Suoraan sisältöön

Hälsostationstjänster

Hälsostations­tjänster


Är du oroad över din hälsa eller behöver du stöd med vården av en långvarig sjukdom?  Har du akuta symtom? Vi erbjuder hälsovårdar-, sjukskötar-, läkar- och fysioterapeuttjänster samt mentalvårdens och missbruksvårdens tjänster. Vi börjar lösa dina problem redan vid första kontakten med hjälp av vårt mångsidiga team av experter.

Nordsjö hälsostationstjänster:
vardagar kl. 7–20 med tidsbeställning

Obs! Torsdagen den 12.9 är återuppringningstjänsten undantagsvis i bruk endast till kl. 13.00.

I akuta fall se närmare instruktioner nedan.

Jag behöver brådskande vård och kan inte vänta till i morgon 

Jag behöver icke-brådskande vård 

Jag vill avboka eller omboka en mottagningstid 

Jag vill boka tid till vaccination, injektion, borttagning av stygn eller agraffer 

Vår personal 

Jag söker vårduppgifter, laboratorie­resultat eller recept 

Jag vill göra en elektronisk hälsokontroll 


112Obs! Vid allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall, ring


Fysioterapi

För nordsjöbor är den primära fysioterapeutiska enheten vid Kvarnbäckens hälsostation, tidsbeställning tfn 09 310 67000. Du kan också välja en annan fysioterapienhet i Helsingfors.

Nordsjö central för hälsa och välbefinnande har tre fysioterapeuter som arbetar i de olika teamen. Patienterna till dem kommer efter en bedömning av vårdbehovet.

Om du har problem i stöd- och rörelseorganen kan du antingen ringa hälsostationen eller fylla i en elektronisk blankett på nätet, varefter hälsovårdaren bedömer om du behöver tid hos fysioterapeut, hälsovårdare eller läkare.

Ergoterapi ‒ stöd för funktions­förmågan i vardagen

Har din funktionsförmåga ändrats så att vardagssysslorna känns krävande? Klarar du inte av dagliga funktioner som hör till livet, arbetet eller fritiden? Syftet med ergoterapi är att ge dig möjlighet trots skada eller sjukdom att delta i funktioner viktiga för dig. Vi planerar tillsammans med dig en vardag som stöder din funktionsförmåga. Vi ser till att kan få nödvändiga hjälpmedel och ändringsarbeten i din bostad.

Nordsjö ergoterapitjänster:
vardagar kl. 7.30‒18 med tidsbeställning

I akuta problem sök hjälp vid hälsostationens mottagning.


Hur kan jag få ergoterapitjänster? 

Var och hur ordnas ergoterapin? 

Jag vill avboka eller ändra min mottagningstid 
DELA
12.09.2019 13:40