Suoraan sisältöön

Ofta ställda frågor


Vad är det som ändras med förbindelserna den 20 september?

 • Från metrostationen finns en tillgänglig passage via affärscentrumet Redi till centralen för hälsa och välbefinnande. Affärscentrumet Redi öppnas den 20 september.
 • Hållplatsen för linjerna 16, 551 och 58 flyttas närmare affärscentrumet Redi på Österleden. Det finns en tillgänglig passage från hållplatsen genom affärscentrumet till centralen för hälsa och välbefinnande.
 • Det finns parkeringsplatser på affärscentrumet Redi. Samtidigt stängs den tillfälliga parkeringsplatsen vid Capellas allé.

Se 20.9. kartan här


Hur förbättras förbindelserna den 20 september?

Det blir lättare att ta sig från metrostationen till centralen för hälsa och välbefinnande i och med att den fria passagen genom affärscentrumet Redi öppnas den 20 september.

Samtidigt blir det enklare att ta sig från hållplatserna vid Österleden då det öppnas en tillgänglig passage via affärscentrumet till centralen för hälsa och välbefinnande. Detta rör linjerna 551 och 58 i riktningen Böle samt linje 16 i riktningen Brändö.

Från den 20 september finns det parkeringsplatser på ett närmare avstånd på affärscentrumet Redi. Från centrumet finns en tillgänglig passage till centralen för hälsa och välbefinnande.


Ska det bli några andra ändringar den 20 september?

Nej.


Hur har tillgängligheten beaktats i ändringarna?

Tillgängligheten har beaktats på de nya rutterna via affärscentrumet Redi till centralen för hälsa och välbefinnande.


Hur ändras bussrutterna den 13 augusti?

 • Hållplatserna för linjerna 50 och 59 flyttas till Fiskehamnens metrostation, under metrobanan. Linjerna kör till Sörnäsudden (inte längre ända till Hertonäs).
 • Linje 551 kör till Fiskehamnen via Böle. Linjen fortsätter till Hertonäs.
 • Linje 55 kör till Fiskehamnen via Arabiastranden.
 • Linje 56 kör från Gumtäkt till Fiskehamnen.
 • Den tillfälliga linjen 26 och linje 58B läggs ned. Linje 58 fortsätter som vanligt.

Se 13.8. kartan här


Hur förbättras förbindelserna den 13 augusti?

Busstrafiken i Fiskehamnens område blir tätare i och med att linjerna 50 och 59 börjar köra till området. Dessa linjer utgör en förbindelse från Sörnäsudden i Fiskehamnen till metrostationen och till tågstationen i Böle.

Från Böle tar man sig smidigt till centralen för hälsa och välbefinnande också med linje 551 från den 13 augusti. Linje 551 är en ny linje i Fiskehamnen. Tidigare körde linjen från Hagalund till Böle, nu fortsätter linjen vidare till Hertonäs längs Österleden genom Fiskehamnen. Också linje 58 kör alltjämt till Fiskehamnen från Böle.  Båda linjerna har täta turer på vardagar.

Fr.o.m. augusti kommer man direkt till Fiskehamnen från Arabiastranden med linje 55.     


Varför läggs linje 26 ned den 13 augusti?

Ursprungligen grundades linje 26 som en tillfällig lösning före ruttförändringarna gällande linjerna 50 och 59 och de nya hållplatserna utanför metrostationen. Det finns en tillgänglig passage från hållplatserna till både metron och Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande.

När linjerna 50 och 59 börjar trafikera i Fiskehamnen är linje 26 inte lika nödvändig som tidigare då busstrafiken i Fiskehamnen nu blir tätare. Dessa linjer utgör en förbindelse från Sörnäsudden i Fiskehamnen till metrostationen och till tågförbindelserna till Böle.

Busshållplatsen vid Österleden blir fritt tillgänglig i början av september, vilket gör det lättare för särskilt de klienter som åker från Böles riktning att röra sig. Vid sidan om den bekanta linjen 58 betjänar även den nya linjen 551.


Ska det bli några andra ändringar den 13 augusti?

Nej.


Var hittar jag detaljerade tidtabeller för Fiskehamnens busslinjer?

Du hittar tidtabellerna enkelt på HRT:s webbplats www.hsl.fi/sv

Telefonnummer till HRT:s kundtjänst är 09 4766 4000 (lna), må-fr kl. 7–19, lö-sö kl. 9–17. HRT har en serviceenhet t.ex. på metrostationen vid Järnvägstorget.


Hur lång väg är det från metrostationen till centralen för hälsa och välbefinnande?

Avståndet är cirka 200 meter. Det blir lättare att ta sig fram när man nu kan gå från metrostationen genom affärscentrumet till centralen för hälsa och välbefinnande.


Var kan jag hitta information om metrons anslutningslinjer?

Information finns t.ex. på HRT:s webbplats på adressen www.hsl.fi/sv


Hur kommer man till centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen?

Det är lätt att komma till Fiskehamnen. Centralen för hälsa och välbefinnande ligger bredvid metrostationen, på adressen Verkstadsgatan 14 A i Fiskehamnen.  

Till exempel bussarna 16, 50, 58 och 59, samt bussarna 55 och 56 stannar nära centralen för hälsa och välbefinnande.

