Suoraan sisältöön

Vastaa asukaskyselyyn - mikä sote-palveluissa on sinulle tärkeää?

Kuva perhekeskuksen vastaanotolta.

Helsinkiläisillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa heitä koskevien palvelujen kehittämiseen. Siksi haluamme kuulla, mikä sinulle Helsingin asukkaana on kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa tärkeää ja millä tavoin haluaisit jatkossa osallistua palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Kyselyyn voi vastata sähköisesti 20.5.−2.6.2022 välisenä aikana. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Vastaukset analysoidaan ja raportoidaan niin, ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen myötä myös Helsingin sosiaali- ja terveystoimi uudistuu. Uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala kokoaa vuoden 2023 alussa Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen yhteen. Helsinki valmistelee palvelustrategiaa ohjaamaan uuden toimialan toimintaa. Hyödynnämme asukaskyselyn vastauksia palvelustrategian valmistelussa ja toiminnan suunnittelussa.

Kiitokset kaikille aktiivisille! 

teksti Katri Kangas
kuva Virpi Velin