Hoppa till innehållet

Kampens familjecenter


En för alla och alla för din familj – Välkommen till Kampens familjecenter!

Kampens familjecenter har inlett sin verksamhet på Malmgatan 3 F i Helsingfors centrum. Familjecentret erbjuder omfattande och mångsidiga tjänster för barn och unga i åldern 0–17 år och deras familjer samt gravida kvinnor, allt från förebyggande tjänster till specialtjänster.

Kampens familjecenter erbjuder följande tjänster:

  • mödra- och barnrådgivningsbyrå (serviceområdena för Tölös, Femkantens och Dals rådgivningar)
  • hemservice för barnfamiljer
  • socialhandledning för barnfamiljer
  • talterapi för barn
  • rådgivningsbyråns psykologtjänster
  • rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
  • ergoterapi för barn
  • fysioterapi
  • tjänster inom preventiv munhälsovård för barn.

Dessutom kommer anställda från andra servicecentraler till familjecentret vid behov, om klienten behöver till exempel tjänster inom vuxensocialarbetet eller inom missbrukar- och mentalvården för vuxna.

Adress: Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors.
Öppettider: mån–tor kl. 7–20 och fre kl. 7–18. Mottagning endast med tidsbeställning.

Kampens familjecenter på kartan.

Det är lätt att komma till oss

Kampens familjecenter är centralt beläget, och det är lätt att komma till oss med kollektivtrafiken. Se mer i reseplaneraren

Förhoppningen är att centret ska bli en öppen mötesplats för barnfamiljer och kunna erbjuda lokaler för ett fungerande samarbete med olika organisationer. Lokalerna har förnyats och är trivsamma och mångsidiga. På entréplan finns plats för ett familjekafé, där man kan träffa andra familjer.

Frågor och svar

Vad eller hurdant är Kampens familjecenter?

Kampens familjecenter som öppnades den 7 oktober 2021 är det fjärde i ordningen i Helsingfors. Sedan tidigare finns det familjecenter i Östra Centrum, Nordsjö och Berghäll.

Familjecentret samlar social- och hälsovårdstjänster för barn och familjer vid en och samma enhet. På så sätt tryggas ett övergripande och behovsenligt stöd för familjer.

Genom att samla tjänsterna för barnfamiljer i samma lokal effektiveras tillgången till tjänsterna, som tidigare varit utspridda. På familjecentret skapas en servicehelhet kring klienten efter dennes behov.

Varför flyttade rådgivningarna från Tölö och Dal till Kampen?

Planeringen av Dals samsjukhus pågår, och man påbörjar byggandet år 2022 med att riva ner byggnad 4, där rådgivningen tidigare fanns. Även Stengårds sjukhus renoveras som bäst, och det sker ändringar i funktionerna.

I och med öppnandet av Kampens familjecenter fick Tölös, Femkantens och Dals rådgivningar nya lokaler. Kampens familjecenter är också mycket mer än en rådgivningsbyrå, eftersom den erbjuder samarbetsmöjligheter med andra tjänster för barnfamiljer under samma tak.

I Helsingfors får klienterna använda sin valfrihet och välja den rådgivningsbyrå och det familjecenter som passar dem bäst.

När har man beslutat om de tjänster som flyttas?

Kampens familjecenter är en del av förnyelsen av Helsingfors social- och hälsovårdstjänster. Läs mer om vårt mål med reformen.

Ärendet behandlades av social- och hälsovårdsnämnden den 19 maj 2020. Servicenätverket som gäller Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster godkändes den 2 september 2014. Planen omfattar utvecklingen av tjänster fram till år 2030. I planen framförs att Helsingfors år 2030 skulle ha 1) familjecenter, 2) centraler för hälsa och välbefinnande och 3) mångsidiga servicecentraler.

Ta även del av webbplatsen Familjestöd som betjänar familjerna på nätet.

Kampin perhekeskus
Kamppi Family Centre12.11.2021 17:10