Suoraan sisältöön

Helsinki reagoi koronaan nopeasti

Hoitajia työasuissa.

Koronaepidemia alkoi Helsingissä ja koko Suomessa toden teolla helmi-maaliskuun vaihteessa. Suomen tartunnoista on iso osa ollut Helsingissä. Alkukeväästä täysin uuteen yhteiskunnalliseen tilanteeseen reagointiin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa ripeästi.

Helsingissä on tähän asti ollut noin 2600 (14.6. tilanne) koronatartuntaa. Tämä on hiukan alle 40 prosenttia koko Suomen tartunnoista. Koronavirukseen on pääkaupungissa menehtynyt 166 (14.6. tilanne) ihmistä. Koko Suomessa menehtyneitä on 326 (14.6. tilanne).

Koronavirusneuvonta käynnistyi maaliskuun alussa

Helsingissä perustettiin heti maaliskuun alussa puhelinlinja palvelemaan tartuntaa epäileviä kaupunkilaisia. Koronavirusneuvonta (p. 09 310 10024) on ollut auki joka arkipäivä koko kevään. Iltaisin ja viikonloppuisin sen palveluja on jatkanut Päivystysapu (p. 116 117). Apua koronaan liittyen on tarvittaessa löytynyt koko ajan kellonympäri.

”Koronavirusneuvonnassa on kesäkuuhun toiseen viikkoon mennessä otettu vastaan yli 9000 puhelua. Viikkokohtaisesti puheluja on ollut keskimäärin 700”, osastonhoitaja Liisa Siefen kertoo.

”Työntekijät ottivat neuvontatyön haltuun nopeasti. Iso kiitos neuvonnan toimivuudesta kuuluu hoitajille ja konsultoiville lääkäreille. He nostivat esiin kaupunkilaisia huolestuttavia asioita. Näiden kysymysten perusteella laadittiin ohjeita, jotka helpottivat asiakkaiden yhteydenottotarpeita”, Liisa Siefen muistelee.    

Palvelu koronaterveysasemalla on sujuvaa

Maaliskuussa Helsinki muunsi nopealla aikataululla Laakson ja Malmin terveysasemat koronaterveysasemiksi. Kaikki koronanvirustartunnan oireista, kuten hengitystieoireista, kärsivät asiakkaat on hoidettu koronaterveysasemilla. Helsingin koronaterveysasemilla on tähän asti hoidettu noin 11 400 (14.6. tilanne) asiakasta.

Päivi Pétas.

Malmin ylilääkäri Päivi Pétas. 

Malmin terveysaseman ylilääkäri Päivi Pétas on johtanut myös Malmin koronaterveysasemaa, jonka toiminta käynnistettiin Laakson yksikön jälkeen. Pétas kiittää poikkeuksellisen kevään osalta auliisti henkilökuntaansa. 

”Malmin korona-asemalla on työskennellyt pääsääntöisesti terveysaseman omia työntekijöitä. Erinomaisella moniammatillisella työotteella palvelu on saatu sujuvaksi ja hyvä yhteishenki on auttanut jaksamaan uuden tilanteen edessä koronatyön etulinjassa. Porukka on hitsautunut hyvin yhteen”, ylilääkäri kertoo.

Kaupungin muut vähän yli kaksikymmentä terveysasemaa ovat pysyneet koko ajan auki. Niiden toiminnassa, kuten muissakin sotepalveluissa, on kiinnitetty erityistä huomiota asiakkaiden turvallisuuteen.

Hoitajia ja käsidesipullo.

Tartuntojen jäljitykseen on panostettu  

Epidemian käynnistyttyä Helsingin oma epidemiologinen toiminta nousi keskeiseen rooliin. Normaalisti tartuntatauteihin liittyvää epidemiologista työtä tekee Helsingissä alle kymmenen työntekijää. Nyt toiminnassa on ollut muista tehtävistä siirrettyjä työntekijöitä pitkälti toista sataa keskeisenä tehtävänään jäljittää tartuntaketjuja ja sitä kautta mahdollisia tartunnan saaneita.  

