Suoraan sisältöön

Etähymy-kokeilulla tuetaan suun terveyttä kotiympäristössä


Etähymy-palvelussa asiakkaita ohjataan ja motivoidaan etäyhteydellä suun itsehoitoon omassa kotiympäristössä. Kuvassa Marianne Uusi-Autti (vas.), Juha Pörsti ja Hanna Paappanen

Etähymy-palvelu on Palvelukeskus Helsingin sekä kaupungin kotihoidon ja suun terveydenhuollon yhteinen kokeilu, jossa on mukana kotihoidon asiakkaita Myllypuron ja Vironniemen alueilta.

"Etähymy-palvelussa hoitaja ottaa kuva- ja ääniyhteyden asiakkaisiin tablet-laitteidemme avulla. Suun hoitoa ohjataan ja tuetaan kolmen asiakkaan pienryhmissä ja samalla annetaan tietoa suun terveyteen liittyen", selventää erityissuunnittelija Markitta Karvinen Palvelukeskus Helsingistä.

 Idea palveluun sai alkunsa kotihoidon ja suun terveydenhuollon yhteistyöryhmästä, jossa on jo pitkään tehty kehittämistoimia kotihoidon asiakkaiden suun terveyden edistämiseksi. Suun terveydellä on merkittävä vaikutus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

 "Ikääntyminen tuo mukanaan erilaisia haasteita suun puhdistukselle ja puutteellinen tai huono suuhygienia puolestaan altistaa suun sairauksille ja yleissairauksille. Kokeilun tavoitteena on, että etähoitoryhmiin osallistuvien kotihoidon asiakkaiden suun terveys paranee ja koettu hyvinvointi lisääntyy", kertoo terveydenedistäjä Marianne Uusi-Autti.

Monialainen yhteistyö, jota ovat Uusi-Autin johdolla olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa suun terveydenhuollon ja kotihoidon asiantuntijat, Palvelukeskus Helsingin asiantuntijat, opiskelijat ja asiakkaat, on ollut avainroolissa uudenlaisen toimintamallin synnyttämisessä.

"Etähymy-ryhmät ovat hyvä esimerkki kaupungin strategian mukaisesta toiminnasta, samoin kuin sähköisten palvelujen lisääminen myös ikääntyneiden parissa", korostaa johtava ylihoitaja Riitta Saarela Suun terveydenhuollosta.

Etähymy-ryhmiä ohjaavat Palvelukeskus Helsingissä Metropolia ammattikorkeakoulun viimeisen vuoden geronomiopiskelijat Hanna Paappanen ja Juha Pörsti. He ovat olleet alusta alkaen myös mukana palvelun suunnittelussa. Palvelun kehityksessä huomioitiin asiakkailta tulleet toiveet.

"Asiakkaat toivoivat muun muassa saavansa käytännön vinkkejä ja neuvoja suun hoitoon. Asiakkaiden toiveet vaikuttivat myös siihen, kuinka usein ryhmä kokoontuu ja millaisella kokoonpanolla", Paappanen ja Pörsti taustoittavat.

Etähymy-ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kahdenkymmenen minuutin ajan kerrallaan. Kokeilujakson alussa ja lopussa on lisäksi kahdenkeskiset etäkontaktit ohjaajien kanssa. Ryhmäkertojen sisällöt vaihtelevat suun terveydenhuoltoon liittyvien aiheiden mukaisesti ja asiakkailla on mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksia muiden ryhmäläisten sekä ohjaajien kanssa.

"Aiheina ovat olleet muun muassa harjaustekniikka, suun terveyden vaikutus yleisterveyteen, kuivan suun hoito ja ravitsemuksen vaikutus suun terveyteen. Ryhmissä usein myös katsotaan päivän aiheeseen liittyvä suun terveydenhuollon valitsema video. Tavoitteena on jakaa ryhmäläisille tietoa ja luoda ryhmätilanteesta mukava yhdessäolon hetki", Paappanen ja Pörsti sanovat.

 Kokeilun aikana kerätään palautetta, jonka perusteella palvelua kehitetään. Tähän mennessä ryhmiin osallistuneet kotihoidon asiakkaat ovat olleet Pörstin ja Paappasen mukaan hyvin tyytyväisiä palveluun.

"Asiakkaat ovat kokeneet saavansa uutta ja hyödyllistä tietoa sekä huomanneet, ettei ikä ole este uuden oppimiselle. Osalle käsitellyt aiheet ovat olleet entuudestaan tuttuja, mutta niitä on kuitenkin ollut kiva kerrata. Asiakkaat ovat kertoneet, että hampaat tuntuvat puhtaammilta ohjatun harjauksen jälkeen ja ryhmässä mukana oleminen on ollut mukavaa", kertovat Paappanen ja Pörsti.

"Myös henkilökunta on kokenut kokeilun todella positiivisena. Yhteistyö eri ammattilaisten kesken on ollut todella sujuvaa ja hyvää", Uusi-Autti iloitsee.

 Etähymy-pilotti jatkuu maaliskuun 20. päivään asti, jonka jälkeen sen jatkoa arvioidaan kertyneiden kokemusten ja palautteen pohjalta.

Teksti Noora Westerholm/ Palvelukeskus Helsinki
Kuva Anu Suhonen