Hoppa till innehållet

Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande

Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande


Vi erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster under ett och samma tak.

Till hälsostationstjänsters sidor


Är du oroad över din hälsa eller behöver du hjälp med vården av en sjukdom?

Hälsostationstjänster >

Till socialtjänsters sidor


Känns det som om det har trasslat till sig? Behöver du råd i boendeproblem?

Socialtjänster >

Till mun- och tandhälsovårdens sidor


Är det dags för en kontroll av munhälsan?
Har du smärtor i munnen?

Mun- och tandhälsovård >

Till psykiatri- och missbrukartjänsters sidor


Har du psykiska problem eller har rusmedelsberoendet tagit över ditt liv?

Psykiatri- och missbrukartjänster >

Till fysio- och ergoterapitjänsters sidor

Behöver du stöd med problem med handlings- och rörelseförmågan?

Fysio- och ergoterapi >

Till seniortjänsters sidor

Behöver du eller dina anhöriga stöd med välbefinnandet eller en smidig vardag?

Tjänster till seniorer >

Till invandrartjänsters sidor

Behöver du stöd med integration?

Invandrar­tjänster >

Till handikapptjänsters sidor

Behöver du stöd i vardagen?

Handikapp­tjänster >

Till preventivrådgivningens sidor

Söker du en lämplig preventivmetod?
Är du intresserad av spiral eller kapsel?

Preventiv­rådgivningen >

Till tobaksklinikens sidor

Vill du sluta röka?

Tobaks­kliniken >

Till laboratorietjänsters sidor

Har du en remiss till laboratorieundersökningar?

Laboratorie­tjänster >


Våra andra tjänster i Fiskehamnen

Blev du hungrig? Har du inte fått frukost eller letar du efter en lunchplats?

Restaurang­tjänster >

anmälningsautomater

Se hur lätt det är att anmäla sig.

Info och anmälningsautomat >
10.11.2020 09:55