Suoraan sisältöön

Redan ett år i kärnan av coronaepidemin

Malmin koronaterveysaseman työntekijä.

I Helsingfors började coronaepidemin med full fart ungefär för ett år sedan, vid skiftet av februari–mars. Då blev situationen snabbt värre. Den grövsta begränsningsåtgärden som vi kommer ihåg från ifjol vår är avspärrningen av Nyland.

Sommaren 2020 lugnade sig situationen, men blev sedan igen värre på hösten. Under coronaepidemin har det funnits bättre och sämre tider. 

Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors har reagerat på ändringarna med coronasituationen snabbt och strävar efter att förutse så mycket som möjligt. 

Epidemiläget är svårt

För närvarande (9.3) är antalet coronavirussmittor högt och det är svårt att förutspå framtiden. Under den senaste tiden har man i Helsingfors registrerat över 200 smittor dagligen. I smittspårningen finns en liten fördröjning. Spårningen börjar i genomsnitt inom 2–3 dagar. I Helsingfors är incidensen 382 (8.3). Siffran anger antalet smittor per 100 000 invånare under de två senaste veckorna.  

De mest centrala tjänsterna för att söka sig till testning, omaolo.fi och coronavirusrådgivningen, har under den senaste tiden varit mycket använda. Det kommer tusentals kontakter dagligen.

Vid testningspunkterna tas i genomsnitt 2 500 tester dagligen. Av de testade får i medeltal över 5 procent ett positivt resultat.

För att dämpa och komma över epidemin har Helsingfors beslutat att införa ett flertal begränsningsåtgärder, som att från och med 8.3 hålla alla caféer och restauranger stängda i tre veckor (länk till listan över stängda faciliteter).

Social- och hälsovårdstjänster ordnas trots allt normalt och det är tryggt att besöka dem. Det kan finnas kö i icke-brådskande tjänster. 

Allt baserar sig på en bra och engagerad personal

Den epidemiologiska verksamheten som arbetar i frontlinjen i kriget mot coronaviruset har under det senaste året klarat sig bra med tanke på omständigheterna. Man har arbetat med alla krafter för att smittspårningen ska gå till smidigt i Helsingfors.

Inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors utförs betydelsefullt arbete mot coronaviruset också på flera andra ställen, som på coronahälsostationer, i tjänsten Omaolo, coronavirusrådgivningen, Jourhjälpen, testningspunkterna, vaccinationspunkterna, hamnarna, hemvården, seniorcentren och på avdelningarna i sjukhusen. Listan är lång och flera ställen skulle kunna räknas upp.

Ny personal har rekryterats till coronaenheterna i Helsingfors och den egna personalen har flyttats från andra uppgifter till att sköta arbeten som har samband med epidemin. Personalen har i detta fall uppvisat enorm flexibilitet.

Alla inom social- och hälsovården i Helsingfors har arbetat tillsammans utan kompromisser för att dämpa och komma över coronaviruset. Ett stort tack till vår personal för detta. De anställda har belönats och kommer att belönas för arbetet under coronaepidemin och denna svåra tid. 

Vaccinationerna framskrider i den takt vacciner fås

Coronavaccinationerna inleddes i Helsingfors ifjol genast efter julhelgen. Vaccineringarna inleddes med experterna inom social- och hälsovården. Strax efter utvidgades vaccineringarna till att omfatta äldre Helsingforsbor och riskgrupper.

Vacciner ges i Helsingfors utan fördröjning allt efter man får av dem. Vaccineringsordningen grundar sig på de nationella rekommendationerna.

I mars (9.3) fortsätter vaccineringarna av personer som är minst 70 år gamla. Av de som är minst 85 år gamla har nästan alla blivit vaccinerade. Av 80–84-åringar har största delen blivit vaccinerade och vad gäller 75–79-åringar är man i god fart. Vaccineringarna av de under 55-åringar som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom har även nyligen börjats. 

Det är fint att vaccineringstäckningen av de äldre håller på att stiga till en bra nivå. Vi hoppas att täckningen blir lika hög även bland de yngre åldersgrupperna. Epidemin kan överkommas när största delen av populationen har vaccinerats.

Sök dig till test med låg tröskel

Helsingforsborna har sökt sig till test i stor omfattning. Man har även berömligt följt instruktionerna gällande corona. Vi vill tacka Helsingforsborna för det. Nu är det fortfarande viktigt att följa instruktioner och begränsningar. Till exempel sammankomster kan öka smittorisken.

Om du har ens lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta ska du omedelbart söka dig till test. Du kan göra en tidsbokning smidigt genom att fylla i symtombedömningen på omaolo.fi eller genom att ringa coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (dagligen 8–18). Det finns testpunkter runt om i stan.

När du får ett meddelande på Coronablinkern ska du boka en provtagningstid även om du inte uppvisar symtom (omaolo.fi).

Coronavirussymtomen påminner om förkylning och magsjuka. Symtom för coronavirusinfektion är t.ex. feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd och förlust av lukt- eller smaksinne. Samtliga personer i alla åldrar hänvisas till coronavirustest om de uppvisar symtom på coronavirussmitta .

Hur kan man skydda sig mot coronaviruset?

  • Tvätta händerna ordentligt med vatten och tvål i minst 20 sekunder.
  • Rör inte ögonen, näsan eller munnen om du inte nyligen har tvättat händerna.
  • Håll ett avstånd på minst två meter till andra personer när du rör dig utomhus.
  • Skaka inte hand med någon.
  • Använd munskydd när du inte kan undvika närkontakt med andra.
  • Arbeta på distans om möjligt.
  • Använd D-vitamintillskott enligt rekommendationerna.

Du hittar Helsingfors coronasidor www.hel.fi/coronavirus.

Källor

  • Pormestarin info (5.3.) (på finska)
  • Helsingfors stads nyheter på webben, hel.fi/sv

text Markus Snellman
bild Kimmo Brandt