Hoppa till innehållet

Social- och patientombudsmännens kontaktuppgifter och uppdrag

Om klienten eller patienten är missnöjd med servicen, behandlingen eller bemötandet eller om hen behöver råd om sina rättigheter inom social- och hälsovården kan hen kontakta social- och patientombudsmannen. Även klienternas och patienternas familj och andra närstående, kommuninvånare samt de samarbetsinstanser som uträttar ärenden för klienterna och patienternas räkning kan kontakta social- och patientombudsmannen.

Information tfn 09 3104 3355
mån, ons och tors kl. 9–11.30, tis kl. 12–14.30

Krypterad e-post kan skickas till social- och patientombudsmannen via denna länk till adressen sosiaali.potilasasiamies@hel.fi

Lämna kontaktbegäran på blankett

Personliga besök ska alltid bokas på förhand.

Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors
PB 6060, 00099 Helsingfors stad

Social- patientombudsmän:
Anna Holmström (service på svenska), Sari Herlevi och Teija Tanska

Social- och patientombudsmannen
• ger råd i frågor som gäller lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) eller lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992)
• ger råd i frågor som gäller den ställning och rättigheter socialvårdens klient och hälsovårdens patient har
• informerar om klientens och patientens rättigheter
• arbetar för att främja klientens och patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
• ger råd och hjälper till vid behov med att göra en anmärkning, hantera patientskadefrågor och skadeståndsfrågor
• Social- och patientombudsmannen är en opartisk instans som inte fattar några beslut och inte tar ställning till den medicinska vården

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och de privata serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården har egna patientombudsmän. Kontaktuppgifterna till HUS-sjukvårdsdistriktets patientombudsmän.06.03.2020 14:41