Suoraan sisältöön

Berghälls familjecenter öppnas sommaren 2019 - svenska tjänster samlas under samma tak

Riikka Kytömaa on iloinen, että uusi keskus on innostanut ihmisiä olemaan mukana sen suunnittelussa.

Det nya familjecentret öppnas i Berghäll i den gamla hälsostationens och rådgivningsbyråns lokaler. Renoveringen av lokalerna pågår som bäst och genom en särskild delaktighetsplan har såväl personalen som klienter fått komma med sina synpunkter i planeringen av utrymmen. Det nya centret ska bli speciellt barnvänligt vad gäller färger och funktioner. Kunderna erbjuds t.ex. en låsbar vagnparkering.


Berghälls familjecenter kommer förutom finskspråkiga tjänster att erbjuda även ett flertal svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer. Målet med det nya centret är en förbättrad kundupplevelse och en förbättring i tjänsternas tillgänglighet, effektfullhet och produktivitet. Dessa målsättningar diskuteras i gemensamma verkstäder och infoträffar för personalen som ordnats sedan sommaren.

 

Familjecentret erbjuder på svenska bl.a. rådgivningstjänster, bedömning av servicebehovet, hemservice, talterapi, familjerådgivning och barnskyddstjänster. Familjecentret kommer också att samarbeta med olika organisationer. En träffpunkt vid centret kommer att vara ett familjecafé där eventuellt också organisationer kan erbjuda sina aktiviteter.

 

För personalen innebär det nya centret en möjlighet att arbeta med andra sakkunniga. Monica Hindren-Pohjolainen som jobbar inom det svenskspråkiga familjearbetet har en stark känsla att centret med hjälp av den mångprofessionella arbetsgemenskapen kommer att kunna betjäna familjer på många olika sätt. Att egna arbetsrum byts ut till gemensamma utrymmen är förstås en stor förändring för de anställda. Talterapeuten Kati Joronen, socialhandledarna Alexandra Erlund och Annika Nummela från de svenska tjänsterna funderar på spelreglerna i de gemensamma lokalerna. Hur mycket kan man tala i telefon eller när kan man störa kolleger med konsultationer? Men den nya miljön inspirerar och motiverar, säger de alla.

 

Motsvarande familjecenter som den i Berghäll fungerar redan på Östergatan och i Nordsjö. Familjecentren är en del av Helsingfors stads servicereform där flera tjänster riktade till en viss invånargrupp samlas under ett och samma tak.

--------------

 

Svenska sammandraget av Kirsi Riipinens text har gjorts av Marja-Leena Lehikoinen