Suoraan sisältöön

Tutkimukset ja raportit

Asukkaiden ravitsemustila iäkkäiden pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa Helsingissä 2017 (pdf)

C-hepatiitin hoito osana päihdepalveluja: Pilottiprojekti Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdekeskuksessa (vol.1 pdf)

Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa -projektin loppuraportti (pdf, Forum Virium Helsinki)

Yhteisen työn käsikirja Yhteinen asiakas monialaisen tiimityömallin sydämenä (pdf, 2019)

Tutkimuksia ja raportteja -julkaisusarja

2016

 

JAA