Hoppa till innehållet

Kampens familjecenter

Familj

Mot Kampen – Kampens familjecenter öppnar sina dörrar hösten 2021

Barnfamiljerna i Helsingfors får ett nytt familjecenter i Kampen. Det blir det första familjecentret i Helsingfors centrum. Det nya centret kommer att finnas på Malmgatan 3 F i centrum.

Kampens familjecenter på kartan.

Renoveringen av det blivande familjecentret påbörjades i höst. Arbetet ska vara klart hösten 2021, och då öppnas dörrarna för klienterna.

I en och samma lokal erbjuder familjecentret omfattande och mångsidiga moderskaps- och rådgivningstjänster, hemtjänster för barnfamiljer, socialtjänster samt tal-, fysioterapi- och ergoterapitjänster till barn och unga mellan 0–17 år och deras familjer, samt till gravida kvinnor.

Dessutom kommer anställda från andra servicecentraler till familjecentret vid behov, om klienten till exempel behöver vuxensocialarbetets tjänster eller missbrukar- och mentalvårdstjänster för vuxna.

Det bästa för barnfamiljer

Kampens familjecenter blir det fjärde familjecentret i Helsingfors. Sedan tidigare finns det familjecenter i Östra Centrum, Nordsjö och Berghäll.

Familjecentret samlar tjänster för barn och familjer, allt från förebyggande till specialtjänster i en och samma lokal. På familjecentret skapas en servicehelhet kring klienten efter hens behov.

Kampens familjecenter har ett utmärkt läge, och det är lätt att ta sig dit med olika trafikmedel. Förhoppningen är att centret ska kunna vara en öppen mötesplats för barnfamiljer och en lokal för fungerande samarbete mellan olika organisationer.

Mer än en rådgivningsbyrå

Kampens familjecenter är mycket mer än en rådgivningsbyrå, eftersom barnfamiljerna erbjuds omfattande tjänster. Lokalerna förnyas så att de blir trivsamma och mångsidiga. På entréplan kommer det framöver att finnas även ett familjekafé, där man kan träffa andra familjer. När det gäller rådgivningsverksamheten kommer Kampens familjecenter att betjäna familjer som nu hör till rådgivningsdistrikten i Tölö, Dal och Femkanten.

Rådgivningsbyråerna i Tölö och Dal betjänar för tillfället i Stengårds sjukhus. Dals rådgivningsbyrå flyttade till Stengårds sjukhus när coronahälsostationen öppnade i Dal våren 2020. Planeringen av Dals samsjukhus pågår, och man påbörjar byggandet år 2022 med att riva ner byggnad 4 där rådgivningen fanns.

Även Stengårds sjukhus kommer att renoveras, och det sker ändringar i funktionerna vid årsskiftet 2020–2021. Då flyttar rådgivningsbyråerna till tillfälliga lokaler innan Kampens familjecenter öppnas, och rådgivningsbyråerna får sina nya, slutliga lokaler hösten 2021. Kampens familjecenter erbjuder även en samarbetsmöjlighet med andra tjänster för barnfamiljer. Trots flyttningarna betjänar samtliga rådgivningsbyråer klienterna utan avbrott och på bästa möjliga sätt. I Helsingfors får klienterna dock använda sin valfrihet och välja den rådgivningsbyrå och det familjecenter som passar dem bäst.

Helsingfors förnyar sina social- och hälsovårdstjänster

Öppnandet av Kampens familjecenter är en del av förnyelsen av Helsingfors social- och hälsovårdstjänster. Läs mer om vårt mål med reformen.

Ta även del av webbplatsen Familjestöd som betjänar familjerna på nätet.

Frågor och svar

När öppnas Kampens familjecenter?

Kampens familjecenter öppnas för kunder hösten 2021.

Vad eller hurdan kommer Kampens familjecenter att vara?

Kampens Familjecenter öppnas i Helsingfors centrum på Malmgatan 3. Den är det fjärde familjecentret i Helsingfors. De tidigare familjecentren har öppnats i Östra Centrum, Nordsjö och Berghäll. Familjecentrets målgrupp är barn och unga i åldern 0–17 år och gravida kvinnor med familj.

Familjecentret samlar social- och hälsovårdstjänster för barn och familjer, allt från förebyggande till specialtjänster, till en och samma enhet. På så sätt tryggas ett övergripande behovsenligt stöd för familjer. Genom att samla tjänsterna för barnfamiljer till samma lokal effektiveras tillgången till de för närvarande spridda tjänsterna. I familjecentret skapas en servicehelhet som motsvarar klientens behov kring klienten.

Vilka tjänster flyttas till Kampen?

Kampens familjecenter erbjuder följande tjänster:

  • Mödra- och barnrådgivningsbyrå (serviceområdena för Tölös, Femkantens och Dals rådgivningar)
  • Hemservice för barnfamiljer 
  • Socialhandledning för barnfamiljer
  • Talterapi för barn
  • Rådgivningsbyråns psykologtjänster
  • Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
  • Ergoterapi för barn
  • Fysioterapi för barn
  • Förebyggande mun- och tandhälsovård för barn och unga

Varför flyttar rådgivningarna från Tölö, Dal och Femkanten till Kampen?

Tölös och Dals rådgivningsbyråer betjänar för tillfället i Stengårds sjukhus. Dals rådgivningsbyrå flyttade till Stengården när coronahälsostationen öppnade i Dal i våras. Planeringen av Dals samsjukhus är igång och byggandet i Dal påbörjas 2022 med att riva ner byggnad 4 där rådgivningen ligger.

Även Stengård kommer att renoveras och det sker ändringar i funktionerna vid årsskiftet. Då flyttar rådgivningsbyråerna till tillfälliga lokaler före Kampens familjecenter öppnas, och rådgivningsbyråerna får sina slutliga lokaler hösten 2021. Kampens familjecenter erbjuder också en samarbetsmöjlighet med andra tjänster för barnfamiljer. Trots lokaländringarna betjänar alla rådgivningsbyråer kunderna utan avbrott och så väl som möjligt. I Helsingfors får klienterna trots allt använda sin valfrihet och välja den rådgivningsbyrå och familjecenter som bäst passar dem.

När har man beslutat om de tjänster som flyttas?

Kampens familjecenter är en del av de förnyade social- och hälsotjänsterna i Helsingfors. Ärendet behandlades av social och hälsovårdsnämnden den 19 maj 2020. Servicenätverket som gäller Helsingfors social- och hälsovårdstjänster godkändes den 2 september 2014. Planen omfattar utvecklingen av tjänster fram till 2030. I planen framförs att Helsingfors skulle 2030 ha 1) familjecenter, 2) centraler för hälsa och välbefinnande och 3) mångsidiga servicecentraler.

02.02.2021 13:12