Suoraan sisältöön

Mångsidiga servicecentraler

De mångsidiga servicecentralerna erbjuder olika slags tjänster för seniorer. Det erbjuds bl.a. bedömning och rehabilitering, dagverksamhet samt kort- och långtidsboende.

Vi ber nya klienter kontakta stadens Seniorinfo på telefonnumret 09 310 44556 för ytterligare information.

Vid nästan alla mångsidiga servicecentraler finns även servicecentralverksamhet som är avsedd för seniorer som bor hemma samt arbetslösa. Vid servicecentralerna erbjuds även tjänster för närståendevårdare.

De mångsidiga servicecentralerna enligt område:

sv       = service på svenskaDELA
02.12.2019 13:03