Suoraan sisältöön

Järjestöt ja sote-uudistus

Järjestöillä on tärkeä rooli Helsingin sote-uudistushankkeen valmistelussa. Hankkeen alkuvaiheessa käynnistettiin yhteistyö Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan kanssa, joka on edustanut sote-järjestöjä myös hankkeen ohjausryhmässä.

Kumajan toiminta päättyi alkuvuonna 2021 ja Helsinki on aloittanut vuoropuhelun Järjestöjen sote-muutostuen Uudenmaan järjestöasiantuntijoiden kanssa. Järjestöjen muutostuki on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama hankekokonaisuus.

Valtakunnallinen Järjestöjen sote-muutostuki varmistaa järjestöjen huomioimisen sote-uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa. Järjestöasiantuntijat luovat kokonaiskuvaa alueellisesta järjestöyhteistyöstä, välittävät järjestöille tietoa sote-uudistuksen etenemisestä ja varmistavat oikeiden järjestöjen osallistumisen valmisteluun. Järjestöjen sote-muutostuki edustaa nyt sote-järjestöjä hankkeen ohjausryhmässä.

Kun sote-uudistuslait tulevat voimaan, vuoropuhelua järjestöjen kanssa tiivistetään ja yhteistyötä jatketaan sote-uudistuksen valmistelun edetessä teemoittain.

Sote-uudistus-hankkeet ja järjestöyhteistyö Helsingissä 19.1.2021

Helsingin kaupungin sote-uudistushankkeet esittäytyivät helsinkiläisille sosiaali- ja terveysalan järjestöille 19.1.2021 järjestetyssä verkkotilaisuudessa. Tilaisuudessa vastattiin myös järjestöjen esittämiin kysymyksiin sote-uudistuksesta. Verkkotilaisuus järjestettiin yhdessä Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkoston Kumajan kanssa.

Tallenne Sote-uudistus-hankkeet ja järjestöyhteistyö Helsingissä -tapahtumasta 19.1.2021