Suoraan sisältöön

Tobakskliniken

Tobakskliniken


Bland ohälsosamma levnadsvanor orsakar rökning flest sjukdomar och dödsfall. Förutom cancersjukdomar ökar rökning även förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Att sluta röka är en viktig del av förebyggande och vård av diabetes, hypertoni, kranskärlssjukdomar, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Helsingfors stads Tobaksklinik ordnar grupper där man funderar på fungerande metoder, delar med sig av sina erfarenheter och får kamratstöd. Grupper ordnas alltefter behov på olika hälsostationer.

Du kan anmäla dig till en stödgrupp för personer som försöker sluta röka via länken nedan:

Kontrollera gruppernas mötestider och -platser (på finska)

Mer information: 040 754 9686 eller 040 334 7459 eller 040 836 1840
Tobaksklinikens tjänster är avgiftsfria och avsedda för helsingforsare.

Tobaksklinikens reklam (pdf, på finska)

Nyttiga blanketter för klienter

Helsingfors är en rökfri stad. Tobakskliniken är en del av programmet Rökfritt Helsingfors.07.08.2019 12:53