Suoraan sisältöön

Även svenskspråkig service för Helsingfors barnfamiljer


Berghälls familjecenter har öppnat tisdagen den 4.6. Centret erbjuder ett brett utbud av tjänster för familjer, allt från traditionella rådgivningstjänster till specialtjänster såsom talterapi, familjesocialarbete, psykologtjänster och handikappservice.

Svenskspråkiga tjänster under samma tak

För första gången har svenskspråkiga familjetjänster samlats på ett ställe. Svenskspråkig personal jobbar vid centret och vid behov kommer även personal från andra ställen dit. I och med detta är det lättare och snabbare för svenskspråkiga barnfamiljer att få service.

”I och med att svenskspråkiga familjetjänster erbjuds under samma tak får familjer mångsidig service. Fördelarna är att kunderna inte behöver röra sig mellan olika lokaler och själv hålla reda på var det erbjuds vad. Vi hoppas att detta ska underlätta familjernas vardag”, konstaterar Monica Lindberg som är chef för rådgivnings- och familjearbetet.

"Vi önskar att vi kan hjälpa familjer få stöd som motsvarar deras behov och att familjecentret utvecklas till en trygg mötesplats för familjer”, tillägger Ilona Fagerström, utvecklingsplanerare för familjecentret.

Svenskspråkig rådgivning erbjuds på olika håll i Helsingfors

Utöver Berghälls familjecenter erbjuder även Östergatans och Nordsjös familjecenter samt Femkantens och Munksnäs rådgivningsbyråer svenskspråkig rådgivning. I Helsingfors kan kunderna själv välja vilken rådgivningsbyrå de går till. Utöver rådgivningstjänsterna finns det mycket andra svenskspråkiga tjänster för familjer i Berghälls familjecenter.

Det är lätt att komma till Berghäll

Familjecentret ligger bredvid Runda huset och Berghälls ämbetshus vid goda trafikförbindelser, så det är lätt att ta sig till.

Kontaktuppgifter för Berghälls familjecenter

Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

www.hel.fi/berghallsfamiljecenter

Facebook

Video 

text Evelina Rex, bild Mari Huhtanen