Suoraan sisältöön

Avoin kirje lasten ja nuorten lähiopetuksen puolesta

5.1.2022

Haluamme ilmaista eriävän mielipiteemme suunnitelmista siirtää lapset ja nuoret etäopetukseen.

Covid-epidemia leviää koko Suomessa, tartunnan voi saada aivan mistä tahansa. Vaikka koulut suljettaisiinkin, eivät tartunnat tyrehtyisi. Vaikka koko Suomi suljettaisiin, vaikka määrättäisiin ulkonaliikkumiskielto, olisi koronavirus odottamassa kontaktien paluuta.

Koulujen sulkeminen ei estä viruksen leviämistä. Lähiopetuksen lopettaminen tai keskeyttäminen olisi paitsi hyödytöntä myös kohtuutonta lapsia kohtaan, koska lapset sairastavat koronainfektion lähes poikkeuksetta lievänä. Oireet voivat olla voimakkaat mutta sairaalahoidon tarvetta ja jälkihaittoja koronainfektion vuoksi ilmenee heillä erittäin harvoin. Tartuntoja tapahtuu kouluissakin, mutta yli 12-vuotiaista jo merkittävä osa on rokotettu kahteen kertaan, ja nuoremmillakin on nyt mahdollisuus saada rokote. Kouluissa ja oppilaitoksissa käytetään yleisesti maskeja. Koulujen ja oppilaitosten aikuisilla on itsellään ollut mahdollisuus hankkia hyvä rokotesuoja. On lasten parhaimman edun mukaista olla lähiopetuksessa, harrastaa ja tavata muita lapsia.  Lasten elämää ei tule rajoittaa epidemian tukahduttamisen yrittämiseksi, sillä ei pystytä aikuisia suojelemaan.  

Lasten ja nuorten lähiopetuksen estäminen ja heidän sosiaalisten kontaktiensa rajoittaminen aiheuttaa pitkäaikaisia haitallisia seurauksia. Lapsella on oikeus lähiopetukseen ja ystävien tapaamiseen. Nuorilla on oikeus opiskella sekä luoda ja ylläpitää sosiaalisia verkostoja, joiden puuttuminen tai hajoaminen aiheuttaa pahimmillaan vakavia ongelmia. Ammattiin opiskellessa etäopetus ei usein ole edes vaihtoehto, ja ylioppilaskirjoituksiin valmistuvalle lukiolaiselle etäopetus ja jatkuva epävarmuus käytännön järjestelyistä on stressaavaa.

Meillä aikuisilla on vastuu siitä, että emme oman etumme nimissä tarpeettomasti vaaranna lasten ja nuorten etua. Tähänastiset havainnot pandemian ajalta viittaavat vahvasti siihen, että lasten ja nuorten siirtäminen etäopetukseen ei ole koronaepidemian hallinnan kannalta oikeasuhtainen toimi.

Etäopetukseen siirtyminen nyt johtaisi todennäköisesti pidempään, jopa kuukausien etäopetusjaksoon, sillä tartuntamäärien voidaan odottaa edelleen lisääntyvän. Tällaisessa tilanteessa etäopetuksesta luopuminen olisi todennäköisesti mahdotonta. Ministeriö on julkisuudessa esittänyt lasten toistuvaa antigeenitestausta (pikatesti), millä ei voida tartuntoja merkittävästi ehkäistä. Pikatestin kyky tunnistaa omikronmuunnos etenkin infektion alkupäivinä on rajallinen, ja tartunnat syntyvät suurelta osin ennen oireiden alkua. Testin tullessa positiiviseksi olisivat tartunnat jo syntyneet ja niistä alkamassa edelleen uusia tartuntoja. Tältä osin myös suunnitelmat lyhyestä etäopetusjaksosta ovat epärealistisia. Lisäksi on huomattava, ettei laajalla testauksella muissa maissa ole kyetty vaikuttamaan sairaanhoidon kuormitukseen tai vaikeisiin tautitapauksiin, ei edes epidemian kulkuun.

THL on toimittanut viimeksi 20.12.2021 perusteellisen selvityksen lasten ja nuorten osuudesta koronavirusepidemian tautitaakassa. Selvityksessä todetaan, että  

lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitustoimet ovat heikosti perusteltavissa niin heitä itseään koskevan tautiriskin kuin epidemian hallinnankaan keinona. Päätelmänä lausunnossa on, että lapsiin kohdistuvien rajoitustoimien käytön tulee olla viimesijaista aikuisväestön kohdistuviin rajoitustoimiin ja sulkuihin nähden. Tätä hallituksen omaakin linjausta tulisi noudattaa.

Sanna Isosomppi, LL, infektiosairauksien erikoislääkäri, ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Helsingin kaupunki

Jutta Peltoniemi, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki

Sirpa Räsänen, LT, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, tartuntatautivastuulääkäri, Tampereen kaupunki

Topi Turunen, LL, terveydenhuollon erikoislääkäri, ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Espoon kaupunki

Kirsi Valtonen, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri Vantaan kaupunki

Reetta Huttunen, dos, infektiosairauksien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri, PSHP

Asko Järvinen, dos, infektiosairauksien erikoislääkäri, ylilääkäri, HUS

Irma Koivula, dos, infektiosairauksien erikoislääkäri, ylilääkäri, PSSHP

Tea Nieminen, LT, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, infektioylilääkäri, Uusi lastensairaala HUS

Eeva Salo, dos, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, Helsingin kaupunki