Suoraan sisältöön

Helsinki valvoo monin tavoin seniorikeskuksiaan ja palvelutalojaan


Kaupungin valvontaperiaatteet ovat kaikille hoivakodeille samat, riippumatta siitä, kuka palvelua tuottaa.

"Vaikka emme tee omiin hoivakoteihimme varsinaisia valvontakäyntejä, valvomme silti toimintaamme tarkasti ja monipuolisesti. Uskomme toiminnassamme aktiiviseen kehittämiseen ja ennakointiin. Palvelun laatu on meille todella tärkeä asia, idän palvelualueen johtaja Maritta Haavisto kertoo. Haavisto on ympärivuorokautisen hoidon prosessinomistaja. 

Kaupungin valvonnan pohjan muodostavat omavalvonta, RAI-järjestelmä, toimiva johtaminen ja auditoinnit. Myös asiakas- ja omaiskyselyjä tehdään säännöllisesti. 

Omavalvontasuunnitelma on keskeinen osa hoivakotien valvontaa

Kaikki kaupungin hoivakodit noudattavat kaupungin omavalvontasuunnitelmaa. Suunnitelma koostuu neljästä eri osa-alueesta ja useista eri alakohdista. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti seniorikeskuksissa, palvelutaloissa ja eri johtoryhmissä.

"Omavalvonnan osa-alueita ovat riskien arviointi, asiakkaan asema, oikeudet ja oikeusturva, palvelun sisältö ja omavalvonta sekä henkilöstön johtaminen ja turvallinen työnteko", Haavisto kertoo.

"Kaikki neljä osa-aluetta sisältävät tarkempia seurattavia toimenpiteitä, joita ovat muun muassa asiakaspalautteet, vaatimus asiakasneuvostosta, ajantasaiset asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat, hoitoneuvottelut, henkilökunnan mitoitus, sairauspoissaolot ja työterveyskyselyt. Kaikkiaan tarkasteltavia kohtia on kymmeniä", Haavisto jatkaa.

 RAI-järjestelmä antaa tietoa asiakkaan ja hoivakodin tilanteesta

Omavalvontasuunnitelmien lisäksi kansainvälisesti käytetty asiakkaan RAI-arviointi on keskeinen osa kaupungin omaa laadunvalvontaa.

"Helsinki oli yksi ensimmäisistä suomalaisista kaupungeista, joka on otti arvioinnin käyttöönsä 2000-luvun alussa", Haavisto kertoo.

 RAI-arviointi koostuu yli sadasta kysymyksestä ja erilaisista mittareista. Arvioinnin tavoitteena on antaa tietoa asiakkaan terveydentilasta, liikkumisesta, lääkityksestä ja hoidon laadusta.

"Arviointi antaa paljon tärkeää tietoa asiakkaasta omahoitajalle ja seniorikeskuksen kokonaistilanteesta johdolle. Tuloksia käytetään muun muassa hoitosuunnitelman pohjana ja ne mahdollistavat myös hoitopaikkojen vertailun keskenään", Haavisto toteaa.

"Helsingin seniorikeskusten ja palvelutalojen toimintaa on kehitetty vuosia ja toiminta on hyvällä tasolla. Myös RAI-järjestelmän perusteella Helsingin tulokset ovat hyvät. Monessa asiassa, esimerkiksi asiakasosallisuudessa ja kuntoutuksen määrässä, tuloksemme ovat paremmat kuin koko Suomen tulokset", Haavisto toteaa.

Toimiva johtaminen viitoittaa tekemistä

Omavalvonnan ja RAI-järjestelmän lisäksi johto seuraa tarkasti kaikkien seniorikeskusten ja palvelutalojen tilannetta. Johtajat keskustelevat säännöllisesti henkilökunnan ja yksiköiden esihenkilöiden kanssa.

"Saamme omista yksiköistämme helposti tietoa esimerkiksi työntekijämitoituksesta. Johto vierailee eri yksiköissä säännöllisesti ja tapaa sekä henkilökuntaa että työntekijöitä useamman kerran vuodessa. Henkilöstön edustajat ovat mukana monissa eri johtamisen ja kehittämisen foorumeissa", Haavisto kertoo.

Auditoinnit arvioinnin apuna

Seniorikeskuksiin ja palvelutaloihin tehdään säännöllisiä auditointikäyntejä, joissa arvioidaan hoidon kannalta tärkeitä asioita, kuten kirjaamista ja hygieniaa. Auditointeja toteuttavat pääsääntöisesti hoitotyön asiantuntijat, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä ostopalvelujen kanssa. He myös määrittävät sen, miten auditointeja toteutetaan.

"Auditointeja  toteutetaan usealla eri tavalla. Yksiköt auditoivat itse omaa toimintaansa, mutta auditointeja tekevät myös yksikön ulkopuoliset työntekijät. Yksikön auditointi ei kuitenkaan koskaan perustu vain oman henkilökunnan arviointiin. Käyntejä tehdään sovitusti ja yllättäen", Haavisto kertoo.

"Lisäksi meillä on käytössä haitta- ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmät. Kaikki ilmoitukset käydään tarkasti läpi ja niiden käsittelyyn on selkeät toimintatavat", Haavisto jatkaa.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on valvonnan kehittäminen

Vaikka valvonta on jo nyt monipuolista, sitä tullaan kehittämään edelleen.

"Tällä hetkellä me varaudumme jo sote-uudistukseen ja suunnittelemme ympärivuorokautisen hoidon valvonnan yhtenäistämistä ja keskittämistä yhteen yksikköön. Jatkossa valvontakäynnit totetuvat omissa ja ostopalveluissa yhtenäisesti", Haavisto kertoo.

"Koska meillä on sekä tuottamis- että järjestämisvastuu, meille on tärkeää kehittää jatkuvasti omaa toimintaanne ja valvontaamme", Haavisto summaa.

Kuva: Pexels