Suoraan sisältöön

Studerandehälsovård

Studerandehälsovårdens mottagning

Centraliserad vaccinationsmottagning samt utredningar av smittsamma sjukdomar utan tidsbokning måndagar och tisdagar kl. 8.15-11.00 och kl. 12-15.15. 
Adress: Mechelingatan 46, 00250 Helsingfors, 4 vån., PB 8650, 00099 Helsingfors stad. Ingång med hissen i trappa A. 

I andra ärenden kan du kontakta hälsovårdaren vid din läroanstalt.

Studerandehälsovården tar hand om hälsan hos studerande vid läroanstalterna i Helsingfors. Du är berättigad till hälsovårdens tjänster för studerande om du studerar på heltid i minst två månader vid en yrkeshögskola, en yrkesläroanstalt på andra stadiet, yrkesinriktad vuxenutbildning eller ett gymnasium. Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS ansvarar för hälso- och sjukvården för universitetsstuderanden. Studerandehälsovårdens tjänster omfattar inte studerande med läroavtal. När du uträttar ärenden vid studerandehälsovården behandlas dina uppgifter och det du berättar konfidentiellt.


Studerandehälsovårdens uppgift

Studerandehälsovårdens grundläggande uppgift är att främja studerandenas hälsa, arrangera vård av deras sjukdomar samt övervaka de hälsorelaterade förhållandena i studiemiljön. Studerandehälsovården förstärker även de ungas egna resurser, förebygger marginalisering, stöder de unga i att bli vuxna och i att förstärka deras livshantering.

Studerandehälsovården är klientinriktad, konfidentiell och rättvis och respekterar studerandens individualitet och självbestämmanderätt. I personalens verksamhet betonas yrkesmässighet, ansvar och tillgänglighet samt ständig förnyelse av deras kompetenser.

Studerandehälsovårdens personal är insatt i de studerande ungdomars och vuxnas utvecklingsskeden, hälsorisker, inlärningsförmågor, samt särdragen hos det yrke som studeras.

DELA
14.10.2019 15:30