Suoraan sisältöön

Asumisen ongelmia ratkotaan myös chatissa

Helsinki on avannut asumisneuvonnan chat-palvelun täydentämään perinteisiä neuvonnan palvelutapoja. Asumisneuvontaa saa nyt puhelinpalvelun, sovittujen tapaamisaikojen ja verkkotiedotuksen lisäksi myös asiakaspalvelijan kanssa chatissa keskustelemalla.

Chat-palvelu toimii arkisin kello 13–15 osoitteessa www.hel.fi/asumisneuvonta. Palvelua voi käyttää hyvin myös älypuhelimella.

Helsingin asumisneuvonta on tarkoitettu kaikille niille kaupunkilaisille, joilla on akuuttia tai kiireetöntäkin kysyttävää asumisesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Kysyä voi esimerkiksi asumisen haasteista, erilaisten tukien ja etuuksien hakemisesta, vuokranmaksuvaikeuksista sekä ero- tai muissa elämän kriisitilanteissa kuten häädön yhteydessä ilmenevistä ongelmista.

Asumisneuvojat tekevät yhteistyötä useiden muiden tahojen kanssa ja myös neuvovat tarvittaessa eri toimijoita. Näihin kuuluvat muun muassa Stadin asunnot -palvelu, erilaiset järjestöt, isännöitsijät sekä vuokranantajat.

Asumisneuvojat neuvovat ja myös ohjaavat asiakkaan eteenpäin. Chatissa asiakas voi saada linkkinä tarvitsemansa lomakkeen ja kysyä ohjeita sen täyttämiseen.

”Neuvomme ja autamme asiakasta niin pitkälle kuin mahdollista ja tarvittaessa ohjaamme hänet eteenpäin oikeaan paikkaan”, johtava sosiaaliohjaaja Anne Kinni kertoo.

Chat toimii matalan kynnyksen palvelumuotona, jolloin asiakkaalle annetaan hänelle tarpeellista tietoa mahdollisimman mutkattomasti ja helposti.

”Asiakas saa laadukasta palvelua ajoissa, jolloin hän pääsee hoitamaan omaa asiaansa eteenpäin ja muiden toimijoiden kuormitus vähenee”, asumisneuvoja Pauliina Partanen sanoo.

Oikea-aikaista neuvontaa

Asumisneuvonnan chat helpottaa ja nopeuttaa ongelmatilanteessa elävän tiedonhankintaa.

”Tämän päivän Helsingissä asuntoasioihin liittyvät ongelmat ovat yleisiä. Saamme yhteydenottoja asunto-ongelmista kärsivien lisäksi myös esimerkiksi ikääntyneiden huolestuneilta omaisilta, jotka kysyvät neuvoa erilaisiin erityiskysymyksiin, kuten asunnon esteettömyyteen tai putkiremontin aikaiseen asumiseen”, Anne Kinni sanoo.

Chatin avulla toivotaan tavoitettavan myös esimerkiksi asunto-ongelmien kanssa kamppailevat nuoret, joille älypuhelimen kautta yhteyttä ottaminen on luontevaa.

Samoin liikuntarajoitteiset ja kuulovammaiset henkilöt saavat nyt helposti yhteyden asumisneuvontaan, eikä heidän tarvitse saapua paikan päälle.

Chatissa asioidaan anonyymisti, tunnistautumista ei tarvita. Näin ollen asumisneuvoja voi neuvoa asiakasta yleisellä tasolla.

”Mikäli asiakas tarvitsee yleisten ohjeiden lisäksi henkilökohtaista apua, on asumisneuvojalla mahdollisuus lähettää hänelle käytössä olevan turvasähköpostin linkki. Toinen vaihtoehto on siirtyä puhelinpalveluun”, suunnittelija Katariina Siimeslehto kertoo.

Chatin kautta kaupunkilainen saa oikea-aikaista neuvontaa ja ohjausta ammattilaiselta. ”Joskus pienikin sysäys oikeaan suuntaan riittää, jotta asiat alkavat selvitä”, Katariina Siimeslehto muistuttaa.

Sähköiset palvelut kuuluvat osaltaan Helsingin uusiutuviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ne tuovat oman lisänsä ja tukensa hyvään asiakaspalveluun. Helsinki on aiemmin avannut chat-palvelun myös neuvolan asiakkaille.

Teksti ja valokuvat: Nina Björklund

JAA