Suoraan sisältöön

Tukea tarvitsevia nuoria tavoitetaan uusilla kokeiluilla

Markus Eriksson, Nanne Isokuortti ja Oona Häkkinen.

Nuorten syrjäytymistä on ehkäisty ja alueiden välistä eriytymistä torjuttu muutaman kuukauden ajan sosiaali- ja terveystoimen uusilla kokeiluilla. Jo nyt nähdään, että niille on selvä tarve.

Markus Eriksson, Nanne Isokuortti ja Oona Häkkinen (kuvassa) ovat hyvillään kokeiluista tulleista hienoista palautteista.

Sosiaali- ja terveystoimen nuorten palveluissa on kesästä lähtien ehkäisty nuorten syrjäytymistä ja alueiden välistä eriytymistä uusilla kokeiluilla. Kaupunginhallitus myönsi tätä varten viime keväänä yhteensä viiden miljoonan euron määrärahan, josta sosiaali- ja terveystoimiala sai kaksi miljoonaa.

Tuen tarpeessa olevia nuoria on nyt tavoitettu muun muassa ajanvarauksettomilla vastaanotoilla, erilaisissa tapahtumissa, oppilaitoksissa ja verkossa. Kohderyhmänä ovat erityisesti 16-29-vuotiaat helsinkiläiset.

Hankkeen kokeiluista saatu palaute on ollut hyvin positiivista.

”Aina kun on tarvinnut apua, niin on saanut sitä samana päivänä ja jos heillä ei ole ollut vastausta heti niin ovat hankkineet sen muualta. Ollut suuri apu varsinkin niinä aikoina, kun ei itsellä ole ollut voimia omien asioiden tekemiselle. Tulee turvallinen ja tuettu olo.”

Hankkeen projektipäällikkö Nanne Isokuortti lukee nuorelta tullutta palautetta, jossa tämä kiittää hankkeen liikkuvaa mielenterveystiimiä.

Isokuortti kertoo, että hanke saatiin nopeasti liikkeelle ja mukaan rekrytoitua erittäin innostuneita ammattilaisia. Palautteita on ilo lukea, sillä niiden mukaan 73 prosenttia nuorista on ollut tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa tukeen.

Myös ammattilaisilta on tullut kiitosta: ”Asiakkaat ovat hyötyneet kokeilusta lähtemällä konkreettisesti ulos kotoaan. Ryhmässämme käy nuoria, jotka viettävät muutoin kaiken aikansa oman kotinsa seinien sisällä.” Näin kommentoi hankkeessa mukana oleva sosiaaliohjaaja.

Hankkeen ansiosta nuoret ovat muun muassa päässeet sosiaaliohjaajan vastaanotolle ilman ajanvarausta, nuorten lastensuojelun jälkihoitoa on vahvistettu neljällä sosiaaliohjaajalla ja neljä oppilaitosta on saanut lisäavuksi uuden terveydenhoitajan. Liikkuva mielenterveystiimi on auttanut nuoria matalan kynnyksen periaatteella.

Nuorten osallisuutta on lisätty kursseilla ja tapahtumissa lukuisten kumppaneiden kanssa. Mukaan on kutsuttu myös viisi nuorta kokemusasiantuntijaa, jotka ovat olleet mukana ideoimassa ja kehittämässä kokeiluja sekä suunnittelemassa nuoret tavoittavaa viestintää.

Hankkeessa mukana olevat, kaikkiaan 26 ihmistä, ovat saaneet muutaman kuukauden aikana paljon aikaan – mutta olihan ideakin kokeilla nopeasti. Asiakastapaamisia hankkeessa on ollut kesä-, heinä- ja elokuussa yhteensä yli 900.

Osa nuorista edelleen katveessa

Aikuissosiaalityön päällikkö Sari Tuominen kertoo, että vaikka kokeiluissa on toimittu nopeasti, tukea tarvitsevia nuoria ei vielä tavoiteta riittävästi. Hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin saada nuoret tarvittaessa löytämään heille suunnatut palvelut.

"Vaikka meillä kaiken kaikkiaan on paljon palveluja, nuoria jää niiden väliin. Olen verrannut monitoimijaista palvelujärjestelmäämme saaristoon, jossa on saarten välissä ei juuri ole vesiliikennettä. Yhteistyötä on tiivistettävä ja yhteisiä toimintakäytäntöjä kehitettävä."

Tuominen arvioi, että katveessa olevien nuorten määrä on lisääntynyt sen jälkeen, kun vastuu perustoimeentulon maksamisesta siirrettiin Kelalle.

Hän nimeää nuorten syrjäytymiskehityksen estämisen kaikkien yhteiseksi haasteeksi. Nuoret olisi saatava hakemaan apua riittävän ajoissa.

