Suoraan sisältöön

Vastuuhenkilömalli toimii Vuosaaressa

Paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa haasteena ovat usein vaikeasti lähestyttävät ja hahmotettavat palvelut. Palveluviidakossa piilee eksymisen vaara ja usein asiakas uupuu kesken matkan, jonka seurauksena omien asioiden hoitaminen jää kesken.

Vuosaaressa vastuuhenkilömallilla tavoitellaan entistä suunnitelmallisemmin ja tavoitteellisemmin yksilöllisen hoidon järjestämistä asiakkaille. Toimintamallin pohjana on Terveyshyötymalli (Chronic Care Model), johon on otettu mukaan myös sosiaalisen mallin näkökulmat.

”Helsingissä vastuuhenkilö tarkoittaa sosiaali- ja terveyshuollon ammattihenkilöä, joka vastaa asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen koordinoinnista. Tavoitteena on paljon palveluita tarvitsevien pitkäaikaisasiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen”, sanoo koordinaattori Karoliina Ojala.

Tavoitteeseen pyritään yhteisesti sovitulla hoidolla

Asiakas ja vastuuhenkilö laativat yhdessä hyvinvointisuunnitelman, jossa määritellään asiakkaan palvelun kokonaisuus. Hoito koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja asiakkaan itsensä sekä tukiverkoston toimista. Toimintatapoja ovat muun muassa vertaisryhmät, puhelinpalvelut, sähköinen asiointi ja henkilökohtaiset tapaamiset.

”Asiakkaan hoito pureutuu terveyden- tai hyvinvoinnin ongelmaan, jonka asiakas itse tunnistaa ja määrittelee. Ongelmia voi olla yksi tai useampia, esimerkiksi päihderiippuvuus, taloudellisia ongelmia tai somaattisia pitkäaikaissairauksia. Näiden seurauksena asiakas saattaa hakea apua, esimerkiksi kiputiloihin tai ahdistuneisuuteen”, Ojala kertoo.

Paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan vastuuhenkilön rooli on olla tukemassa ongelmien tunnistamisessa ja hoidossa. Asiakkaan määrittelemä ongelma ratkaisee, minkä osaamisalueen ammattilainen valikoituu hänen vastuuhenkilökseen.

Tietotaidolla varustettu tukihenkilö

Kukin vastuuhenkilö tuo muiden ammattilaisten käyttöön oman ydinosaamisensa. Työskentelyn sujuvoittamiseksi tiimin jäsenet perehtyvät toistensa osaamisalueisiin. Siksi on tärkeää, että tekijöillä on käytössään yhteisiä fyysisiä, sosiaalisia ja sähköisiä työtiloja.

Vuosaaren tiimin vahvuuksia ovat aidosti työstään innostuneet, vankalla työkokemuksella varustetut ammattiosaajat, joille erilaiset hankkeet ja pilotit ovat tuttuja työympäristöjä.  Kaikki tiimiläiset, paitsi terveysaseman edustajat, työskentelevät edelleen myös osan ajasta omissa yksiköissään.  

Asiakastyöstä iso osa hoidetaan sähköisesti ja puhelimitse. Joustavat asiakaspalveluratkaisut jättävät tilaa myös vastaanottoajalle paikan päällä, niitä tarvitseville. Vastaanottohuoneiden varustuksessa ja tarvikkeissa on pyritty huomioimaan eri osaamisalueiden väline- sekä tilatarpeet. Poikkeuksena on hammashuolto, joka toimii aina omissa tiloissaan.

Moniammatillinen tiimi vastuuhenkilön tukena

Vuosaaressa moniammatilliseen tiimiin kuuluvat psykiatrian poliklinikan toimintaterapeutti, päihdepoliklinikan ja aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat, fysioterapeutti, suuhygienisti ja terveysasemalta terveydenhoitaja sekä sairaanhoitaja.

Lääkäreiden osuus tiimin työpanokseen on oleellinen, sillä jokaisen vastuuhenkilöasiakkaan kohdalla pyydetään lääkäriltä lääketieteellinen arvio, joka sisältää arvion vaikuttavista toimenpiteistä. Taudinmäärityksistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä hoidoista, päättää lääkäri.

”Tiimin työn onnistumiseksi on tarvittu runsaasti koko viraston ja esimiesten tukea sekä yhteistyötä erilaisten tahojen, kuten it-tuen, vapaaehtoistyön ja ryhmätyön koordinaattoreiden kanssa. Integraation käytännön järjestelyiden tukena ovat olleet Vuosaaren terveysaseman ylilääkäri ja osastonhoitaja”, summaa Ojala.

Vastuuhenkilömallikokeilu laajenee

Vastuuhenkilömallin mukainen moniammatillinen tiimityöskentely otetaan Vuosaaren lisäksi käyttöön Töölön ja Vallilan terveysasemilla syksyllä 2016. Kokeilun pohjalta kehitetty vastuuhenkilömalli otetaan toimintamalliksi koko kaupunkiin vuoden 2017 aikana. Samalla valmistaudutaan terveys- ja hyvinvointikeskus-toimintamallin laajempaan käyttöönottoon muidenkin ydinprosessien suhteen.

– THK paljon palveluja tarvitsevien -prosessin vastuuhenkilö on Karoliina Ojala, jonka tehtävänä on vastata tiimin toiminnan kokonaisuudesta. THK projektipäällikkö Lars Rosengren koordinoi koko ydinprosessien mukaan mallinnetun THK-toimintamallin käyttöönoton Vuosaaren Albatrossirakennuksessa.

– Toimintamallin pohjana on Bodenheimer & Wagner vuonna 2002 esittelemä Chronic Care Model, josta muun muassa THL:n Seija Muurinen ja STM:n Taina Mäntyranta ovat käyttäneet nimeä Terveyshyötymalli.

Teksti: Mervi Ahola

JAA