Suoraan sisältöön

Stengårds seniorcenter


Sibeliusgatan 14, 00260 Helsingfors
Karta och förbindelser
PB 8561, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 4611, information
Fax 09 3104 6158
Chef Helena Venetvaara-Nurmi tfn 09 310 44069
Överskötare Claudia Hellström tfn 09 310 46150
Byråsekreterare tfn 09 310 46152

Stengårds seniorcenter och södra hemvårdsenhetens närserviceområden ligger i Helsingfors centrum vid goda trafikförbindelser.

Stengårds närområde bjuder på både finskspråkig och svenskspråkig kort- och långtidsvård och rehabilitering samt tjänster som stöder hemmaboende. Strävan är att uppråtthålla och förbättra de äldres funktionsförmåga och livskvalitet. Du anhåller om servicen vid Seniorinfo, tfn 09 3104 4556, må-fr kl. 9-15.17.02.2020 14:53