Hoppa till innehållet

Klientens och patientens rättigheter

Klienten och patienten har rätt att få ändamålsenliga social- och hälsovårdstjänster av god kvalitet. Alternativen till vård eller åtgärder ska presenteras öppet och på ett förståeligt sätt. Klienten och patienten ska behandlas utan kränkning av hens människovärde, övertygelse eller integritet.

Social- och hälsovårdens dokument och uppgifterna i dem är sekretessbelagda. Klienten och patienten har rätt att veta vad hens uppgifter används för. Klientens och patientens ställning och rättigheter tryggas genom lag.



20.01.2020 13:17