Suoraan sisältöön

Seniori-info neuvoo Helsingin ikääntyneitä

Tuula Sillanpää tietokoneen ääressä.

Helsinki vastasi kysyntään ja käynnisti helmikuun alussa Seniori-infon, ikääntyneille ja heidän läheisilleen suunnatun palvelujen puhelinneuvonnan numerossa 09 310 44556. Puhelinaika on arkisin klo 8.30 - 12. Kuvassa Seniori-infossa työskentelevä sosiaaliohjaaja Tuula Sillanpää. 

Seniori-info on matalan kynnyksen palvelu, jolla halutaan helpottaa ikääntyneiden helsinkiläisten tiedonsaantia. 

Riitta Kauppila työpöydän ääressä.

”Asiakkaillamme on selkeä tarve saada tietoa helppotajuisesti ja helposti yhdestä pisteestä. Neuvonnan ja ohjauksen rooli korostuu, jos selvittäviä asioita on useita”, Kampin palvelukeskuksen johtaja Riitta Kauppila (kuvassa) kommentoi.

”Seniori-info palvelee myös ikääntyneiden omaisia”, uuden neuvontapalvelun käynnistämistä koordinoinut Kauppila sanoo. Riitta Kauppila on palvelukeskusjohtajana aktiivisesti osallistunut Helsingin palvelukeskusten ja palveluneuvonnan kehittämiseen. Tätä kautta uuden neuvonnan käynnistäminen lankesi hänelle.

”Mietimme suunnitteluvaiheessa sopivaa ajankohtaa neuvonnalle. Uskon, että aamupäivä palvelee parhaiten asiakkaitamme.”   

Soittajia neuvovat palvelukeskusten sosiaaliohjaajat. Heitä on mukana neuvontapalvelussa tällä hetkellä yhdeksästä eri palvelukeskuksesta. Sosiaaliohjaajat vastaavat myös palveluja koskeviin kysymyksiin sähköpostilla osoitteessa seniori.info@hel.fi.

Riitta Kauppila kertoo, että Seniori-infoon soiton kustannukset asiakkaalle halutaan pitää kohtuullisina. Seniori-infosta saa tietoa tavallisen puhelun hinnalla. Soitto numeroon maksaa saman verran kuin soitto lankapuhelinnumeroon. Palvelunumerossa ei ole jonotusmahdollisuutta.

Takana pari työvuoroa

Sosiaaliohjaaja Tuula Sillanpää on työskennellyt vuodesta 2004 Kustaankartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa. Sillanpää on yksi uuden seniori-infon palveluneuvojista. Hänellä on paljon kokemusta palveluneuvonnasta viime vuosilta, koska neuvonta on osa sosiaaliohjaajan päivittäistä työtä.  

Helmikuun puolessa välissä Tuula Sillanpäällä on takanaan pari aamupäivän neuvontavuoroa. Normaalisti työvuoro neuvonnassa osuu kohdalle kahden viikon välein. Miten uusi palvelu on lähtenyt käyntiin, ovatko asiakkaat löytäneet neuvonnan?

”Ensimmäisessä kolmen ja puolen tunnin vuoron aikana puheluja tuli 13. Kahden soittajan kysymykset edellyttivät asioiden selvittelyä vuoron jälkeen. Soitin heille vielä iltapäivällä takaisin”, Tuula Sillanpää kertoo tuoreita tunnelmia.

Sillanpään mukaan soittajia voidaan ohjeistaa ottamaan yhteyttä esimerkiksi sosiaaliohjaajaan tai -työntekijään tai oman alueen kotihoidonohjaajaan. Periaatteessa palveluneuvoja, joka on samalla sosiaaliohjaaja, pystyy antamaan vastaanottoaikoja itselle.  Toisinaan oikea palvelupaikka on terveysneuvonta tai lähiterveysasema.

”Kysymyksiä tulee myös Kelan palveluihin ja apteekkiasioihin liittyen. Seniori-infossa tunnutaan kysyvän samanlaisia asioita kuin normaalisti palvelukeskuksissa.”

”Neuvontatyö on mukavaa, haastavaa ja opettavaista. Tarvittaessa otamme asioista selvää, kaikkea kysyttyä ei voi suoraan tietää.”  

Tuula Sillanpää työhuoneessa.

”Sosiaaliohjaajan työ on tosi vaihtelevaa ja palkitsevaa, varsinkin jos asiakkaalle löytyy hänen kaipaamansa apu. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti mukavia”, Tuula Sillanpää sanoo. Kuvassa Tuula valmistautuu Kustaankartanossa Seniori-infon työvuoroon.    

Tuula Sillanpää ja Riitta Kauppila kertovat, että Seniori-infon palveluneuvojille järjestetään koulutusta esimerkiksi asiakaspalvelussa ja käytettävässä puhelintekniikassa. Myös palvelujen sisältöön liittyvää koulutusta on tulossa. ”Neuvojien on hyvä tuntea palvelut koko kaupungin tasolla”, Riitta Kauppila kiteyttää.    

Monia kanavia saada tietoa

Tällä hetkellä Helsingin kaupungilla on eri virastoissa useita neuvontayksikköjä kuntalaisille. Riitta Kauppila näkee, että neuvontapalveluja yhdistämällä voisi syntyä asiakkaalle lisäarvoa. Mieltä askartavista asioista saisi tietoa yhdestä numerosta tai osoitteesta. Myös neuvojat hyötyisivät, koska heillä olisi eri aihealueilta useampi kollega, jonka kanssa jakaa tietoa.

”Seniori-infon palveluille oli selkeä tarve”, Kauppila tiivistää lopuksi. Kaikki asiakkaat tai heidän läheisensä eivät suoraan tiedä kenen puoleen kääntyä tai mistä etsiä tietoa, kun tarvitaan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluja.          

Helsingin ikääntyneiden sosiaalipalveluista saa Seniori-infon lisäksi arkisin tietoa neljästä alueellisesta sosiaali- ja lähityön yksiköistä.

Palvelukeskuksilla on omat neuvontanumeronsa, puh. 310 5015/vaihde. 

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat helsinkiläisiä ympäri vuorokauden (sosiaalipäivystys, puh. 020 696 006, kriisipäivystys, puh. 09 310 44222).

Terveysneuvonnasta, puh. 09 310 10023, saa tietoa Helsingin terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita ympäri vuorokauden tavallisen puhelun hinnalla.

Helsingin palveuista voit kysyä Helsinki-infosta. Puhelinnumero 09 310 111 11 palvelee  ma-to klo 9–16 ja pe klo 10–15 . Voit lähettää myös viestin palautejärjestelmän kautta.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten muutkin kaupungin palvelut, löytyvät kattavasti internetistä osoitteesta www.hel.fi.

Helsingin kaupunki Seniori-info 09 310 44556 Arkisin klo 8.30 - 12.

teksti Markus Snellman
kuvat Markus Snellman ja Vesa Puukka