Hoppa till innehållet

Social- och patientombudsmännens kontaktuppgifter och uppdrag

Om klienten eller patienten är missnöjd med servicen, behandlingen eller bemötandet eller om hen behöver råd om sina rättigheter inom social- och hälsovården kan hen kontakta social- och patientombudsmannen. Även klienternas och patienternas familj och andra närstående, kommuninvånare samt de samarbetsinstanser som uträttar ärenden för klienterna och patienternas räkning kan kontakta social- och patientombudsmannen.

Information tfn 09 3104 3355
mån–tors kl. 9.00–11.00

Krypterad e-post kan skickas till social- och patientombudsmannen via denna länk till adressen sosiaali.potilasasiamies@hel.fi

Lämna kontaktbegäran på blankett

Personliga besök ska alltid bokas på förhand.

Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors
PB 6060, 00099 Helsingfors stad

Social- patientombudsmän:
Sari Herlevi och Teija Tanska

Social- och patientombudsmannen

  • ger råd i frågor som gäller lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) eller lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992)
  • ger råd i frågor som gäller den ställning och rättigheter socialvårdens klient och hälsovårdens patient har
  • informerar om klientens och patientens rättigheter
  • arbetar för att främja klientens och patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
  • ger råd och hjälper till vid behov med att göra en anmärkning, hantera patientskadefrågor och skadeståndsfrågor.

Social- och patientombudsmannen är en opartisk instans som inte fattar några beslut och inte tar ställning till den medicinska vården.

Anmärkningsförfarandet vid Helsingfors social- och hälsovårdssektor (pdf)

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och de privata serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården har egna patientombudsmän.
Kontaktuppgifterna till HUS-sjukvårdsdistriktets patientombudsmän.01.02.2021 10:24