Suoraan sisältöön

Pää kylmänä ja sydän lämpimänä – myös sote-uudistuksessa

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen

Helsingissä uudistetaan palveluja vauhdilla riippumatta sote-uudistuksen etenemisestä. Rakennamme kaupunkistrategian mukaisesti sote-palveluja, jotka helsinkiläiset haluavat valita. Osallistumme samaan aikaan aktiivisesti maakunta- ja sote -uudistuksen valmisteluun ja varmistamme, että maan suurimman kaupungin näkemykset huomioidaan ja osaamista hyödynnetään.

Toimin itse Uudenmaan valmistelua ohjaavan ja tukevan virkamieskoordinaatioryhmän puheenjohtajana, ja meiltä Stadin sotesta on Uudenmaan maakunnan valmistelussa jo useita huippuosaajia. Esimerkiksi terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen on tällä hetkellä Uudenmaan liitossa osa-aikaisena hankejohtajana 40 % osuudella ja hallintojohtaja Tiina Mäki 20 % osuudella. Myös perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Pia Panhelainen ennätti syksyn aikana olla mukana 50 % osuudella, ja hänen siirryttyään muihin tehtäviin tulemme aivan pian nimeämään kovan luokan sosiaalialan osaajan tai osaajia hänen tilalleen. Juuri parhaillaan Uudenmaan liitto hakee 40 uutta valmistelijaa, ja toivon että Stadin sotesta haetaan ja tullaan valituiksi moniin näistäkin tehtävistä. Olemme lisäksi hyvin edustettuina maakunnan ICT-valmistelussa.

Maakunnan pitää olla vahva palveluista vastaava järjestäjä, jotta se ohjaa tuotantoa eikä päinvastoin. Järjestäjällä pitää olla liikkumavaraa päättää, millä tavoin ja millä aikataululla valinnanvapautta maakunnassa lisätään. Lainsäädännöllä ei pidä kahlita tai käskyttää maakuntia liikaa, vaan jättää riittävästi tilaa maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen poliittiselle ohjaukselle.

Vastuun siirtyminen kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnalle vuoden 2020 alusta pitää toteuttaa niin, että palvelujen jatkuvuus turvataan joka ainoa hetki. Samaan aikaan kuntien ja kuntayhtymien on pidettävä pyörät pyörimässä täysillä vuoden 2019 loppuun saakka. Kaiken tämän rinnalla palveluja pitää uudistaa vauhdilla niin, että sote-uudistuksen tavoitteet voivat toteutua ja että julkinen sote-tuotanto on kilpailukykyistä myös tulevaisuudessa. Itse uskon hallittuun monituottajuuteen, josta löytävät paikkansa jatkossakin sellaiset julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat, jotka paikkansa ansaitsevat.

Meidän ammattilaisten kannattaa vellovan julkisen keskustelun keskellä pitää pää kylmänä ja sydän lämpimänä. Asiantuntemus, ideologiat ja politiikka näyttävät valitettavasti sekoittuvan välillä pahasti. Uudistuksen tavoitteet soten osalta olivat kuitenkin vielä keväällä 2017 aivan oikeat: hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden, saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun hillintä. Kun tähän lisätään vielä asiakas- ja henkilöstökokemuksen parantaminen, on suunta selvä.

Helsinkiläiset luottavat meihin. Olemme luottamuksen arvoisia, kannamme vastuumme tässäkin muutostilanteessa, ja teemme sen yhdessä ja ylpeinä itsestämme.

Juha Jolkkonen
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja