Suoraan sisältöön

Omaolon korona-asioinnissa yli miljoona asiakasta – sähköinen asiointi kasvussa

Nainen käyttää tietokonetta.

Tämän vuoden tammikuussa digitaalisen Omaolo-palvelun korona-oirearvioissa tuli Helsingissä vastaan miljoonan asioinnin rajapyykki.

Omaolo.fi on ollut koronaepidemian aikana Helsingin koronapalveluissa yhdessä avainrooleista. Se on ollut korona-asioissa helsinkiläisille vaihtoehtoinen yhteydenottokanava koronavirusneuvonnan puhelinpalvelun rinnalla.  

Tekemällä Omaolossa korona-oirearvion, asiakas on päässyt marraskuusta 2020 suoraan Omaolon kautta varaamaan koronatestiajan. Tällöin järjestelmä on tehnyt automaattisesti testilähetteen, kun asiakkaalla on ollut koronaan sopiva oirekuva. Myös testitulos on tullut asiakkaalle automaattisesti. Tarvittaessa, oireiden niin vaatiessa, asiakas on saanut palvelun kautta yhteyden ammattilaiseen.

”Hienoa, että helsinkiläiset oppivat hyödyntämään Omaoloa korona-aikana entistä tehokkaammin. Koronaoirearviota on helppo käyttää”, kertoo johtava ylilääkäri Marja-Liisa Lommi

”Samalla, kun asiakkaat ovat hyötyneet, Omaolon avulla on korona-aikana säästetty tärkeitä henkilöstöresursseja. Ammattilaisilla jäi esimerkiksi lähetteiden tekeminen ja tulosten kuittaaminen lieväoireisten kohdalla pois marraskuussa 2020.”  

”On laskettu, että testiajanvarauksen itsepalvelun alkamisesta marraskuussa 2020, Omaolon avulla on säästetty noin 77 ammattilaisen työpanos”, Lommi jatkaa.   

Laaja kirjo sote-palveluja

Omaolossa on paljon muitakin palveluja kuin koronaoirearvio ja koronatestiajanvaraus. Omaolo.fi tarjoaa esimerkiksi 15 muuta oirearvioita, sosiaalipalvelujen palveluarvioita, terveys- ja hyvinvointitarkastuksia, hyvinvointivalmennuksia, apua painonhallintaan ja univalmennusta.

Tarvittaessa, mikäli asiakkaan oirekuva edellyttää ammattilaisen arviota, Omaolon kautta saa yhteyden ammattilaiseen.

Omaolo-palvelun kehittämisestä ja levittämisestä vastaa kansallisesti DigiFinland. Palvelu on laajasti käytössä Helsingin lisäksi monissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä ympäri Suomea.

Digi-palveluja myös Maisassa ja chateissä

Helsingin toinen keskeinen digitaalisen asioinnin kanava sote-palveluissa on Maisa-asiakasportaali, joka on osa Apotti -asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Maisan kautta asiakas saa yhteyden kiireettömissä asioissa omaan palvelupisteeseen esimerkiksi terveysasemalle ja voi asioida sähköisesti ammattilaisen kanssa.  

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaille on tarjolla myös chat- ja chatbot-palveluja terveysasemilla, hammashoidossa, neuvolassa ja sosiaalipalveluissa.  

Digitaalisten palvelujen käyttö kasvussa

Digi-palvelujen kysyntä on ollut Helsingin sote-palveluissa viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Sähköisen asioinnin yhteydenottoja on esimerkiksi terveysasemilla tällä hetkellä jo enemmän kuin asiakaspuheluja.

Marja-Liisa Lommi näkee digitaalisten palvelujen käytön kasvun hyvänä asiana.

”Digitaalisista palveluista on hyötyä asiakkaalle. Sähköiset palvelut ovat saavutettavissa ympäri vuorokauden ajasta ja paikasta riippumatta”, Lommi kommentoi.   

”Digi-palvelujen käyttö omalta osaltaan parantaa palvelujen saatavuutta ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Sähköisten palvelujen käyttö ei sulje asiakasta muiden palvelumuotojen ulkopuolelle.”

Marja-Liisa Lommi haluaa muistuttaa, että Helsingin strategisena tavoitteena on kasvattaa digiasioinnin osuutta palveluissa. Tämä on tavoite myös kaupungin sote-palveluissa.     

teksti Markus Snellman
kuva DigiFinland