Hoppa till innehållet

Hälsostationstjänster

Hälsostations­tjänster

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Coronavaccination för Helsingforsbor

Information om coronavaccination här: coronavaccination.hel.fi.

Coronavaccinationsintyget finns på Mina Kanta-sidor inom cirka fem dygn efter att man vaccinerats. För tillfället finns cirka 95 procent av Helsingforsbornas vaccinationsuppgifter på Mina Kanta-sidor. Om intyget inte ännu finns på Mina Kanta-sidor lönar det sig att i lugn och ro vänta på att uppgifterna överförs.

Läs mer på coronavaccination.hel.fi: Varifrån får jag vaccinationsintyg?

Tryggt att besöka hälsostationen även under coronatider  fördröjningar i icke-brådskande tjänster

På grund av coronavirusepidemin kan det ta aningen längre att få tid för att sköta icke-brådskande ärenden vid hälsostationerna. Hälsostationerna har dock öppet och du behöver inte avboka din tid. Det är tryggt att sköta ärenden i hälsovården.

Under coronaepidemin är det viktigt att sköta om den egna hälsan och de närståendes hälsa. Vare sig det är fråga om ett brådskande besvär eller vård av en långvarigare sjukdom.
Att vänta för länge med att söka vård kan vara fatalt om besväret eller sjukdomen blir värre.

På hälsostationen tar en aulahälsare emot dig. Aulahälsarens uppgift är att garantera ett säkert besök. Aulahälsaren ställer några frågor och skickar sedan dig vidare. Tack för samarbetet!

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Oma du uppvisar symtom

  • Gör en symtombedömning på webben på adressen omaolo.fi. På basis av dina symtom får du instruktioner och kan vid behov boka tid till coronavirustestet. Omaolo betjäner 24/7. 

  • Om du inte kan göra symtombedömningen på webben kan du ringa Helsingfors stads coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Om Coronablinkern meddelar dig om exponering

  • Beställ tid till coronavirustest även om du inte har några symtom. Beställ tid på adressen omaolo.fi. Omaolo betjänar 24/7.

  • Om du inte kan använda Omaolo-tjänsten kan du ringa Helsingfors stads coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Ifall coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen är milda, vänta till nästa dag. Ifall saken inte kan vänta på att coronavirusrådgivningen öppnar, eller det är fråga om någon annan brådskande sjukdom, får du betjäning av Jourhjälpen tfn 116 117. 

Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset

Om du fått en masscreeningskod

  • Beställ tid till coronavirustest på adressen omaolo.fi. Omaolo betjänar 24/7.

Är du oroad över din hälsa eller behöver du stöd med vården av en långvarig sjukdom?  Har du akuta symtom? Vi erbjuder hälsovårdar-, sjukskötar-, läkar- och fysioterapeuttjänster samt mentalvårdens och missbruksvårdens tjänster. Vi börjar lösa dina problem redan vid första kontakten med hjälp av vårt mångsidiga team av experter.

Nordsjö hälsostationstjänster:
vardagar kl. 8–16

Återuppringningen är upptagen

Vår återuppringningstjänst är för närvarande upptagen, vilket orsakar fördröjningar i återuppringningen. Vi beklagar besväret (5.8).

Återuppringningen står till tjänst fram till 15.8 vardagar kl. 8–15.

Vi önskar att du endast lämnar en återuppringningsbegäran i tjänsten. Vi ringer tillbaka också under veckoslut och helger.
Vid icke-brådskande fall rekommenderar vi att du tar kontakt senare.

Du hittar svar på ofta ställda frågor på hälsostationernas chatbot på www.hel.fi/terveysasemat (på finska). Gör en symtombedömning på nätet på Omaolo.fi. Tjänsten står till tjänst 24/7. Du får vid behov kontakt med en expert. På vardagar svarar vi under samma dag på kontaktbegäran som har lämnats före klockan 16.

Ta i bruk den nya kanalen för e-tjänster, Maisa. För meddelanden skickade från Maisa är handläggningstiden 1–3 vardagar.
Läs mer om Maisa

Vid plötsliga hälsoproblem står Jourhjälpen till tjänst, tfn 116 117 (24 h).
I nödfall ring 112.


Pollen orsakar för närvarande kraftiga symtom

  • Kom ihåg att apotek säljer bra och receptfria mediciner mot allergisymtom (antihistamintabletter, ögondroppar, kortisonnässpray).
  • Du kan förnya dina recept på allergimedicin elektroniskt på omakanta.fi (om möjligt, be receptet för två år).
  • Om du inte har ett tidigare recept, gör en begäran på maisa.fi.
  • Kontakta vid behov din egen hälsostation.
  • Sök dig fortfarande till koronatest med låg tröskel.

I akuta fall se närmare instruktioner nedan.

Jag behöver brådskande vård och kan inte vänta till i morgon 

Jag behöver icke-brådskande vård 

Jag vill avboka eller omboka en mottagningstid 

Jag vill boka tid till vaccination, injektion, borttagning av stygn eller agraffer 

Vår personal 

Jag söker vårduppgifter, laboratorie­resultat eller recept 

Jag vill göra en elektronisk hälsoundersökning

112Obs! Vid allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall, ring


Fysioterapi

För nordsjöbor är den primära fysioterapeutiska enheten vid Kvarnbäckens hälsostation, tidsbeställning tfn 09 310 67000. Du kan också välja en annan fysioterapienhet i Helsingfors.

Nordsjö central för hälsa och välbefinnande har tre fysioterapeuter som arbetar i de olika teamen. Patienterna till dem kommer efter en bedömning av vårdbehovet.

Om du har problem i stöd- och rörelseorganen kan du antingen ringa hälsostationen eller fylla i en elektronisk blankett på nätet, varefter hälsovårdaren bedömer om du behöver tid hos fysioterapeut, hälsovårdare eller läkare.

Ergoterapi ‒ stöd för funktions­förmågan i vardagen

Har din funktionsförmåga ändrats så att vardagssysslorna känns krävande? Klarar du inte av dagliga funktioner som hör till livet, arbetet eller fritiden? Syftet med ergoterapi är att ge dig möjlighet trots skada eller sjukdom att delta i funktioner viktiga för dig. Vi planerar tillsammans med dig en vardag som stöder din funktionsförmåga. Vi ser till att kan få nödvändiga hjälpmedel och ändringsarbeten i din bostad.

Nordsjö ergoterapitjänster:
vardagar kl. 7.30‒18 med tidsbeställning

I akuta problem sök hjälp vid hälsostationens mottagning.


Hur kan jag få ergoterapitjänster? 

Var och hur ordnas ergoterapin? 

Jag vill avboka eller ändra min mottagningstid 
21.07.2021 13:35