Suoraan sisältöön

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut huolehtii lapsiperheille tarkoitetuista sosiaali- ja terveyspalveluista, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveysneuvonnasta.

Osasto tarjoaa myös vammais- ja aikuissosiaalityön palveluja, myöntää toimeentulotukea, huolehtii talous- ja velkaneuvonnasta, työllistymisen tuesta, kuntouttavasta työtoiminnasta sekä maahanmuuttajapalveluista.

Vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja on Maarit Sulavuori, puh. 09 310 62401 ja hallintosihteeri puh. 09 310 62402

Omavalvontasuunnitelmat 

JAA