Suoraan sisältöön

Helsinki on hyvää elämää varten


Helsinki on hyvää elämää varten. Näin alkaa pormestari Jan Vapaavuoren erinomainen esitys Helsingin kaupunkistrategiaksi 2017-2021. Kaupunginhallitus käsitteli esitystä toista kertaa 4.9., ja kaupunginvaltuusto hyväksynee kaupunkistrategian syyskuun loppuun mennessä.

Millainen on hyvä strategia

Hyvä strategia pohjautuu ymmärrykseen siitä, missä ollaan nyt ja mihin halutaan mennä. Tähän ymmärryksen vaikuttavat eniten näkemys asukkaista ja heidän hyvinvoinnistaan ja toiveistaan, ja toisaalta jo tiedossa olevat ja ennakoitavat muutokset ympärillämme. Näitä muutokset ovat esimerkiksi kaupungistuminen, väestön ikärakenteen muuttuminen, monikulttuurisuuden lisääntyminen sekä digitalisaation, robotisaation ja keinoälyn huikean nopea kehittyminen.

Hyvä strategia on puhutteleva ja innostava. Hyvässä strategiassa kuvataan kunnianhimoinen ja samaan aikaan riittävän selkeä tahto ja tavoitetila, millainen kaupungin halutaan olevan neljän vuoden kuluttua. Hyvä strategia kertoo siitä, missä asioissa olemme parempia kuin muut, ja missä meidän erityisesti pitää vielä kehittyä. Hyvässä strategiassa ei kuvata kaikkea mitä teemme. Hyvän strategian pitää olla myös taloudellisesti kestävällä pohjalla niin, ettei se siirrä päätöstemme seurauksia taakaksi tuleville sukupolville. On kyettävä tekemään valintoja ja jätettävä jotakin tekemättä.

Hyvän strategian toteuttaminen perustuu kahteen asiaan. Hyvä strategia on helppo viestiä ja ymmärtää - se luo yhteistä ymmärrystä ja vahvistaa sitoutumista. Strategia pitää myös pukea konkreettisiksi teoiksi, tavoitteiksi, mittareiksi, aikatauluiksi ja vastuiksi - tätä alamme tehdä yhdessä heti kun kaupunkistrategia on hyväksytty.

Maailman toimivin kaupunki

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Toimivuus rakentuu tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Kaupunki on kaikkia varten. Toimiva kaupunki on erityisesti tukea ja apua tarvitsevien etu.

Helsingissä pyritään hallitulla rytminmuutoksella nopeampaan ja ketterämpään toimintakulttuuriin. Kaupungin jatkuva omien toimintamallien kehittäminen ja ketterä uusiutuminen ovat vahvin tae kaupungin palvelulupausten lunastamiseksi. Asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on kaupungin tuloksellisuuden keskeisin mittari. Helsinki on paitsi palveluorganisaatio myös alusta ja maailman edistyksellisin julkisen sektorin ekosysteemi.

Uudistuvat palvelut

Helsinki rakentaa sote-palveluja, jotka helsinkiläiset haluavat valita. Riippumatta sote-uudistuksen etenemisestä Helsinki kehittää palveluja ja niiden saatavuutta. Aukioloaikoja laajennetaan ja työmuotoja uudistetaan niin, että asiakaskokemus paranee. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Helsinki osallistuu aktiivisesti maakunta- ja sote –uudistuksen valmisteluun ja varmistaa, että suuren kaupungin kysymykset huomioidaan uudistuksessa. Helsinki turvaa palvelujen jatkuvuuden järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille ja yhteensovittaa kaupungin ja HUS:n erikoissairaanhoidon palvelut.

Edellä olevat suorat lainaukset ovat osa esitystä kaupunkistrategiaksi. Se on tiivis, selkokielinen ja helposti lähestyttävä. Suosittelen lukemaan.

Maailman toimivin kaupunki. Helsingin uusi toimintastrategia 2017-2021