Hoppa till innehållet

Södra hemvårdsenheten

Hemvårdstjänster ansöks via Seniorinfo

Det finns ett team inom den södra hemvårdsenheten som betjänar hemvårdsklienter på södra serviceområdet på svenska.

Femkanten 3 närserviceområde ger service på svenska
Hemvårdsledare: Tuija Ollila 
Tfn: 09 3103 6853  
Fax: 09 3104 4546
Postadress: PB 6102, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Sibeliusgatan 14, byggnad 14

Klienter som önskar sig svenskspråkig hemvård i övriga områden inom staden får betjäning/service av köpservice, för tillfället av Posti Kotipalvelut.

Hemvårdsledarna svarar i mån av möjlighet i telefon vardagar kl. 9–15.   
Teamens telefonnummer fås utifrån adressen från telefonväxeln 09 310 5015.

Under hembesök och möten svarar man inte i telefon så var beredd att lämna ett meddelande i telefonsvararen. Berätta kort klientens namn och adress samt vard saken gäller så kontaktar vi er snarast möjligt.

Som en del av de förnyande tjänsterna inom Helsingfors social- och hälsovård har det 1.3.2018 startats ett försök inom södra hemvårdsområdet och det pågår till slutet av 2019. I närområdesmodellen samarbetar Stengårds och Tölö mångsidiga servicecentraler och södra hemvårdsenheten. För Stengårds närområdets funktioner ansvarar Helena Venetvaara-Nurmi och för Tölö närområdet Pia-Maria Grönqvist.

Stengårds närområde

Postadress: PB 7122        
00099 Helsingfors stad
Fax:
09 3104 4633
Besöksadress: Sibeliusgatan 14
Tfn: 09 310 5015 / växel
Överskötare, leder den operativa verksamheten: Claudia Hellström
Byråsekreterare: Tfn 09 3104 6020

E-post: fornamn.efternamn@hel.fi

Drumsö 1  anärserviceområde
Hemvårdsledare: Maria Kauppinen
Tfn 09 3104 4363
Fax: 09 3104 8815  
Postadress: PB 6115, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Heikasvägen 2, 2. vån.

Drumsö 2  närserviceområde
Hemvårdsledare: Anu Panjanen  
Tfn 09 3104 4501  
Fax:  09 3104 4748
Postadress: PB 6115, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Heikasvägen 2, 2. vån.

Femkanten 1 närserviceområde och resurspoolen
Hemvårdsledare: Jussi Jalkanen   
Tfn: 09 310 51955  
Fax: 09 3104 5600
Postadress: PB 6102, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Lappviksvägen 16, byggnad 4, 1. vån.

Femkanten 4 närserviceområde   
Hemvårdsledare: Riikka Lammila
Tfn 09 3104 6065
Fax: 09 3104 5600
Postadress: PB 6102, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Lappviksvägen 16, byggnad 4, 1. vån.


Tölö närområde

Postadress: PB 7122        
00099 Helsingfors stad
Fax:
09 3104 4633
Besöksadress: Tölögatan 33 A, 2. vån.
Puh: 09 310 5015 / växel
Servicechef, leder den operativa verksamheten : Tia Leppäaho
Tfn 09 3102 9983
Byråsekreterare: Tfn 09 3104 6020

E-post: fornamn.efternamn@hel.fi

Tölö 2 närserviceområde
Hemvårdsledare: Sari Aalto
Tfn 09 3104 4505
Fax: 09 3104 4546
Postadress:  PB 6100, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Sibeliusgatan 14, rak. 14, 2. vån.

Tölö 3 närserviceområde
Hemvårdsledare Christina Wiljanen
Tfn 09 3104 4544
Fax: 09 3104 4564
Postadress: PB 6125, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Mechelingatan 46 A, 3. vån.

Tölö 4 närserviceområde 
Hemvårdsledare Tina di Rubbo 
Tfn 09 3104 4561
Fax: 09 3104 4564
Postadress: PB 6125, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Mechelingatan 46 A, 3. vån.

Estnäs 1 närserviceområde
Hemvårdsledare: Mervi von Schulmann
Tfn 09 3104 5239  
Fax: 09 3104 7630
Postadress: PB 6130, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Estnäsgatan 2, 2. vån.

Estnäs 2 närserviceområde
 Hemvårdsledare: Niina Voutilainen
Tfn 09 3104 4703
Fax: 09 3104 7630
Postadress: PB 6130, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Estnäsgatan 2, 2. vån.

Natthemvård
Hemvårdsledare: Minna Ahonen, Tfn 09 3106 9029
21.07.2020 12:36