Suoraan sisältöön

Asumisneuvonta on tutkitusti mahtava työpaikka

Anne Kinni.

Kaupungin asumisneuvonta on mahtava paikka tehdä töitä. Tämä on nyt virallisesti todistettu Great Place to Work -tutkimuksessa, jossa asumisneuvonta sai huipputulokset. Kuvassa johtava sosiaaliohjaaja Anne Kinni.

Kansainvälisten standardien mukaisessa henkilöstötutkimuksessa selvitetään muun muassa luottamusta ja yhteishengen toteutumista työntekijöiden keskuudessa.

Asumisneuvonnan tulokset olivat näissä parhaat mahdolliset. Koko tiimi esimerkiksi luottaa toisiinsa ja esimieheen sataprosenttisesti. Kaikki ovat myös sitä mieltä, että he voivat itse kehittää omaa työtään ja että heidän työtään arvostetaan.

Johtava sosiaaliohjaaja Anne Kinni on tuloksista kovin otettu muttei hirmuisen yllättynyt. Hyvä yhteishenki näkyy ja tuntuu, mutta hyviä tuloksia osattiin odottaa myös edellisten Kunta10-tutkimusten perusteella.

Kunta10-tutkimus selvittää nimensä mukaisesti kunta-alan henkilöstön työtä ja sen muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin.

Mahdollisimman hyvää sosiaalityötä

Asumisneuvonnassa on töissä kaikkiaan 19 ihmistä. He sijoittuvat eri puolille kaupunkia Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) ja sosiaalipalvelujen toimipisteisiin. Tosin korona-aikana asuntoneuvonnassa tehdään pääasiassa etätöitä.

Kuinka hyvä yhteishenki on syntynyt, kun töitä tehdään eri puolilla kaupunkia eri toimipisteissä?

Kinni kertoo, että tähän on kiinnitetty runsaasti huomiota ja tehty paljon töitä ryhmähengen synnyttämiseksi.

Asumisneuvonnan koko henkilöstö esimerkiksi kokoontuu säännöllisesti, kuten myös joukosta rakennetut minitiimit. Korona-aikana omat kokoukset pidetään sähköisesti, ja asiakkaita neuvotaan pääasiassa puhelimessa ja chatissa mutta tarvittaessa myös muulla tavoin.

Asumisneuvonta vakiinnutettiin pysyväksi toiminnaksi 2011. Jo tätä ennen kokeiluna alkaneen toiminnan piti osoittaa tarpeellisuutensa ja tuloksellisuutensa.

Kinni huomauttaa, että tuottavuus ja tehokkuus eivät suinkaan sulje pois työtyytyväisyyttä. Päinvastoin: liike-elämässä on jo vuosia korostettu, kuinka tyytyväinen henkilöstö saa aikaan parhaat tulokset.

"Meillä lähtökohta on, että asiakkaat saavat meiltä mahdollisimman hyvää sosiaalityötä. Asiakastyömme on oltava inhimillistä ja ammatillisen osaamisen korkeatasoista, jotta voimme osoittaa tuloksia."

Vähemmän häätöjä

Tuloksia on syntynyt. Häädöt ovat vähentyneet Hekan asunnoissa 45 prosenttia, ja tiimin hienoja tuloksia on oltu esittelemässä hienona esimerkkinä asunnottomuuden ehkäisyssä EU-parlamentissa asti.

Samaan aikaan henkilöstön vaihtuvuus on erittäin pientä ja poissaolot ovat vähäiset.

Tiimin työ on asunnottomuutta ehkäisevää sosiaalityötä, toisin sanoen asumisneuvonta auttaa ihmisiä asumiseen liittyvissä erilaisissa ongelmissa. Päätavoite on, että koti säilyisi asiakkailla ja että häädöiltä vältyttäisiin.

Käytännössä asiakkaiden erilaisia tilanteita selvitetään yhdessä heidän kanssaan. Henkilöstö on aktiivisesti yhteydessä Hekaan, jonka kanssa on kehitetty yhteisiä prosesseja. Asumisneuvonta saa esimerkiksi tiedot vuokravelasta ja pääsee Hekan vuokravalvontatietojärjestelmän kautta laatimaan asiakkailleen maksusuunnitelmia.

"Samalla tuemme ja vastuutamme asiakkaitamme", Kinni kertoo.

Asiakkaat ovat yleisesti ottaen kiitollisia saamastaan avusta. Asumisneuvonta auttaa myös asioimaan Kelan kanssa ja neuvoo vaikkapa asumistuen hakemisessa. Erityisen hyväksi on koettu tilanteisiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa, siis ennen kuin ongelmat kasvavat isoiksi ja vaikeammin hallittaviksi.

Asumisneuvonta on kehittänyt tapoja hoitaa myös digitaidottomia asiakkaita sekä eri kieliryhmiä.

Kollegan ja asiakkaan arvostamista

Kuinka teillä yhteishenkeä käytännössä nostetaan? Käyttekö yhdessä usein risteilemässä tai iltaa istumassa, vai millaisia kikkakutosia teillä on käytössä?

Kikkakutosiin tiimissä ei uskota vaan työkulttuuriin, jota rakennetaan työn ohessa yhdessä. Kinni kertoo, että tiimi korostaa arvostavaa ja ystävällistä käytöstä sekä kunnioitusta niin toisiaan kuin asiakkaita kohtaan. 

"Meillä on yhdessä hauskaa ja työssä on mukana huumoria. Kannustamme ja tsemppaamme toisiamme. Aina kun on vähänkin aihetta, kiitämme, ja onnistumisista palkitsemme matalalla kynnyksellä kaupungin palkitsemiskäytännöillä.

Esimiehen kuuluu johtaa tiedolla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun työssä huomataan mahdollinen ongelma, siitä hankitaan tietoa. Tilanne korjataan saadun tiedon perustella.

Asumisneuvonnan nykyiset prosessit ja hankkeet rakennetaan Lean-prosessijohtamisen keinoin. Leanissa keskeistä on jatkuvan parantamisen ideologia, ja parannuksiin lähdetään työntekijän havaittua epäkohtia.

Myös yksittäisen tiimiläisen hyvät ideat voidaan järjestelmällisesti vakiinnuttaa koko tiimiä koskevaksi.

Kinni kertoo esimerkkinä asumiskoordinaattori Maarit Lehtisen ajatuksen asumiskummeista, vapaaehtoisista, jotka ovat olleet suurena apuna asumisasioista viestittäessä omiin verkostoihinsa ja yhteisöihinsä sekä ruokakassien toimittamisessa.

Teksti: Kirsi Riipinen
Kuvat: Helsingin asumisneuvonta