Suoraan sisältöön

Tölö seniorcenter


Tölögatan 33, 00260 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
PB 7122, 00099 Helsingfors stad
Tel. 09 3104 4538
Fax 09 3104 4530

Chef Pia-Maria Grönqvist, tel. 09 310 46097
Servicechef Tia Leppäaho, tel. 09 310 29983


Vid Tölö seniorcenter erbjuds kort- och långtidsboende samt tjänster som stöder hemmaboende för äldre. Det erbjuds även tjänster för närståendevårdare. Målet med verksamheten är att upprätthålla och förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten för de äldre.

Vid servicecentralen finns även ett gym som är tillgängligt för både seniorer och arbetslösa.28.02.2020 16:40