”Tartunnanjäljitykseen on satsattu mittavasti. Moni on siirtynyt lyhyelläkin varoitusajalla omista tehtävistään mukaan tartunnanjäljitystyöhön. On hienoa, miten sitoutuneesti kaikki ovat tehneet tätä tärkeää työtä epidemian hillitsemiseksi”, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Elina Erra epidemiologisesta toiminnasta. 

Omaolon kautta testiin

Sähköisistä palveluista Omaolo on ollut merkittävässä roolissa koronaviruksen vastaisessa rintamassa.  Omaolon koronaoirearvion tehnyt helsinkiläinen pääsee varaamaan ajan suoraan laboratoriotestiin, jos oirekuva ei edellytä ammattilaisen tarkempaa arviota. Vaihtoehtoisesti testiin pääsee koronapuhelimien 09 310 10024 tai 116 117 kautta.

”Jos koronalle tyypillisiä oireita ilmenee, helsinkiläisiä kannustetaan tekemään oirearvio Omaolo-palvelussa. Omaolon oirearviosta on muovautunut yksi keskeisistä väylistä hakeutua testiin. Helsinkiläiset ovat löytäneet palvelun hyvin”, johtava ylilääkäri Marja-Liisa Lommi kommentoi.

Lääkäri ja hoitajia työasuissa.

Suurella sydämellä

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen näkee, että Helsingissä on pystytty reagoimaan koronavirusepidemiaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

”Käynnistimme koronavirusneuvonnan ja koronaterveysasemat heti kun epidemia rantautui laajemmin Helsinkiin. Testauskapasiteettia on nostettu ja epidemiologista toimintaa on laajennettu, jotta tartuntaketjut saadaan selvitettyä”, Timo Lukkarinen kommentoi.  

”Olen ylpeä omasta väestä terveysasemilla ja epidemiologisessa toiminnassa. Työtä on tehty koko epidemian ajan suurella sydämellä”, Lukkarinen kehuu. Hänen mielestään sosiaali- ja terveystoimi ja kaupunki kokonaisuudessaan ovat onnistunut koronan hoidossa hyvin.      

Määrätietoista johtamista korona-aikana

Helsingin kaupungin johto on aktiivisesti luotsannut kaupunkiorganisaatiota maailmanlaajuisen kriisin keskellä. Huolta on kannettu kaikista kaupunkilaisista, erityisesti heikommassa asemassa olevista.

Tiedon kulku on nähty äärimmäisen tärkeänä. Kaupunkilaisten näkökulmasta tärkeä koronainformaatio löytyy osoitteesta www.hel.fi/koronavirus. Pormestari Jan Vapaavuori on pitänyt säännöllisesti koronainfoja kaupungin omalla Helsinki-kanavalla.

”Koronavirusepidemian voimakkain vaihe on tällä hetkellä jäänyt taakse. Tilanne ei kuitenkaan missään nimessä ole ohi. Varautuminen tilanteen pahentumiseen tai vastaaviin epidemioihin tulevaisuudessa on tärkeää. Arvoimme Helsingissä parhaillaan kevään koronakriisin oppeja ja luomme näkemyksen siitä, miten voisimme tulevaisuudessa toimia vielä paremmin”, Jan Vapaavuori kommentoi.  

”Tällä hetkellä helppo tapa hakeutua koronavirustestiin on tehdä sähköisessä Omaolo-palvelussa oirearvio (omaolo.fi). Toinen käytännöllinen väylä testiin on soittaa arkisin koronavirusneuvontaan tai iltaisin ja viikonloppuisin päivystysapuun. Omasta ja läheisten terveydestä huolehtiminen on edelleen tärkeää”, pormestari jatkaa. 

Terveysaseman sisäänkäynti.

Jutun kuvat on kuvattu Malmin koronaterveysasemalla. 

Teksti Markus Snellman
Kuvat Kimmo Brandt