Suoraan sisältöön

Aito yhteistyö vie pitkälle vanhustyössä – Laajasalon Hyvä tyyppi -malli toimii

Palvelutalo Rudolfissa Laajasalossa on työskennellyt jo parin vuoden ajan uudella tavalla rekrytoitu työntekijä, toiminnanohjaaja Ilja Miskala. Miskala, koulutukseltaan sosionomi, rekrytoitiin nimikkeellä Hyvä tyyppi. Toiminnanohjaaja työskentelee sekä palvelutalon että kotihoidon asiakkaiden hyväksi. Usein asiakkaat ovat vieläpä samoja henkilöitä, tapa tehdä työtä vain on uusi. Mistä oikein on kyse?

”Kaupunki uusii sosiaali- ja terveyspalveluja ja me aloimme miettiä, kuinka voisimme konkreettisesti olla muutoksessa mukana”, kertoo Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen vastaava ohjaaja Päivikki Paakkanen. Palvelutalo Rudolf on osa Roihuvuoren monipuolista palvelukeskusta.

”Koska vanhusten kotona asumista halutaan tukea, alkoivat Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen johtaja ja kaakkoisen alueen kotihoidon päällikkö pohtia aidon yhteistyön mahdollisuutta. Silloin ensimmäisen kerran mainittiin mahdollisuus rekrytoida niin kutsuttu hyvä tyyppi. Henkilö, jolla olisi oikeanlainen asenne vanhustyön kehittämiseen monipuolisesti. Koulutussuuntaus olisi toissijainen seikka”, Paakkanen kertoo.

Kun viraston henkilöstöhallinto näytti vihreää valoa, tehtiin rekrytoinnista totta. Hakemuksia tuli runsaasti ja monet hakijat kiittelivät uutta tapaa hakea aidosti hyvää tyyppiä. Kysymyksiäkin tämä malli toki herätti.

Asiakasprofiili kaiken perusta

Syksyllä 2014 Ilja Miskala aloitti toiminnanohjaajana Laajasalossa ja on toiminut siitä lähtien itseohjautuvasti ja omaa työnkuvaansa samalla kehittäen yhdessä alueen muiden työntekijöiden ja erityisesti asiakkaiden kanssa. Millaista työ on ollut?

”Työni on hyvin monipuolista, päivät ovat aina erilaisia. Olen iloinen, että tämä on ollut aidosti yhteistä työtä kotihoidon kanssa. Olemme tutustuneet toisiimme ja ennen kaikkea asiakkaisiimme”, Ilja Miskala kertoo.

Yhteistyö on tuottanut hedelmää. Päätavoitteet, kuten jalkautuva vanhustyö Laajasalossa, palvelukeskustoiminnan käynnistäminen Rudolfissa ja verkostoituminen alueen muiden tekijöiden kanssa, ovat kaikki jo nyt toteutuneet.

Ennen kaikkea Laajasalossa on luotu uudenlainen asiakasprofiilimalli, jota hyödynnetään jokapäiväisessä asiakastyössä.

”Halusimme asiakasprofiilin avulla löytää ne kotona asuvat asiakkaat, jotka erityisesti tarvitsevat apua ja tukea. Yhdessä kotihoidon työntekijöiden kanssa loimme profiilimallin, jossa on luokiteltu esimerkiksi, jos asiakas on erityisen yksinäinen tai kuinka paljon hänellä on sosiaalisia verkostoja. Näin saimme asiakaslistan, jonka avulla lähdimme tarkemmin selvittämään, mitä he meiltä toivovat ja mitä tarvitsevat”, kuvailee Ilja Miskala.

Asiakasprofiili on ollut nyt onnistuneesti käytössä ja sen avulla on saatu monen iäkkään kynnystä madallettua osallistua erilaiseen toimintaan, joko palvelutalossa tai alueella muuten. Jokaisen asiakkaan tilanne on erilainen ja profiilin avulla kaikki työntekijät osaavat toimia saman mallin mukaisesti, asiakastyö ei näin ole henkilöstä kiinni. Kutakin iäkästä tuetaan ja autetaan hänelle itselleen parhaiten sopivalla tavalla.

”Tämä ei ole mitään tähtitiedettä”, valottaa Miskala. ”Vanhus voi jäädä kotiinsa esimerkiksi vain sen vuoksi, että hän ei saa kenkiä jalkaansa. Yhdessä kotihoidon kanssa voimme auttaa tai he saattavat asiakkaan lähipysäkille ja minä täällä toisessa päässä olen vastassa. Näin vanhuksen toimintakyky kasvaa ja elämä monipuolistuu.”

Räätälöityä asiakastyötä

Miskalan ja kotihoidon yhteistyö on luontevaa. Molemmille on tullut aito ymmärrys siitä, mitä kumpainenkin taho tekee. Myös ikääntyneiden toimintaryhmien tarvetta voidaan miettiä paremmin yhdessä. Esimerkkinä tästä on Torstaikerho, jonka puitteissa kotona asuvat seniorit kokoontuvat Rudolfin palvelutaloon. He käyvät kuntosalilla, yhdessä syömässä ja lopulta juttelevat vielä yhteisistä asioista. Jos asiakas taas toivoo esimerkiksi hengellistä toimintaa, on Miskala saattanut yhdessä kotihoidon kanssa ottaa yhteyttä kirkkoon ja ohjata asiakasta sopivan toiminnan pariin ja auttaa käytännön asioissa ja liikkumisessa.

”Tässä työssä erityisen hienoa on, että minulla on paremmin aikaa paneutua jokaisen asiakkaan tilanteeseen räätälöidysti. Koska työtä on itse pystynyt kehittämään, siitä on tullut mukavalla tavalla yrittäjähenkistä. Olen päässyt luomaan ihan uutta ja ennen kaikkea saanut tehdä puhdasta ja aitoa asiakastyötä”, Miskala kiittelee.

Aito halu uudistua

Sekä Päivikki Paakkanen että Ilja Miskala näkevät Hyvä tyyppi -toimintamallissa monistamisen mahdollisuuden.

”Toki Laajasalo on pieni alue, meillä on vain kaksi kotihoidon tiimiä ja tilanne voi olla erilainen toisilla alueilla”, Paakkanen sanoo.

”Uskon kuitenkin, että tämä voidaan nähdä eräänlaisena vanhustyön imagon parantamisena ja käytännön työn uudistamisena. Meidän täytyy katsoa uusin silmin osaamistamme. Työ muuttuu jatkuvasti ja työn kulttuuri kehittyy tälläkin alalla.”

Ilja Miskala muistuttaa, että kun halua löytyy, niin paljon saadaan myös aikaiseksi.
”Periaatteessa kyse on hyvin yksinkertaisista asioista. Tehdään asioita yhdessä, istutaan alas ja pohditaan, mikä on parasta meidän asiakkaillemme.”

Teksti ja kuva: Nina Björklund

JAA