Hoppa till innehållet

Länkar och aktuellt

Lagen om patientens ställning och rättigheter

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Delta och påverka

Social- och hälsovårdssektorns planer för egenkontroll per servicehelhet:

• Familje- och socialtjänster (på finska)
• Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster (på finska)
• Hälsovårds- och missbrukartjänster (på finska)
• Förvaltning (på finska)

Registerbeskrivningar

Övriga ombudsmän

Se övriga ombudsmän här (bland annat handikappombudsman och veteranombudsman)
20.01.2020 15:40