Suoraan sisältöön

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut huolehtii kotihoidosta, iäkkäiden sosiaali- ja lähityöstä sekä omaishoidon tuesta, palvelukeskustoiminnasta, iäkkäiden päivätoiminnasta ja lyhytaikaishoidosta sekä iäkkäiden ja monisairaiden tehostetusta palveluasumisesta ja laitoshoidosta.

Osasto huolehtii myös lyhytaikaisesta ja kuntouttavasta sairaalahoidosta, fysiatrian, geriatrian, neurologian ja kuntoutuspoliklinikkapalveluista sekä fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluista ja veteraanikuntoutuksesta.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja on Seija Meripaasi, puh. 09 310 52482, ja johdon assistentti puh. 09 310 42618

Omavalvontasuunnitelmat

Kotona asumista tukevien palveluiden ja ympärivuorokautisten vanhusten hoivapalveluiden omavalvontasuunnitelma (pdf)

Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat

Organisaatio

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut:

  • Selvitys, arviointi ja sijoitus
  • Etelän palvelualue
  • Idän palvelualue
  • Lännen palvelualue
  • Pohjoisen palvelualue
  • Helsingin sairaala