Hoppa till innehållet

Hälsostationstjänster


Hälsostations­tjänster

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetIcke-brådskande vård skärs tillfälligt ner på hälsostationerna 17.3–13.4

 • Hälsostationerna kan erbjuda färre mottagningstider än normalt för icke-brådskande vård 17.3–13.4.
 • Man behöver inte avboka redan bekräftade icke-brådskande tider.
 • Det kan finnas behov av att avboka en del tider.
 • Brådskande mottagningar sköts normalt på hälsostationerna.
 • Vi önskar att klienterna använder de redan bokade mottagningstiderna.
 • Utöver önskar vi att klienterna kontaktar hälsostationerna i ärenden som inte måste skötas just nu först när epidemisituationen lättar.

Hälsostationernas återuppringning betjänar med kortare öppettider under 17.3–13.4, med betjäning mån–fre kl. 8–14.30.

Läs mer: Hälsostationernas personal flyttas till smittspårningen – Icke-brådskande vård minskas tillfälligt

Maisa och Apotti tas i bruk på våren

Hälsostationerna tar i slutet av april i bruk klient- och patientdatasystemet Apotti och portalen Maisa för e-tjänster. Ibruktagandet av de nya systemen kan i början orsaka en del tillfälliga dröjsmål i tjänsterna, bland annat eftersom personalen deltar i Apotti-utbildningar.
Läs mer om ibruktagandet av de nya systemen och hur det påverkar tjänsterna

Coronavaccination för Helsingforsbor

För tillfället vaccineras

personer som fyller 70 år i år samt äldre (födda år 1951 eller tidigare) och deras närståendevårdare som har ett beslut om stöd för närståendevård
16 år fyllda, men som i år fyller högst 69 år (födda 1952 eller senare) och som på grund av sjukdom eller tillstånd löper stor risk för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 1).
Se här sjukdomar och tillstånd som orsakar stor risk för allvarlig coronavirussjukdom
Obs! Coronavirusvaccineringar med AstraZenecas vaccin avbryts enligt THL:s instruktioner för en vecka, fram till 28.3.2021. Därför flyttas vaccineringarna av 18–69-åriga Helsingforsbor, som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom.
Läs mer

Läs mer här: coronavaccination.hel.fi.

Tryggt att besöka hälsostationen även under coronatider  fördröjningar i icke-brådskande tjänster

På grund av coronavirusepidemin kan det ta aningen längre att få tid för att sköta icke-brådskande ärenden vid hälsostationerna. Hälsostationerna har dock öppet och du behöver inte avboka din tid. Det är tryggt att sköta ärenden i hälsovården.

Under coronaepidemin är det viktigt att sköta om den egna hälsan och de närståendes hälsa. Vare sig det är fråga om ett brådskande besvär eller vård av en långvarigare sjukdom.
Att vänta för länge med att söka vård kan vara fatalt om besväret eller sjukdomen blir värre.

På hälsostationen tar en aulahälsare emot dig. Aulahälsarens uppgift är att garantera ett säkert besök. Aulahälsaren ställer några frågor och skickar sedan dig vidare. Tack för samarbetet!

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Oma du uppvisar symtom

 • Gör en symtombedömning på webben på adressen omaolo.fi. På basis av dina symtom får du instruktioner och kan vid behov boka tid till coronavirustestet. Omaolo betjäner 24/7. 

 • Om du inte kan göra symtombedömningen på webben kan du ringa Helsingfors stads coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Om Coronablinkern meddelar dig om exponering

 • Beställ tid till coronavirustest även om du inte har några symtom. Beställ tid på adressen omaolo.fi. Omaolo betjänar 24/7.

 • Om du inte kan använda Omaolo-tjänsten kan du ringa Helsingfors stads coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Ifall coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen är milda, vänta till nästa dag. Ifall saken inte kan vänta på att coronavirusrådgivningen öppnar, eller det är fråga om någon annan brådskande sjukdom, får du betjäning av Jourhjälpen tfn 116 117. 

Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset

Om du fått en masscreeningskod

 • Beställ tid till coronavirustest på adressen omaolo.fi. Omaolo betjänar 24/7.

Är du oroad över din hälsa eller behöver du stöd med vården av en långvarig sjukdom?  Har du akuta symtom? Vi erbjuder hälsovårdar-, sjukskötar-, läkar- och fysioterapeuttjänster samt mentalvårdens och missbruksvårdens tjänster. Vi börjar lösa dina problem redan vid första kontakten med hjälp av vårt mångsidiga team av experter.

Fiskehamnens hälsostationstjänster:
vardagar kl. 8–16

Jag behöver brådskande vård och kan inte vänta till i morgon 

Jag behöver icke-brådskande vård 

Jag vill avboka eller omboka en mottagningstid 

Jag vill boka tid till vaccination, injektion, borttagning av stygn eller agraffer 

Vår personal 

Jag söker vårduppgifter, laboratorie­resultat eller recept 

Jag vill göra en elektronisk hälsoundersökning 

112Obs! Vid allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall, ring
10.11.2020 09:48