Parkeringsplatser för privata bilar finns för närvarande längs Capellas allé.

Och hur är det med annan kollektivtrafik till Fiskehamnen?

Ett flertal anslutningslinjer kör till metrostationerna. Nedan finns en lista över dem:

Till Sörnäs metrostation

 • Spårvagnslinjerna 1, 6, 6T, 7 och 8 (från Kottby, Arabia, Böle, Vallgård och Helsingegatan i Berghäll)
 • Från Backasgatan busslinjerna 61, 64 – 67, 611 – 617 och 621 – 623 och 632 – 635
 • Långs Tavastvägen från Arabia med busslinje 71
 • Obs! Från den 13 augusti kommer du från Arabia direkt till Fiskehamnen med linje 55.
 • Gustav Vasas väg–Tavastvägen busslinjerna 73–78, 717–718, 722, 724, 731, 738, 785–788

Till Hagnäs metrostation

 • Spårvagnslinjerna 3, 7, 6, 6T, 8, 9 (linjerna 3 och 9 från Berghäll)
 • Busslinje 23 från Böle, Alphyddan och Berghäll samt linje 51 från Vallgård och Berghäll
 • De busslinjer som nämns under Sörnäs

Till Hertonäs metrostation

 • Från Kasberget busslinjerna 80 och 82 samt närbusslinje 802
 • Från Västra Hertonäs busslinjerna 79 och 81 samt närbusslinje 802
 • Från Hertonäs strand busslinje 81 och närbusslinje 802
 • Från Tammelund busslinje 83
 • Från Degerö busslinjerna 84 – 89

Till Igelkottsvägens metrostation

 • Busslinjerna 79 och 79B samt närbusslinje 802

Till Brändö metrostation

 • Busslinjerna 16 och 81

När öppnade centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen?

Centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen öppnade för klienter måndagen den 5 februari 2018.

Var ligger centralen?

Centralen för hälsa och välbefinnande ligger på adressen Verkstadsgatan 14 A i Fiskehamnen.

Finns det parkeringsplatser i närheten av centralen?

Parkeringsplatser för privata bilar finns för närvarande längs Capellas allé.

Finns det en karta över var centralen för hälsa och välbefinnande ligger?

Nedan finns en karta som åskådliggör centralens läge och de viktigaste kollektivtrafikförbindelserna till centralen.

 

Hur har tillgängligheten beaktats på centralen och i dess omgivning?

Centralen är tillgänglig.
Det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade vid centralens östra gavel (se kartan).

Vilka tjänster erbjuder centralen?

Centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen erbjuder helsingforsarna tillgång till ett mer omfattande och välfungerande utbud av social- och hälsovårdstjänster än tidigare under ett och samma tak. Klienterna erbjuds bland annat hälsostationstjänster, mun- och tandhälsovård, psykiatriska poliklinikens tjänster samt socialarbetets tjänster.

Vilka tjänster flyttar till Fiskehamnen?

Följande enheter flyttar till centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen:

 • Hertonäs hälsostation
 • Berghälls hälsostation (rådgivningsbyrån blir kvar i Berghäll)
 • Vallgårds hälsostation (rådgivningsbyrån blir kvar i Vallgård)
 • Tobakskliniken
 • Den centraliserade preventivrådgivningen
 • Enheten för socialt arbete och socialhandledning för unga på Malmgatan
 • Enheten för socialt arbete och socialhandledning för vuxna i ämbetshuset i Berghäll
 • Invandrarenheten
 • Boenderådgivningen
 • Socialrådgivningen
 • Det sociala arbetet för handikappade, södra enheten
 • Hertonäs hälsostations tandklinik
 • Berghälls hälsostations tandklinik
 • Vallgårds hälsostations tandklinik
 • Sofielunds tandklinik
 • Södra psykiatriska polikliniken, enheten i Stengård
 • Södra psykiatriska polikliniken, enheten vid Sturegatan
 • Missbrukarpolikliniken vid Tavastvägen
 • Polikliniken för bedömning av substitutionsbehandling
 • Berghälls centraliserade öppna fysioterapi
 • Hertonäs ergoterapi

Även HUSLAB:s laboratorietjänster på hälsostationerna i Hertonäs, Berghäll och Vallgård flyttar till Fiskehamnen.

Rådgivningstjänsterna på hälsostationerna i Berghäll och Vallgård flyttar inte till Fiskehamnen. Från Hertonäs hälsostation har rådgivningstjänsterna redan flyttat till Östergatans familjecenter.


Vem är centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen avsedd för?

Tjänsterna är avsedda framför allt för klienterna vid de enheter som flyttar till Fiskehamnen men vid behov även för alla andra helsingforsare.

Den största klientgruppen är vuxna. Centralen för hälsa och välbefinnande erbjuder inte familjecenters tjänster, såsom rådgivnings- eller barnskyddstjänster, för barnfamiljer. Den erbjuder inte heller de mångsidiga servicecentralernas tjänster som främst är avsedda för äldre.

Trots det finns till exempel hälsostationstjänsterna samt psykiatrin och missbrukartjänsterna för äldre vid centralen för hälsa och välbefinnande. Äldre erbjuds även till exempel servicerådgivning i Fiskehamnen.DELA
17.09.2018 13:40