Suoraan sisältöön

Helsingin sote-palvelut uudistuvat

Sote-uudistuksen logo.


Sote-uudistuksen valmistelu Helsingissä on käynnistynyt.

Hallitus esittää Suomeen uutta sote-mallia, jossa on 21 hyvinvointialuetta sekä Helsinki. Uusimaa on esityksessä jaettu viiteen alueeseen, jotka olisivat Länsi-, Itä- ja Keski-Uusimaa, Vantaa ja Kerava sekä Helsinki. Erityistason palveluita varten Suomessa olisi 5 yhteistoiminta-aluetta.

Hyvinvointialueille siirtyisi kuntien vastuulla nykyisin olevien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien järjestäminen. Poikkeuksena muista kunnista Helsinki vastaisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan eikä se kuuluisi mihinkään hyvinvointialueeseen.

Sote-uudistuksen aikataulu

Sote-uudistuksen lähtökohdat

Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Helsingillä on omat erityishaasteensa: muuta maata voimakkaampi väestönkasvu, maahanmuuton keskittyminen pääkaupunkiseudulle, kasvavat lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin haasteet sekä asukkaiden hyvinvointierot.

Sote-uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä peruspalveluihin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä. Kun ongelmia päästään ratkomaan varhain, erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve vähenee ja niiden kustannukset pienenevät. Asiakas voi hyödyntää sujuvasti ja aiempaa enemmän digitaalisia ja matalan kynnyksen palveluja.

Sote-uudistuksessa palveluja kehitetään ja sovitetaan yhteen niin, että palveluketju ei katkea. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ohjaavat asiakkaan palveluihin, joista hän saa tarvitsemansa yksilöllisen avun oikea-aikaisesti.

Palvelujen kehittäminen STM:n soteuudistus.fi -sivulla

Sote-uudistuksen valmistelu

Sote-uudistusta valmistellaan Helsingissä kahdessa hankekokonaisuudessa: Rakenneuudistus-hankkeessa ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa. Sote-uudistusta valmistellaan osana sosiaali- ja terveystoimialan jatkuvaa kehittämistyötä. Valmistelun ohjausryhmänä toimii sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmä lisäosallistujilla täydennettynä.

Keskeiset sidosryhmät, kuten asukkaat, henkilöstö, järjestöt ja yhdistykset, osallistetaan sote-uudistuksen valmisteluun.

Sote-uudistusta valmistellaan valtion rahoituksella. Helsingille on myönnetty valtionavustusta sote-uudistuksen rakenneuudistukseen noin 12 miljoonaa euroa ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen noin 6,6 miljoonaa euroa.

Rakenneuudistus

Sote-uudistuksessa uudistetaan palvelujen lisäksi rakenteet. Rakenneuudistus-hankkeessa luodaan uusi hallinnollinen rakenne tukemaan palvelujen järjestämistä.

Tavoitteena on, että Helsinki hyödyntää jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä nykyistä tehokkaampia ja vaikuttavampia johtamisen ja ohjauksen malleja. Parempi palvelukokonaisuuksien koordinointi ja päällekkäisyyksien välttäminen auttavat hillitsemään kustannusten kasvua.

Rakenneuudistus-hanke keskittyy

 • ohjauksen kehittämiseen
 • palveluverkkoa koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin
 • palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn
 • palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen
 • tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen sekä 
 • muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun. 

Osana rakenneuudistusta tehdään maakuntatasoista yhteistyötä Uudellamaalla erikoissairaanhoidon järjestämisen, ohjauksen ja yhteistyön kehittämisessä. Helsinki koordinoi yhteistyötä.

Tulevaisuuden sote-keskus

Sote-palveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa. Hanke jatkaa Helsingin aiemmin tekemää palvelujen uudistamista.

Hankkeen tavoitteena on

 • parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
 • siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus
 • vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta
 • hillitä kustannusten nousua.

Tulevaisuuden sote-keskus muodostuu kolmen olemassa olevan toimintamallin, terveys- ja hyvinvointikeskusten, perhekeskusten ja senioripalveluiden, tarjoamista palveluista. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja edelleen hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Kolme palvelukokonaisuutta


Yhteyshenkilöt

Rakenneuudistus-hanke

projektipäällikkö Mia Käyhkö mia-selene.kayhko@hel.fi
projektipäällikkö Anna-Liisa Arjama anna-liisa.arjama@hel.fi (erikoissairaanhoito ja Uudenmaan yhteistyö)

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

projektipäällikkö Anne Ojanen anne.h.ojanen@hel.fi
koordinoiva projektipäällikkö Lars Rosengren lars.rosengren@hel.fi