Suoraan sisältöön

Myllypuron alueen asukkaat mukana

Asukasilta Kontulassa 2019.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskusta kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa. Ensimmäisen kerran Itä-Helsingin asukkaita kutsuttiin mukaan yhteiseen asukastilaisuuteen jo keväällä 2019. Viimeisin yhteydenotto toteutettiin viime kesänä, koronan vuoksi sähköisesti.

Halusimme kesällä päivittää tilannetta siitä, mitkä ovat nyt suosituimmat osallistumiskanavat, miten halutaan saada tietoa ja mitkä ovat osallistumisen kiinnostavimmat teemat?

Ajankohtaista tietoa halutaan erityisesti sähköpostitse

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen kehittämisestä kiinnostuneet asukkaat toivoisivat saavansa ajankohtaisista asioita tietoa sähköpostiinsa. Toiseksi eniten kiinnosti sosiaalinen media, kuten Facebook-sivu mutta myös kaupungin verkkosivuilta etsittiin tietoa.

Osallistumiskanavista suosituin oli sähköinen kysely, mutta asukasillat ja erilaiset asukaskävelyt sekä työpajat olivat edelleen haluttuja tapoja kehittää palveluja yhdessä.

Kuntalaisille erilaiset osallistumiskanavat ja niiden pysyvyys ovat tärkeitä rakenteita ja niissä on mahdollista lisätä molemminpuolista luottamusta. Tieto siitä, millaisiin asioihin voi ja saa osallistua, on erittäin tärkeää.

Asiakkaita kiinnostavat sote-palvelujen saatavuus ja aukioloajat  

Kesän 2021 kyselyssä vastaajia kiinnostavia teemoja olivat palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, kuten digitaalisten kanavien kehittyminen, palvelujen aukioloajat ja esteettömyys.

Tilojen suunnitteluun halutaan osallistua ja tiloilta toivotaan viihtyisyyttä, esteettisyyttä ja terveysturvallisuutta. Asiakkaaksi tuleminen eri kanavien kautta on yhteiskehittämisen kannalta hyvä ja suosittu teema.

Oma kehittäjäryhmä

Myllypuron asukastilaisuuksien osallistujista on muodostettu vapaaehtoinen yhteiskehittäjäryhmä, joka on kasvanut mukavasti. Ryhmän jäseniin ollaan edelleen säännöllisesti yhteydessä. Tällä hetkellä asukkaita on mukana lähes yhdeksänkymmentä.

Mukaan kehitystyöhön pääsee esimerkiksi liittymällä Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen sähköpostilistalle  sote.asukasosallisuusmyllypuro@hel.fi. Mukaan mahtuvat kaikki Myllypuron alueen sosiaali- ja terveyspalveluista kiinnostuneet helsinkiläiset.   

Sähköpostitse lähetämme esimerkiksi ajankohtaisia tiedotteita, kyselyjä ja kutsuja asukastilaisuuksiin.

Mitä sitten seuraavaksi?

Etsimme mahdollisuutta tarjota kiinnostuneille jotakin verkkoalustaa, joka toisi lisää työskentelymahdollisuuksia ja yhdistäisi erilaisia sähköisiä kanavia.  Alustavasti verkkoyhteisöön liittyminenkin koettiin hyväksi ideaksi.

Työn alla on myös ihan tavallinen asukasilta pitkästä, pitkästä aikaa! Lähestyvä sote-uudistus tuo meille runsaasti hyviä teemoja, joiden parissa jatketaan yhteistä työskentelyä.

Laaja palvelupaletti

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa Myllypuron, Kontulan ja Kivikon terveysasemien asiakkaille muun muassa terveysasemapalveluja, aikuisten ja nuorten sosiaalipalveluja, hammashoitoa, fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja laboratoriopalveluja.

Palautetta Myllypuron alueen sosiaali- ja terveyspalveluista voi antaa osoitteessa www.hel.fi/palaute.

teksti Pirkko Excell, erityissuunnittelija, osallisuus ja vuorovaikutus