Suoraan sisältöön

Vauhdilla kohti sähköisiä sote-palveluja

Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Helsingissä voimakkaasti kohti digitaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja. Uudistukset etenevät nyt vauhdilla.

 Digitaaliset palvelut ovat keskeinen osa käynnissä olevaa Helsingin sote-palvelujen uudistamista. Vuosina 2016─2018 tehdään lukuisia uudistuksia.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa palvelujen uusi yhteys toimii 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina päivinä. Jatkossa asiakas ottaa yhteyttä hyvinvointipalveluihin yhä useammin digitaalisten palvelujen kautta, jotka löytyvät vaivattomasti esimerkiksi verkkosivuilta. Tarkoituksena on, että helppokäyttöiset palvelut toimivat myös älypuhelimilla ja tableteilla.

Sähköistä asiointia lisätään. Palvelusetelit siirtyvät sähköiseen järjestelmään vähitellen vuodesta 2016 alkaen. Verkkosivujen käytettävyyttä parannetaan ja asiakkaille tarjotaan tukea itsepalveluun ja sähköiseen asiointiin some-kanavien kautta.

Itsehoito vahvistaa asiakkaan roolia

Uudistusten myötä itsepalvelua ja automaatiota lisätään. Tulevaisuudessa asiakkaat tuottavat yhä enemmän itse tietoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan ja voivat myös tarkastella omia terveystietojaan sähköisesti. Vastaavasti ammattilaiset voivat tarvittaessa käyttää asiakkaan tuottamia tietoja esimerkiksi ajanvarauksen apuna.

Helsinki on mukana kansallisessa ODAssa eli Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut -hankkeessa. ODAssa kehitetään asiakkaan itse- ja omahoitoa tukevia ratkaisuja.

Tulevia ODAn palveluja asiakkaille ovat muun muassa sähköinen hyvinvointitarkastus ja -valmennus sekä älykäs oirearvio. Asiakas voi esimerkiksi täyttää verkossa sähköisen oirearvion terveysongelman ratkaisemiseksi. Oirearvio kertoo, riittääkö itsehoito tai ohjaa tarvittaessa hakeutumaan oikeaan palveluun.

Palvelupisteisiin tulee itsepalveluautomaatteja, joilla asiakkaat voivat ilmoittautua vastaanotolle. Automaatteja on käytössä jo suunterveydessä, ja syksyllä 2016 niitä tulee myös Malmin sairaalaan.


Digitaalisuus tuo palvelut lähemmäs asiakasta

Uudistukset mahdollistavat sen, että palvelut ja ammattilaiset tulevat lähemmäs asiakasta. Esimerkiksi neuvolavastaanottoa päiväkodeissa tarjotaan jo nyt asiakkaille, ja palaute vanhemmilta on ollut myönteistä.

Palveluja voidaan antaa myös asiakkaan kotiin digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Joissakin palveluissa asiakas voi saada etäyhteyden ammattilaiseen vaikka chatin tai videon välityksellä. Chat-palvelu otetaan käyttöön neuvolan ajanvarauksessa syksyn 2016 aikana. Myös etälääkärin vastaanottoa kokeillaan parhaillaan Kustaankartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa.

Uudistusten myötä myös sote-ammattilaisten arki uudistuu. Etäyhteyksiä lisätään ja etätyövälineitä parannetaan, jolloin liikkuva työ helpottuu.

Sosiaali- ja terveysvirastossa laadittu digisuunnitelma tukee palvelujen kehittämistä linjattuun suuntaan. Helsinki teki digisuunnitelman pohjaksi kuntalaisille ja viraston työntekijöille sähköisen kyselyn ja haastatteluja toukokuussa 2016. Uudistusten tarkoituksena on parantaa palvelujen saatavuutta, asiakaskokemusta, vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

Lue lisää ODAsta.

Teksti: Heidi Blomqvist

JAA