Paraikaa uudistetaan helsinkiläisille nuorille suunnattavia verkkosivuja. Nuoret viettävät aikaansa netissä, jota kautta halutaan välittää myös tietoa saatavilla olevasta avusta.

Yhteistyö Suomen Mielenterveysseuran Sekaisin-chatissa on ehditty aloittaa, ja sosiaalista mediaa hyödynnetään jatkossa aiempaa tehokkaammin.

Työn alla on myös tilastotyökalu tiedolla johtamisen tueksi yhdessä kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön kanssa. Tarkoitus on, että karttakatsausten avulla nähdään aiempaa selvimmin, millaisia haasteita milläkin kaupungin alueella on.

"Ilman tietoa on vaikea kehittää ja johtaa", Isokuortti muistuttaa.

Myös nuoria kuullaan. Heiltä on kysytty muun muassa, minkälaisia nuorten tapahtumia määrärahalla tulisi järjestää. Kesällä Osalliseksi Stadissa -tapahtumassa tuli yli 90 ehdotusta, joissa toivottiin muun muassa mielen hyvinvoinnin viikkoa. Sellainen on tulossa marraskuussa.  

Palvelupolku suunnitellaan yhdessä

Sosiaaliohjaaja Oona Häkkinen kertoo, että hankkeen väki liikkuu sillä missä nuoretkin. Hän tavoittaa nuoria muun muassa Vamosissa, Kaupunkiolohuone Kohtauksessa ja Ohjaamossa.

Hän kertoo, että nuorten tapaamisissa aiheiden kirjo on laaja. Aika usein kysellään esimerkiksi asunnon hakemisesta, koulutusmahdollisuuksista, talous- ja raha-aisoista sekä Kelan etuuksista. Mutta yhtä lailla nuoret voivat haluta jutella ihmissuhteistaan.

Ongelmat ovat usein moninaisia, ja Häkkinen ohjaa nuoria tarvittaessa eteenpäin. Hän tekee tiivistä yhteistyötä hankkeen liikkuvan mielenterveystiimin kanssa muun muassa nuoren palvelupolun suunnittelussa.

Tiimin psykiatrinen sairaanhoitaja Markus Eriksson kertoo tapaavansa ja tukevansa erityisesti nuoria, jotka ovat pudonneet koulujärjestelmän ulkopuolelle.

"Taustalla saattaa olla ongelmia esimerkiksi pelaamisen tai päihteiden kanssa."

Eriksson kokee onnistuneensa, kun nuori ottaa uudelleen yhteyttä ja haluaa jatkaa elämänsä järjestämistä.

Hankkeessa mukana olevat korostavat yhteistyön välttämättömyyttä paitsi kaupungin palvelujen, myös nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Nuoren kannalta on samantekevää, kuka häntä tukee. Tärkeintä on, että hän saa apua silloin kun hän sitä tarvitsee. Ja mitä nopeammin, sitä parempi.

Kuinka hanke jatkuu tästä eteenpäin?

Isokuortti ja Tuominen kertovat, että sosiaali- ja terveystoimi esittää, että hanketta jatkettaisiin vuoden 2019 loppuun asti kokeilujen edelleen kehittämiseksi ja juurruttamiseksi. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginhallitus lokakuussa.

teksti Kirsi Riipinen

Sun tarina on tärkee  -tarinaprojektissa nuorten havainnot muuttuvat tarinoiksi

2ME -hanke on poikinut myös ’Sun tarina on tärkee’ -tarinaprojektin, jossa nuoria kutsutaan jakamaan omakohtaisia, kaupunkiin liittyviä tarinoita. Tarinat voivat olla kuvien tai lyhyen tekstin muodossa teemoista: ’Mitä näin tänään’, ’Salaisuuksien kaupunki’ tai ’Minä 24h’

Haluatko osallistua projektiin?

Hupparipäinen mietteliäs nuori.

Lähetä 1–5 kuvaa tai lyhyt teksti Instagramiin hashtagilla #suntarinaontärkee tai sähköpostilla osoitteeseen sote.nuoret2ME@hel.fi. Projektiin voi osallistua nimimerkillä.

Nuorten jakamat tarinat julkaistaan tekijän luvalla osana Syrjässä? Nuorten syrjäytymisen ehkäisy -seminaaria 31.10.

Mielen hyvinvoinnin teemaviikolla 19. – 25.11 tarinaprojekti saa jatkoa valokuvaus- ja tekstityöpajan muodossa.

Uutiskirjejuttua on päivitetty 11.10.

  • Tekstiin on lisätty, että kokeilujen kohderyhmänä ovat 16—29-vuotiaat nuoret.  
  • Loppuun on vielä lisätty tieto, että Mielen hyvinvoinnin teemaviikolla 19. – 25.11 tarinaprojekti saa jatkoa valokuvaus- ja tekstityöpajan muodossa.