote-uudistuksen vaikutuksista vuoden 2023 järjestöavustuksiin. Tilaisuus oli suunnattu erityisesti niille toimijoille, jotka aikovat hakea sosiaali- ja terveystoimialan avustusta vuodelle 2023. Webinaarissa tehtiin tilannekatsaus ja avattiin keskustelua kaupungin ja järjestökentän välillä. Tilaisuuden kumppanina oli Järjestöjen sote-muutostuki Uusimaa -hanke.

Julkaisemme lisätietoa järjestöavustuksista myös Järjestöyhteistyö ja avustukset -verkkosivulla.

Webinaarin materiaalit julkaistaan samalla verkkosivulla.

Helsingin kaupungin keskustelutilaisuus järjestöille 10.5.2022

Järjestöavustuksia koskevan webinaarin lisäksi Helsingin kaupunki kutsui helsinkiläisiä järjestöjä yhteiseen keskustelutilaisuuteen kaupungintalolle 10.5.2022.
Helsinki valmistelee parhaillaan järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten kaupunkiyhteistä mallia osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta Helsingissä. Tarkasteluun tulee myös asukasosallisuuden ja asukasyhteistyön mallit sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uusi neuvotteluvelvoite sekä järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikutusmahdollisuuksien tukeminen.

Järjestöyhteistyöstä, avustustoiminnan organisoinnista kaupungilla, asukasosallisuudesta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestöyhteistyöstä toteutettiin myös verkkokysely kerrokantasi.hel.fi -palvelussa. Kysely oli avoinna 4.−11.5.2022.