Suoraan sisältöön

Mistä apua lähisuhdeväkivaltaan?

Apua ja tukea pari- ja lähisuhdeväkivaltaan Helsingissä -opas (pdf)
Oppaassa kerrotaan, miten toimia, kun tapaa läheisiltään väkivaltaa tai kaltoinkohtelua kohdanneen ihmisen?

Kasvun kumppanit: Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö
Tehokas lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö edellyttää väkivallan systemaattista kartoittamista kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lyömätön Linja
Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Työskentely perustuu asiakkaan omaan haluun työskennellä eroon väkivaltaisuudestaan. Sivustolta löytyy yhteystiedot tapaamisen sopimista varten.

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen
Lähisuhteessa ja perheessä voi ilmetä fyysistä, henkistä, seksuaalista, omaisuuteen kohdistuvaa tai taloudellista väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Myös laiminlyönti ja kaltoin kohtelu ovat väkivaltaa.

Lähisuhdeväkivallan vähentämisen hyviä käytäntöjä
Tietoa lähisuhdeväkivallan vähentämisen hyvistä käytännöistä väkivallan vähentämisen teemasivustolta.

Lähisuhdeväkivalta sovittelussa
Lähisuhdeväkivallan sovittelussa käsitellään tapahtunutta rikosta sekä väkivallatonta tulevaisuutta.

Maria Akatemia
Tukea naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa, sekä ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään tai työyhteisöissään väkivallan eri muotoja ja siihen liittyviä ilmiöitä.
Ensi- ja turvakotien liiton sivuilla tietoa naisista väkivallan tekijöinä

Miehen Linja
Palvelemme Suomeen muuttaneita miehiä, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa perheissään. Miehen Linja on erikoistunut kulttuurisensitiiviseen miestyöhön

MLL Nuortennetti
Nuortennetissä nuoret keskustelevat ikätovereidensa kanssa sekä tarvittaessa saavat aikuisten apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Mistä apua? – osiossa esitellään laajasti ammatillisia auttajatahoja joihin nuoria ohjataan olemaan yhteydessä.

Monika-Naiset
Monika-Naiset liitto ry kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille.

Naisten linja
Naisten Linja tarjoaa tukea kaiken ikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille ja tytöille. Luottamuksella ja myös anonyymisti, puhelimitse, netissä ja vertaisryhmissä.

Nettiturvakoti
Nettiturvakodista löydät apua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan kellon ympäri. Palvelusta saat tietoa, vertaistukea ja keskusteluapua ongelmiisi. Löydät nopeasti hädän hetkellä yhteystiedot eri kaupunkien turvakoteihin.

Nollalinja
Nollalinja on ympärivuorokautinen puhelinpalvelu lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeville. Palveluun voi soittaa anonyymisti: omaa nimeään ei tarvitse kertoa eikä puheluun vastaava päivystäjä näe soittajan numeroa. Puhelu ei näy myöskään puhelinlaskun erittelyssä. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Nollalinjan puhelinnumero on 080 005 005.

Opas vammaisiin ihmisiin kohdistuvaa perheväkivaltaa kohtaaville (pdf)
Apua, neuvoja ja tietoja kaikille kotiväkivaltaa kohdanneille.

Perheväkivalta
Poliisin neuvoja ja ohjeita väkivaltaa kokeneille tai sen uhriksi joutumista pelkääville.

Pääkaupungin turvakoti
Pääkaupungin turvakoti tarjoaa asiakkailleen mm. ympärivuorokautisen turvakodin. Turvakodin tiloissa järjestetään myös valvottuja tapaamisia. Turvakodin jälkeiseen vaiheeseen saa tukea Kilpolan asumisyksikön tuetussa asumisessa. Lisäksi on avoyksikkö, jonka asiakkaiksi voivat tulla sekä väkivallan kokijat että tekijät – naiset, miehet ja lapset. Kaikki avoyksikön palvelut ovat maksuttomia.

Rikosuhripäivystys
Rikosuhripäivystyksestä löytyy tukea ja neuvontaa rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Myös maksuttomia tukihenkilöitä. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä.

Sophie Mannerheimin turvakoti
Sophie Mannerheimin turvakoti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistyksen ylläpitämä ympärivuorokautinen, kodinomainen paikka, missä väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut henkilö saa suojan väkivallalta ja apua väkivallan loppumiseksi.

Turvaverkko Helsinki
Turvaverkko Helsinki on pääkaupunkiseudulla toimiva matalan kynnyksen palvelu, joka on tarkoitettu perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille aikuisille ja/tai lapsille. Turvaverkko Helsinki tarjoaa ammatillista tukea ja tietoa väkivaltakokemuksista selviytymiseen. Palvelu on asiakkaalle ja ohjaavalle kunnalle maksuton. Apua tarvitseva voi ottaa suoraan yhteyttä Turvaverkko Helsinkiin.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet
Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

VÄLITÄ! Seksuaaliväkivaltatyö
Välitä! tarjoaa kriisiapua seksuaalista väkivaltaa kokeneille, sitä tehneille ja heidän läheisilleen. Apua annetaan puhelimitse, tapaamisissa sekä avoimissa ryhmächateissa verkkokriisikeskus Tukinetissa. Välitä!:n järjestämiin tukiryhmiin voi osallistua eri puolilta Suomea. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

JAA