Suoraan sisältöön

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä tehdään laajassa yhteistyössä

Helsinki on koonnut lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön tehostamiseksi työryhmän, jossa asiaa edistetään laajassa yhteistyössä osana Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Työryhmän toimikausi on viisi vuotta (2021-2025).

Työryhmä tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, viestinnästä ja koulutuksesta. Ryhmä myös seuraa lähisuhdeväkivallan rikoslukumäärän kehitystä. Työryhmä myös selvittää, minkälaista työtä pääkaupunkiseudun muissa kunnissa tehdään ja edistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa.

Tavoitteena on, että kaupunkilaiset tulevat tietoisemmiksi palveluista ja avun kanavista ja heitä rohkaistaan avun piiriin.

Lisätietoa aiheesta


Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä tehdään laajassa yhteistyössä

Helsinki on koonnut lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön tehostamiseksi työryhmän, jossa asiaa edistetään laajassa yhteistyössä. Työryhmän toimikausi on viisi vuotta (2021–2025).

Lue lisää lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöstä