Suoraan sisältöön

Käyttöönoton seuranta

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti otetaan Helsingissä käyttöön kolmessa vaiheessa vuonna 2021

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala ottaa asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöön kolmena eri ajankohtana vuoden 2021 aikana:

24.4. Terveydenhuollon palvelut sisältäen myös suun terveydenhuollon, kotihoito, iäkkäiden palvelut, päihdehuolto, neuvolapalvelut, kehitysvammapoliklinikka, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, lasten puheterapia sekä työkyky- ja terveysneuvonta.
29.5. Vammaispalvelut 
6.11. Lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu ja työikäisten palvelut


Kuva: Jussi Hellsten

Päivittyvä seuranta 10.11. klo 13.30

Apotti-järjestelmän kolmas käyttöönotto Helsingin sotessa on sujunut hyvin. Edelleen on jonkin verran teknisiä haasteita, joihin puututaan ripeästi.

– Uuden käyttöjärjestelmän vastaanotto vaihtelee luonnollisesti sen mukaan, millaisia haasteita se on tiimien työskentelyyn tuonut ja kuinka nopeasti niitä on ratkaistu. Tämä on ymmärrettävää. Uskon, että ajan kanssa ongelmat ratkeavat, kertoo perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori.

Apotin käyttöönoton päivittyvä seuranta päättyy tällä verkkosivulla tähän. Seuraamme edelleen käyttöönoton etenemistä ja viestimme siitä tarpeen mukaan.

Päivittyvä seuranta 9.11. klo 13.45

Apotti-järjestelmän käyttöönotto on jatkunut suunnitellusti. Joitakin teknisiä ongelmia edelleen on, ja niitä ratkotaan aktiivisesti.

– Käyttöönotto on ollut iso ponnistus. Henkilöstö on ollut innostuneesti uudessa mukana ja myös tarvittaessa venynyt. Tästä kiitos meidän motivoituneelle henkilöstöllemme, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori sanoo.

Päivittyvä seuranta 8.11. klo 14.10

Maanantain myötä kaikki Helsingin soten palvelut käyttävät Apotti-järjestelmää.

Käyttöönotto on sujunut suunnitellusti. Joitain teknisiä ongelmia on esiintynyt. Nämä saattavat heijastua yksittäisten asiakkaiden palveluihin.

– Koko Helsingin soten henkilöstö on siirtynyt käyttämään Apottia. Nyt myös sosiaalipalvelujen asiakkaat asioivat Maisa-palvelussa, toteaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

Päivittyvä seuranta 7.11.2021 klo 13.00

Tunnelmat ovat edelleen hyvät ja innostuneet.

– Työntekijät nostavat herkästi esille havaitsemiaan puutteita tai poikkeamia. Tämä on erittäin hyvä asia, jotta pääsemme selvittämään palveluihin vaikuttavia ongelmia mahdollisimman nopeasti, kertoo perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori.

Maanantaina Apotin käyttäjien määrä kasvaa verrattuna viikonloppuun. Käyttöönoton onnistumista seurataan tarkoin.

– Apotti-tukihenkilöt ovat käyttöönotossa kollegoidensa tukena. Myös Apotti Oy:n asiantuntijat ovat valmiudessa auttamaan työntekijöitämme, Maarit Sulavuori jatkaa.

Päivittyvä seuranta 6.11.2021 klo 14.10

Apotti otettiin käyttöön viime yönä lopuissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Nyt Apottia käytetään myös lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lastensuojelussa, nuorten ja aikuisten sosiaalipalveluissa, sosiaali- ja kriisipäivystyksessä sekä asumisen tuessa.

Käyttöönotto on sujunut toistaiseksi ennakoidusti eikä suurempia ongelmia ole ilmennyt.

– Käyttöönottoa on odotettu. Koko henkilöstö on tehnyt hyvää valmistelutyötä ja kouluttautunut uuden järjestelmän käyttöön. Tunnelmat ovat hyvät ja innostuneet. Toki uusien toimintatapojen omaksumisessa voi mennä hetki ja palveluiden tilapäiset hidastumiset ovat mahdollisia, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori sanoo.

Apotin käyttöönottoa seurataan tarkasti, jotta mahdollisiin ongelmiin päästään puuttumaan nopeasti.


Päivittyvä seuranta 30.4.2021 klo 15

Terveysasemien takaisinsoiton jono on lyhentynyt merkittävästi. Henkilöstö on purkanut ruuhkaa urakalla. Takaisinsoittoja tehdään myös tulevana viikonloppuna. Olemme jonojen suhteen normaalitilanteessa alkuviikosta.

Apotin käyttöönotto jatkuu ensimmäisen viikon jälkeen melko rauhallisissa tunnelmissa. Ongelmia ja haasteita edelleen on, mutta niitä saadaan ratkaistuksi hyvässä yhteistyössä melko ripeällä tahdilla.

– Iso kiitos henkilökunnalle ensimmäisestä käyttöönottoviikosta. Tästä on hyvä jatkaa, kommentoi terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

Päivittyvä seuranta päättyy tältä erää tähän. Tiedotamme Apotista ja Maisasta edelleen aktiivisesti muissa kanavissa.

Päivittyvä seuranta 29.4.2021 klo 13.55

Terveysasemien takaisinsoittopalvelun ruuhkat jatkuvat. Kiireettömissä asioissa suosittelemme yhteydenottoa myöhemmin. 

– Tilanne on todella valitettava ja teemme kaikkemme, että ruuhka saadaan purettua. Valitettavasti viivettä kuitenkin on ja osa saa soiton vasta seuraavana päivänä. Henkilöstömme on todella kovilla ja toivon ymmärrystä asiakkailtamme, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo.

– Parhaiten asiakas voi auttaa meitä tässä tilanteessa hyödyntämällä Omaoloa ja toisaalta ottamalla käyttöön uuden sähköisen asioinnin kanavan Maisan, Lukkarinen jatkaa. 

Äkillisissä terveysongelmissa auttaa Päivystysapu p. 116 117 (24h) ja hätätilanteissa kansallinen hätänumero p. 112 (24h).

Myös ajanvaraustekstiviestien ongelmat valitettavasti jatkuvat. Joissakin ajanvarauksen muistutustekstiviesteissä on ollut väärä vastaanottopaikka. Tämä koskee etenkin fysioterapiaa, toimintaterapiaa, ravitsemusterapiaa ja geriatrian poliklinikkaa. Virheellinen vastaanottopaikka näkyy myös Maisa-portaalissa. Virheellinen tekstiviesti lähtee myös edellä mainittujen palveluiden kotikäynneistä. Ongelma pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Jos vastaanottopaikka on tekstiviestissä eri kuin on sovittu, aiemmin sovittu vastaanottopaikka on oikea.

– Ymmärrettävästi tämä on aiheuttanut asiakkaissamme hämmennystä ja olemme tästä pahoillamme. Olemme saaneet useita kysymyksiä viesteistä ja valitettavasti joitakin asiakkaita on mennyt väärään vastaanottopaikkaan. Jos vastaanottopaikka on epäselvä, sen voi varmistaa ajan antaneesta yksiköstä, Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen kertoo.

Neuvolassa käyttöönoton tunnelmat ovat rauhalliset ja odottavaiset. Apotin käytön uskotaan jatkossa sujuvoituvan asteittain.

– Apotin käyttöönotto on sujunut yllättävän hyvin ja tunnelma meillä töissä on rauhallinen, toki myös positiivisen jännittynyt. Käyttöönoton jälkeen on tullut esiin useita sellaisia asioita, joita emme olleet osanneet etukäteen ennakoida, mutta mielestäni olemme ottaneet muutokset melko nopeasti haltuun. Uusi järjestelmä on asiakastyössä valtava muutos ja aluksi työ on tuntunut osin hankalalta, kun aiemmin asiakaskirjaukset tuli tehtyä työhön kuuluvana rutiinina. Olen äärimmäisen ylpeä kollegoistani ja siitä, miten hienosti me olemme pärjänneet, terveydenhoitaja Noora Koskivirta Laakson neuvolasta sanoo.

Seuraava päivitys huomenna perjantaina 30.4. iltapäivällä.

Päivittyvä seuranta 28.4.2021 klo 14.14

Terveysasemien takaisinsoittopalvelun ruuhkat jatkuvat valitettavasti edelleen. Toivomme, että asiakkaat jättävät palveluun vain yhden takaisinsoittopyynnön. Kiireettömissä asioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä myöhemmin. Äkillisissä terveysongelmissa auttaa Päivystysapu-palvelu puh. 116 117 (24 h).

Neuvolan asiakkaiden Maisa-asiakasportaalin kautta lähettämissä viesteissä on havaittu ongelmia. Kaikki viestit eivät ole menneet perille omalle terveydenhoitajalle. Ongelman syytä ja laajuutta selvitetään.

– Uuden järjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvien teknisten ongelmien ratkaisu vie oman aikansa ja tämä ymmärrettävästi kuormittaa henkilöstöämme. Ongelmia on kuitenkin pystytty ratkaisemaan yhdessä Apotti Oy:n kanssa melko nopeasti, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen sanoo.

Seuraava päivitys huomenna torstaina 29.4. iltapäivällä.

Päivittyvä seuranta 27.4.2021 klo 13.35

Terveysasemien takaisinsoittopalvelussa on tällä hetkellä ruuhkaa Apotin käyttöönoton ja verkko-ongelmien vuoksi. Kiireettömissä asioissa toivomme yhteydenottoa myöhemmin.

Itseilmoittautumisautomaattien toiminnassa on edelleen ongelmia. Aulapalvelijat opastavat asiakkaat eteenpäin. Tämä koskee Vuosaaren terveys-ja hyvinvointikeskusta ja perhekeskusta, Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskusta sekä Itäkadun perhekeskusta.

Joissakin ajanvarauksen muistutustekstiviesteissä on ollut valitettavasti väärä vastaanottopaikka. Tämä koskee etenkin fysioterapiapalveluita, toimintaterapiaa, ravitsemusterapiaa ja geriatrian poliklinikkaa. Virheellinen vastaanottopaikka näkyy myös Maisa-portaalissa. Ongelma pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Jos vastaanottopaikka on epäselvä, sen voi tarvittaessa varmistaa ajan antaneesta yksiköstä.

– Joistakin teknisistä haasteista huolimatta Apotin käyttöönotto etenee suunnitellusti, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kommentoi.

Seuraava päivitys huomenna keskiviikkona 28.4. klo 12.

Päivittyvä seuranta 26.4.2021 klo 12.30

Viikonlopun jälkeen tuli paljon uusia Apotti-käyttäjiä. Muun muassa neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, terveysasemilla, suun terveydenhuollossa ja Seniori-infossa päästiin tänään käyttämään Apottia.

Palvelut voivat tällä viikolla hidastua, mistä olemme pahoillamme. Seuraamme palveluiden tilannetta päivittäin ja viestimme mahdollisista häiriöistä.

Joitakin haasteita on noussut. Esimerkiksi tällä hetkellä selvitämme itseilmoittautumisautomaattien teknisiä ongelmia Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksessa ja perhekeskuksessa, Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa sekä Itäkadun perhekeskuksessa.

– Apotin käyttöönotto on sujunut pääosin suunnitelmien mukaisesti ja tunnelma on rauhallinen ja positiivinen. Henkilöstömme on hyvin valmistautunut Apotin tuomiin muutoksiin. Suuri kiitos heille, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori sanoo.

Seuraava päivitys huomenna tiistaina 27.4. noin klo 12.

Päivittyvä seuranta 25.4.2021 klo 12

Apotin käyttöönotossa tunnelmat ovat edelleen yleisesti hyvät. Apotin tuki on toiminut hyvin, ja apua on saatu. Järjestelmä on kuitenkin uusi ja vaatii vielä opettelua ja uusien toimintatapojen sisäistämistä.

Joitakin ongelmia on tullut vastaan ja niitä selvitetään, mutta ongelmat eivät ole sellaisia, että ne vaikuttaisivat suuremmin palveluiden toimintaan.

Helsingin sairaalassa ja seniorikeskuksissa ollaan tyytyväisiä siihen, miten käyttöönotto on toistaiseksi mennyt. Helsingin sairaalan johtajalääkärin Laura Pikkaraisen mukaan Apotti vaatii tekemään asioita eri tavalla.

– Osaan asioista menee pidemmän aikaa ja työ on hitaampaa. Myös työnkulkuja on jouduttu muuttamaan aiemmista. Potilasturvallisuus vie työaikaa, mutta se on tärkeä asia, sanoo Pikkarainen.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa tilanne on vakaa.

– Tunnelmat ovat hyvät esimerkiksi Auroran sairaalassa, joka oli ensimmäisenä ottamassa Apottia heti lauantaina käyttöön, sanoo psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen.

Seuraava päivitys on huomenna maanantaina klo 12.

Päivittyvä seuranta 24.4.2021 klo 15.45

Ensimmäisenä päivänä Apotin käyttöönotto on sujunut suunnitellusti. Messukeskuksen rokotuspisteellä uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti on toiminut hyvin. Päivän alkuun oli joitakin ongelmia, mutta niitä on saatu hyvin ratkottua IT- ja Apotti-tuen avulla. Osastonhoitaja Tarja Viitamäki kuvaa tunnelmaa jopa innostuneeksi:

– Apotti on pelittänyt erinomaisesti ja kaikki rokottajat ovat päässeet päivän edetessä rokotuksia merkitsemään uuteen järjestelmään.

– Apottiin on helpompi kirjata rokotukset kuin aiempaan potilastietojärjestelmään. Aikaa säästyy itse rokotuksiin, Viitamäki lisää.

Messukeskuksessa rokotetaan tänään noin 400 helsinkiläistä.

Seuraava päivitys 25.4. noin klo 12.

Päivittyvä seuranta 24.4.2021 klo 12.15

Apotin käyttöönotto on sujunut toistaiseksi suunnitellusti. Helsingin sairaalassa, kotihoidossa, seniorikeskuksissa ja palvelutaloissa käyttöönotto on sujunut ennakoidusti, mitään isompia ongelmia ei ole tullut yöllä vastaan. Tunnelma toimipisteissä on hyvä, luottavainen ja helpottunut. Käyttöönoton seurantaa tehdään edelleen hyvin tarkkaan, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua.

– Käyttöönotto on sujunut jopa ennakoitua paremmin. Käyttöönottoon on valmistauduttu hyvin ja huolella ja kaikki meni senkin takia hyvin. Iso kiitos työntekijöille hyvästä työstä, kertoo sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi.

Terveys- ja päihdepalveluissa käyttöönotto on myös sujunut suunnitellusti. Koronaneuvonta ja tartunnanjäljitys ovat sujuneet edellisten päivien tapaan. Satamissa on annettu terveysneuvontaa ja matkustajia on tarvittaessa ohjattu koronatesteihin. Koronavirusrokotuspisteillä rokotukset ovat sujuneet odotetusti. Joitakin teknisiä ongelmia on ollut, mutta niitä on ratkottu paikan päällä Apotti-tuen kanssa.